Lòng thờ ơ tai hại

Vua-sang-toi-tim-cau-Chua
Bạn biết không, một trong những điều khổ tâm nhất khi ta phải chứng kiến người anh chị em của mình trong Chúa sa vào hoạn nạn, là thâm tâm bạn biết rằng lẽ ra điều đó đã không xảy ra, nếu như người đó biết nhận thức nhiều lần Chúa đã gọi vì muốn cứu họ, nhưng cuối cùng Ngài không làm gì được. Vâng, Đấng toàn năng làm được mọi sự, nhưng vì tôn trọng tự do con người, Chúa phải đứng ngoài cửa mà gõ đợi đến khi mỗi chúng ta mở lòng mình ra (xem Khải huyền 3:20)...

Điều tai hại nhất đối với một số người, đó là lòng họ thờ ơ với tiếng gọi đó.

Lu-ca 19
41 Khi Ðức Chúa Jêsus gần đến thành, thấy thì khóc về thành, và phán rằng:
42 Ước gì, ít nữa ngày nay, mầy đã hiểu biết sự làm cho mầy được bình an! Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mầy.
43 Vì sẽ có ngày xảy đến cho mầy, khi quân nghịch đào hố xung quanh mầy, vây mầy chặt bốn bề.
44 Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng.

Đây là một trong những trường hợp đặc biệt mà Kinh thánh chép rõ ràng là Chúa Jê-sus đã khóc. Ngài đã tuôn trào nước mắt vì thấy trước những tai họa đau đớn sắp xảy đến cho dân sự thành Giê-ru-sa-lem. Khi đến thế gian để hoàn tất chương trình cứu chuộc cả nhân loại, lòng Chúa vẫn nặng gánh cưu mang dân sự Y-sơ-ra-ên. Ngài muốn thức tỉnh lòng họ quay về với Đức Chúa Trời, để tránh được tai họa và giữ được sự bình an mình. Nhưng họ quá thờ ơ để không còn nhận thức ra rằng mình đang được Chúa thăm viếng.

Tôi tin chắc rằng nhiều điều xấu đã xảy ra được trong lịch sử loài người nói chung và trong đời sống những con người nói riêng chỉ vì người ta không nhận biết và vì thế mà không nắm giữ được những điều đã giúp nên sự bình an cho đời sống họ. Trong lúc này, sự yên ổn tạm thời ru ngủ, họ vẫn mải mê trong những bận rộn lo cho xác thịt mình mà chẳng chú tâm đến việc tìm cầu quyền phép và sự soi dẫn của Đấng yêu thương mà họ đang để phải đứng bên ngoài lề cuộc sống mình.

Có thể nói sự thờ ơ của lòng nhiều người với Chúa đã che mắt họ, để sa vào những cạm bẫy mà ma quỉ luôn rình rập và cài đặt xung quanh.

Họ bất ngờ khi bản thân hoặc con cái mình bỗng nhiên bị tấn công bởi đau ốm bệnh tật liên miên, thấy mình không còn sức mạnh đức tin để cầu nguyện vì đã lâu chẳng nuôi tâm linh mình bằng Lời Chúa.

Họ choáng váng vì công việc làm ăn bị thua lỗ, đâu thấy rằng mình đã bỏ qua nhiều lần sự cảnh báo của Thánh Linh do tâm linh đã mệt mỏi chai lì vì thiếu cầu nguyện với Chúa của linh hồn mình.

Họ rùng mình khi thấy những cánh cửa cơ hội tự nhiên đóng chặt lại trước mặt, không hiểu rằng sự khinh nhờn đã khiến ân điển Chúa ngừng lại, và thời kỳ hạn hán phải đến giống như đã từng xảy ra với dân sự Chúa khi cả xứ phạm tội xa lánh Đức Chúa Trời.

Họ mệt nhoài, khô cạn và kiệt sức trong lo lắng, mà không còn nhớ rằng lần cuối cùng mình đến với dòng suối nước sự sống, vốn luôn tuôn tràn nơi Thánh Linh Chúa hiện diện trong Hội thánh Ngài là từ bao giờ nữa.

Và có lẽ Chúa lại trào nước mắt. Không biết bao nhiêu lần, không biết cho bao nhiêu người.

Đã có bao giờ bạn nghĩ vì sao Chúa Jê-sus đã chọn cái chết trên thật tự giá - một án tử hình công khai trên đỉnh đồi cao? Ấy là vì mong cái chết đó sẽ khiến cho người ta chẳng thể thờ ơ mà phải để tâm suy nghĩ.

Như Oswald Chambers đã nhận xét – tất cả thiên đàng chú tâm vào thập tự giá của Đấng Christ, tất cả địa ngục thì sợ thập tự giá đến phát khiếp, trong khi đó chỉ có những cá thể con người mới ít nhiều thờ ơ với ý nghĩa của nó mà thôi. Vì ma quỉ biết nó chỉ có thể thắng được những ai thờ ơ với sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Ô-sê 4:6 Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Ðức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.

Không có lẽ nào dân sự của Đức Chúa Trời hằng sống lại có thể chiến bại? Lời Chúa cảnh báo chúng ta rất rõ rằng điều này sẽ có thể xảy ra, như đã xảy ra cho dân sự mang danh Chúa thời Cựu Ước, còn nay là cơ-đốc nhân thời Tân Ước, nếu họ bỏ mặc sự nhận thức chân lý khi thờ ơ với chính Đức Chúa Trời mình.

Tôi được Chúa cảm động để viết ra những dòng này kêu gọi bạn là người đang đọc, với hy vọng rằng bạn đang lắng nghe để biết giữ cho lòng mình tỉnh thức mà không mê muội đi bởi những bận bịu cuộc đời trong bình an giả tạo của thế gian. Hãy nhớ những lời Kinh thánh này:

1 Sử ký 16:11 Phải tìm cầu Ðức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.

Thi thiên 63:1 Hỡi Ðức Chúa Trời, Chúa là Ðức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa,

Để sống đắc thắng ta nhất định phải có sức mạnh của Đức Chúa Trời, mà muốn thế ta phải tỉnh thức, sốt sắng tìm cầu Ngài luôn luôn.

Bạn thân mến, hãy dành thời gian tìm cầu Chúa, tốt hơn nữa là làm điều đó qua việc tham dự các buổi nhóm cầu nguyện và các buổi thờ phượng Chúa tại Hội thánh, và hãy nuôi dưỡng đức tin mình qua việc học hỏi Lời của Ngài, để rồi cùng nhau chúng ta hầu việc Chúa, nhờ đó nhân thêm sự bình an và phước hạnh từ Đức Chúa Trời đến với gia đình và biến đổi cộng đồng nơi chúng ta đang sống.

Đừng coi những điều đó là gánh nặng tôn giáo, mà đó là một phần không thể thiếu được của đời sống tin Chúa, như mái chèo cần cho con thuyền, như đôi cánh cần cho loài chim vậy. Đó những điều căn bản giữ cho tâm linh bạn luôn được bình an tươi tốt, và biểu hiện chính xác của sự tươi tốt đó là lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời.

Và khi đó với đức tin vững vàng nóng cháy bạn sẽ nắm chắc được sức mạnh giải cứu luôn sẵn có của Chúa cho bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, luôn sống đắc thắng và chẳng bao giờ để sự thờ ơ làm băng giá tâm linh mình được.

Suy ngẫm:
Bạn đã thấy thật nguy hiểm thế nào nếu để cho thuốc mê của sự thờ ơ ru ngủ mình, vậy nên hãy đến với Chúa xin Thánh Linh Ngài làm tươi mới lòng trông cậy và đức tin của bạn. Cũng hãy nhờ cậy sức Chúa để giữ mình tỉnh thức, qua cầu nguyện tìm kiếm mặt Ngài, suy ngẫm Lời Chúa để được soi sáng, và gắn bó với Hội thánh là nơi con cái Chúa được gây dựng và khuyên bảo lẫn nhau. Dù cho hoàn cảnh đang khó khăn nặng nề đến mấy, chỉ cần bạn tỉnh thức thì sẽ nhận biết được thời điểm Chúa thăm viếng và cứu giúp mình.

Lời cầu nguyện và tuyên xưng:
Chúa Jê-sus yêu dấu! Con xin Ngài tha thứ cho con những khi thờ ơ vô cảm với sự nhắc bảo của Ngài. Xin Chúa hãy thương xót và chữa lành cho lòng con. Thánh Linh ơi, hãy đến động chạm vào tận tâm khảm con theo cách Ngài biết, để lòng con lại rung động với Chúa, tươi mới và đầy dẫy tình yêu thương ban đầu! A-men!

MS Quốc Hùng
Những hạt giống đức tin, 8-2013

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru