Chúng ta có thể quí trọng mình, vì Đức Chúa Trời quí trọng chúng ta.

Nếu Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta, thì Ngài quí trọng chúng ta đến đâu? Chúng ta công bố sự cứu rỗi như là món quà không mất tiền, nhưng thật ra không phải là nó không phải trả giá. Đã phải trả một giá vĩ đại để có được nó. Chúa Jê-sus đã phải trả một giá rất đắt. Nó đã khiến Đức Chúa Trời phải trả bằng cái quí giá nhất mà Ngài có, và khi chúng ta hiểu điều này, vấn đề đánh giá giá trị bản thân của chúng ta dã vĩnh viễn được giải quyết.

Những hệ thống tôn giáo cho rằng cách để được đẹp lòng Đức Chúa Trời là hạ nhục con người và bắt họ phải cảm nhận sự kém giá trị của mình, nhưng cuối cùng điều mà họ đạt được - đó là đẩy xa mọi người khỏi Hội Thánh. con người có một mong muốn thầm kín trong lòng là được cảm thấy mình có giá trị và quan trọng. Tôn giáo "chết" và những suy nghĩ tội lỗi gợi lên trong con người những cảm giác kém giá trị, kể từ khi tại vườn Ê-đen A-đam và Ê-va đã trốn tránh Đức Chúa Trời trong sự xấu hổ sau khi sa ngã phạm tội. Đức Chúa Trời không muốn hạ nhục các bạn. Ngài đã nhìn thấy các bạn trong trạng thái bị định tội, và đã làm tất cả những gì Ngài có thể để lại nâng cao các bạn lên. Ngài biết là chúng ta được tạo nên từ cái gì, và Ngài biết là loài người đã hết hy vọng. Kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời là ở chỗ lại nhấc chúng ta lên và cho chúng ta một mục đích.

Ngài đã chứng tỏ rõ rằng Ngài quí trọng chúng ta, khi ban cho chúng ta cái quí giá nhất của Mình có. Ngài đã bầy tỏ tình yêu thương khi chúng ta chẳng yêu mến Ngài. Ngài quan tâm đến chúng ta khi chúng ta chẳng quan tâm đến Ngài. Tất nhiên là điều đó phải đánh thức lòng tự hào trong chúng ta, và sau đó Ngài giao cho chúng ta trách nhiệm chia sẻ tin tức quí giá này với những người khác. Đó là công việc quan trọng nhất trên đất. Liệu có ích lợi gì cho bạn không, nếu bạn được cả thế gian nhưng lại đánh mất linh hồn mình? Mỗi một linh hồn đều vĩnh cửu và vô giá. (Ma-thi-ơ 16:26)

Ngài đã tin tưởng giao và tay chúng ta Tin lành vô giá. Ngài không giao điều đó cho các thiên sứ,cũng không dành cho Chúa Jê-sus - Ngài đã giao điều đó cho chúng ta

 

T.L. Osborne

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru