Mạnh khỏe toàn phần

Khoe-manh-than-hon-linh
Tinlanh.Ru - Mạnh khỏe toàn phần

Bạn có biết: Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta được khỏe mạnh thân thể, cũng như được thạnh vượng cả về tâm linh và tâm hồn.
Sứ-đồ Giăng đã cầu nguyện như vậy cho mỗi chúng ta - người được Chúa yêu dấu, được khỏe mạnh toàn phần:

Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. - 3 Giăng 1:2

Rất rõ ràng, đời sống phần xác sẽ được thịnh vượng tương ứng với mức độ thạnh vượng của linh hồn, với biểu hiện bình an, vui thỏa, mạnh mẽ đức tin, yên tâm trông cậy, dư dật tình yêu thương...

Hãy chú ý bồi bổ và luyện tập cho đức tin mình thêm mạnh mẽ, trông cậy thêm bền bỉ, và yêu thương chân thật, vì nhờ những điều đó mà linh hồn và cả đời sống thuộc thể của bạn sẽ được thạnh vượng theo ý Đức Chúa Trời.
A-men!© 1999-2017 Tinlanh.Ru