Điều không mới ở dưới mặt trời...

Su-nhan-tu-y-theo-da-trong-cay
Tinlanh.Ru - Bạn thân mến,

Có thể trong lúc này, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài mãi chưa dứt, trên các phương tiện truyền thông những tin xấu hàng ngày dồn dập hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, hết nơi này nơi khác, áp lực sẽ khiến cho tinh thần nhiều người căng thẳng, mệt mỏi càng gần giới hạn chịu đựng.

Nhưng chúng ta không bao giờ thiếu những tin lành từ Lời Đức Chúa Trời, vẫn luôn nhắc ta biết mình có thể trông đợi và nhận được sự cứu giúp và che chở từ Đức Chúa Trời Toàn Năng CỦA CHÚNG TA trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nếu bạn là người CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, thì những lời hứa này là CỦA BẠN!

Thi thiên 33
18 Kìa, mắt của Ðức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhơn từ Ngài,
19 Ðặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết, Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.
20 Linh hồn chúng tôi trông đợi Ðức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi.
21 Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài.
22 Hỡi Ðức Giê-hô-va, nguyện sự nhơn từ Ngài giáng trên chúng tôi, Y theo chúng tôi đã trông cậy.

Những gì con người xây dựng thường chẳng được bền, hưng thịnh rồi lại suy thoái, những gì hư hỏng thì phải phá đi để mà xây lại cái khác tốt hơn. Nhưng dưới mặt trời này có kỳ phá dỡ, thì cũng có có kỳ xây cất, có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa - (Truyền đạo 3:2,3). Khủng hoảng chẳng có gì lạ, đói kém chẳng có gì mới, sự sửa dạy các dân trên đất này cũng có kỳ của nó. Có mới chăng là bạn và tôi trên đất này mà thôi.

Nhưng đã bao đời nay, chẳng hề thay đổi là NGUỒN LỰC vô biên luôn cứu giúp mỗi người có đức tin trong mọi giai đoạn khó khăn. Và cũng bao đời nay, chưa hề có ai trông cậy Đức Chúa Trời mà phải hổ thẹn, chưa hề có ai tin cậy danh Ngài mà thất bại và sầu thảm!

Vì sức mạnh siêu nhiên đó không xuất phát từ một nguồn gốc vô cảm vô tình, không đến từ may mắn ngẫu nhiên, mà từ chủ ý của LÒNG CHA THIÊN THƯỢNG. Ngài có mắt để thấy nhu cầu của chúng ta, Ngài có thừa quyền phép để cứu giúp và che chở, và Chúa đầy lòng nhân từ với mỗi con người...

Đặc biệt nếu bạn đã có đức tin để sống thật xứng đáng với Ngài, thì Chúa càng biết rõ! Bao nhiêu thế hệ người công bình đi trước đã được Ngài cứu giúp thế nào, thì thế hệ người công bình thời nay cũng được Chúa chăm sóc và nâng đỡ y như thế.

Thi thiên 37
16 Của người công bình tuy ít, Còn hơn sự dư dật của nhiều người ác.
17 Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, Nhưng Ðức Giê-hô-va nâng đỡ người công bình.
18 Ðức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn, Và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời.
19 Trong thì xấu xa họ không bị hổ thẹn; Trong ngày đói kém họ được no nê.

Trong cơn đói kém xảy đến trong đời mình, Y-sác lúc đầu cũng muốn theo người ta bỏ chạy khỏi miền đất hứa. Nhưng Đức Chúa Trời đã hiện ra và nhắc lại lời giao ước Ngài đã lập với cha của ông là Áp-ra-ham. Y-sác hiểu ra và đã ở lại, theo gương cha mình trông cậy Đức Chúa Trời, vâng lời Ngài mà gieo hạt giống. Qua mùa gặt với kết quả kỳ diệu mà ông gặt được, Y-sác đã trở nên cường thịnh và được nổi danh trong khắp cả xứ sở.

Sáng thế ký 26:12 Y-sác gieo hột giống trong xứ đó; năm ấy gặt được bội trăm phần; vì Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho.

Đức Chúa Trời có quyền phép để hóa giải mọi khủng hoảng – đó là qua phước lành Ngài ban cho bạn. Người không biết trông cậy Chúa, không sẵn lòng vâng lời Ngài sẽ chẳng nhận được gì nhiều đâu, nhưng Chúa sẽ vui lòng khi tìm thấy một người biết kính sợ Chúa Trời, trông cậy ơn Ngài mà ban phước cho người đó trở nên sự khác biệt.

Tôi đã chứng kiến nhiều sự giải cứu và mở ra cơ hội cách kỳ diệu của Chúa cho con cái Ngài ở Hội thánh người Việt nam tại Mát-xcơ-va, trong đợt khủng hoảng cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Khi đó nhiều tín hữu đã hướng lên Chúa mà dốc sức cầu nguyện với tất cả lòng trông cậy, khiến ơn phước Đức Chúa Trời đã đổ xuổng cho con cái Chúa nói riêng và mở ra cho cả cộng đồng nói chung những cơ hội và chỗ làm việc mới đủ cho hơn chục năm được mùa sau đó. Nhiều công việc do con cái Chúa mở ra hoặc dốc lòng tham gia xây dựng đã thành công đến mức nhiều người khác phải bắt chước làm theo.

Bạn thấy đấy, khủng hoảng lần này có thể cũng là cơ hội cho bạn được nếm trải quyền năng của Đức Chúa Trời, và để Ngài làm bạn ra thành sự khác biệt, ngay chính trong nơi bạn đang ở.

Nhưng vấn đề rất quan trọng là ở chỗ thái độ của lòng bạn. Vì kênh kết nối bạn với nguồn vô tận của ân điển Ngài chính là đức tin và lòng trông cậy. Mắt Chúa đang dõi khắp thế gian, để ý tìm (đoái xem) mỗi ai có lòng kính sợ Chúa Trời mà giữ mình khỏi điều ác, và đáp lại (chiếu cố đến) người nào biết trông cậy sự nhân từ Ngài.

Bạn không phải bắt chước chạy theo người thế gian, bạn có thể nắm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời mà đi theo con đường Ngài sẽ mở riêng cho mình! Chính lòng trông cậy của bạn là yếu tố làm nên sự khác biệt, sẽ như nam châm mà thu hút sự nhân từ mà Cha thiên thượng của chúng ta luôn dành sẵn cho mọi con cái Ngài.

Hãy lắng nghe lời kết của Thi thiên này:

Hỡi Ðức Giê-hô-va, nguyện sự nhơn từ Ngài giáng trên chúng tôi, Y theo chúng tôi đã trông cậy!

Điều này không có gì mới, phải không?

A-men!

MS Quốc Hùng. Tinlanh.Ru
06.04.2013© 1999-2017 Tinlanh.Ru