Hoạn nạn vẫn tìm được ích

Giop trong thu thach

Ngay cả trong hoạn nạn cũng tìm được điều có ích...

Gióp 23
10 Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.
11 Chơn tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch.
12 Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, Vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi.

 

Trong hoạn nạn thử thách, cái khó nhất là giữ vững được lòng mình, nhưng đó cũng chính là điều cần nhất.

 

Có lẽ không có ai trên đất này phải trải qua các hoạn nạn dồn dập đau đớn và kinh hoàng như Gióp, khi ma quỉ tìm mọi cách để phá hoại từ đời sống, gia đình, sức khỏe, để nhằm hủy diệt đức tin ông. Vợ Gióp, là người thân gần gũi nhất còn lại cạnh ông, cũng thua mưu ma quỉ và để cho nó mượn miệng lưỡi bà mà xúi ông oán trách Đức Chúa Trời: "Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Ðức Chúa Trời, và chết đi!" (Gióp 2:9)

Nhưng Gióp đã giữ được lòng mình trong cơn bĩ cực, cả những khi bạn bè đến thăm không có được lời an ủi, mà toàn chỉ trích ông. Và ông đã được Chúa giải cứu và chúc phước sau này được lại gấp hai lần trước.

Khi muốn lấy được vàng ra từ một miếng quặng, người thợ kim hoàn nung nó lên trong lò lửa để nung chảy và đẩy hết những cặn bã ra khỏi nó. Gióp lấy hình ảnh đó làm cơ sở để giữ cho lòng mình vững vàng trong hoạn nạn – biết rằng qua thử thách lòng ông sẽ được Chúa luyện cho càng thánh sạch hơn.

 

Qua những câu Kinh thánh trên, tôi học được từ Gióp một ý thức biết coi những hoạn nạn thử thách xảy đến là để tôi luyện và dạy dỗ mình. Tôi hiểu được là lúc này phải chạy ngay đến với Chúa để cầu nguyện mà nhận sự sửa dạy của Ngài, xin Chúa chỉ ra những gì sai trái cần ăn năn, hoặc những lỗi lầm do thiếu hiểu biết, và cả những điều Chúa phán phải làm mà tôi cứ lần lữa không chịu làm.

 

Anh chị em yêu quí, hãy noi gương Gióp, biết mình đang được tôi luyện ra như vàng trong tay Chúa. Nguyện cho mỗi chúng ta luôn vững lòng và trông cậy Chúa trong thử thách, vẫn "vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi".

 

Vì Chúa rất yêu mỗi chúng ta!

Khi Ngài đã thử rèn ta, ta sẽ ra như vàng!

 

Gióp 19: 25 Còn tôi, tôi biết rằng Ðấng cứu chuộc tôi vẫn sống!

Và Đức Chúa Trời lại sẽ đến giải cứu chúng ta!
A-men!!!

 

Ms Quốc Hùng

28.02.2013

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru