Sự ban cho và sự kêu gọi

Su-ban-cho-va-su-keu-goi
Rô-ma 11:29 vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Ðức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.

Chúa đã ban ơn thì Ngài không bao giờ đòi lại, cũng như sự kêu gọi Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Tôi đã chứng kiến nhiều người ngã rồi lại đứng dậy, nhiều người tưởng như đã lầm lạc rồi lại tìm được về nhà, và nhiều người đã thối lui cuối cùng đã trở về mà hầu việc Chúa. Vì một lúc nào đó họ đã nhớ lại ơn mà Chúa đã gọi mình. Bạn cũng nhớ những lời này nhé, vì biết đâu một lúc nào đó sẽ cần...

Dù LÚC NÀY chúng ta còn chưa thuận phục đường lối Chúa trong vài lĩnh vực, Ngài vẫn đang làm việc âm thầm trong đời sống chúng ta, chuẩn bị lòng để giúp chúng ta thay đổi vào thời điểm thuận tiện. Vì Kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời vốn biết con người là ngỗ nghịch, vẫn dành sẵn sự thương xót chung cho tất cả!

Rô-ma 11:32 Vì Ðức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy.

Trong chuyện ngụ ngôn về đứa con hoang đàng mà Chúa Jê-sus đã dùng làm minh họa, người con sau khi quyết định ăn năn quay trở về, thì từ đằng xa anh đã thấy cha mình ngóng đợi. Vậy ngày nào cũng vậy, nghĩa là cả ngày hôm nay nữa, Cha vẫn ngóng đợi bạn và tôi, chúng ta quay trở về.

 

Ms Quốc Hùng. Những hạt giống đức tin. 2013

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru