Năng lực nước Trời

nang luc nuoc troi

Bạn thân mến,

Đức tin chân thực của chúng ta lấy nguồn sức vô tận từ những hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, những điều răn dạy và lời hứa mà chúng ta nắm vững lấy để noi theo trong cuộc sống. Những hiểu biết thuộc linh đó không đến nhờ kiến thức của trí óc, mà nhờ sự bày tỏ của Đức Thánh Linh cho tâm linh chúng ta, khi chúng ta tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Ngài.
Xin chia sẻ về một câu Kinh thánh mà đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về đời sống người tin Chúa, và đã giúp cho đức tin chúng tôi lớn lên mạnh mẽ, nắm bắt được những điều kỳ diệu Cha đã dành cho chúng ta trong nước Đức Chúa Trời.

1 Cô-rinh-tô 4:20 Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.

Cũng xin chia sẻ đôi điều về thời đức tin tôi còn non trẻ. Mới biết đến Chúa và tin nhận Ngài, dù đã nếm trải sự đáp lời cầu nguyện, biết Chúa là yêu thương và hiện hữu, nhưng đức tin chúng tôi vẫn còn mong manh và mơ hồ lắm. Mới bắt đầu có sự thay đổi chưa kết quả gì nhiều, chưa rõ hướng đi, chưa biết điều gì có thể sẽ xảy đến, chưa hiểu liệu sẽ có đứng vững được trước những sự tấn công phá rối của ma quỉ, và những thử thách trên đường đời theo Chúa hay không.

Nhưng Chúa không để cho con cái Ngài bị bơ vơ. Thật đúng là ở đâu có khó khăn nhiều, thì ở đó ân điển Chúa càng dư dật. Chúa đã gìn giữ và dẫn dắt những người có lòng trong nhóm thanh niên yêu Chúa chúng tôi lúc đó, có cùng một lòng khao khát và tìm kiếm điều kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Không có người hướng dẫn đủ kinh nghiệm, nhưng qua những anh em dốc lòng tìm kiếm Chúa và học hỏi lời Ngài từ các sách bồi linh hiếm hoi bằng tiếng Nga, đức tin chúng tôi đã được Chúa dẫn cho đi đúng hướng. Ngài đã dẫn lòng chúng tôi tìm kiếm Lời Chúa và quyền năng của Ngài.

Hãy nghĩ mà xem, nếu không có quyền năng của Đức Chúa Trời, mà chỉ có những điều răng đạo đức, thì cơ-đốc giáo có gì khác biệt và ấn tượng với các tôn giáo thế gian không? Nếu không có năng lực từ Trời, liệu có thể thay đổi tâm linh và nhận thức của chính con người mình hay không?

Trong những người tin Chúa ban đầu vào những năm 1993-1994 đó có nhóm người trông vào sự giúp đỡ của các hội truyền giáo nước ngoài. Họ được trợ giúp tài chính và thiết bị, nhưng khoảng một năm sau là tan ra. Có được giúp đỡ là tốt lắm chứ, nhưng nếu bạn chỉ trông vào đó mà không trông đợi quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ chẳng thể lớn lên, tự lực đức tin mình, mà chỉ mãi là người ăn theo. Nhiều năm sau này, họ có lần đến dự Hội thánh Tin lành Moscow làm chứng và khiêm nhường thừa nhận cái sai của mình.

Ma-thi-ơ 13:31-32 31 Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình; 32 hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được.

Nước Đức Chúa Trời đã bắt đầu từ một nhóm môn đồ nhỏ bé, sợ hãi, với vị thủ lĩnh đã bị bắt và xử tử, và họ xuất thân từ một dân thua trận (Do-thái), đã bị đế chế La-mã chinh phục bắt làm nô lệ. Thậm chí, họ còn bị chống đối, bắt bớ, sát hại, nhưng chỉ ba trăm năm sau đức tin cơ-đốc đã chinh phục cả vương quốc La-mã rộng lớn và lan truyền đến nhiều nơi trên thế giới. Hiện nay, Tin lành của nước Đức Chúa Trời đã rao giảng khắp các nước trên thế giới, với trên 2 tỉ người đang sống tin theo Chúa Jê-sus.

Mọi điều đó đã xảy ra được nhờ quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Trước tiên, quyền năng đó đã bày tỏ ra khi khiến Chúa Jê-sus sống lại từ cõi chết. Đấy là điều khác biệt lớn nhất và cũng là nền tảng của niềm tin cơ-đốc. Và Tin lành chúng ta rao giảng ngày hôm nay là Tin lành “về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Ða-vít sanh ra, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Ðức Chúa Trời có quyền phép, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 1:3-4).

Sự sống lại đã chứng tỏ Chúa Jê-sus là Con Đức Chúa Trời có Quyền phép! Đó là quyền phép lớn nhất, thắng kẻ thù lớn nhất của loài người là cái chết. Quyền phép đó đắc thắng tội lỗi, giải cứu con người khỏi án phạt và hỏa ngục. Chúa chúng ta có quyền phép, và quyền phép đó là để cứu giúp loài người chúng ta. Đó là khác biệt lớn nhất, vì các nhà lãnh đạo các đế chế, các đạo giáo đều đã chết và nằm yên trong mộ, và ngày hôm nay người ta vẫn có thể đến thăm lăng tẩm của họ. Duy nhất hầm mộ của Chúa Jê-sus là trống, vì Chúa đã sống lại rồi!

1 Phi-e-rơ 1:3-5 3 Ngợi khen Ðức Chúa Trời, là Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

Chúng ta tin và trông cậy Đấng quyền phép đã sống lại từ trong kẻ chết, đức tin chúng ta cũng nhờ quyền phép Ngài giữ cho, và biết chắc mình được sự cứu rỗi. Đức tin chúng ta dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không nhờ sức người. Không có công đức và công sức của con người nào có thể tự đảm bảo cho mình những điều đó.
Đừng bao giờ để ai làm lung lạc đức tin mình nơi Đấng Sống! Mà hãy dạn dĩ cầu nguyện với Ngài, nhờ cậy quyền năng Chúa, để cứu giúp mình khỏi mọi cám dỗ tội lỗi, và những thử thách quá sức con người.

1 Cô-rinh-tô 15:17-19 17 Và nếu Ðấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. 18 Vậy, những kẻ ngủ trong Ðấng Christ cũng phải hư mất đời đời. 19

Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. (đáng thương hại hơn hết)

Chúng ta hãy luôn giữ tầm mắt mình hướng lên tương lai đời đời, nơi sẽ có sự sống lại và sự sống vĩnh cửu. Đừng chạy theo vật chất mà bỏ quên giá trị của linh hồn mình, đừng đến cõi đời đời với hành trang trống rỗng. Mọi điều ơn phước trên đất này là rất cần và rất có ích cho đức tin chúng ta. Nhưng mục đích chính vẫn là để chúng ta kết quả bông trái lành, được biến đổi con người mình trở nên giống Chúa.

Phi-líp 3:7-11 7 Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ 9 và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Ðấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Ðức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10 cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11 mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Sứ đồ Phao-lô có một gia đình truyền thống, nền tảng đời sống đạo đức và học thức giáo lý tuyệt vời, điều đó lẽ ra đã có thể cho ông tiến xa trong con đường công danh tôn giáo. Từ khi còn thanh niên, ông đã được giới lãnh đạo giáo phẩm thủ đô Giê-ru-sa-lem tin dùng, ủy quyền để đi bắt bớ Hội thánh. Nhưng cũng chính lúc đó, ông được gặp Chúa Jê-sus, vì Ngài thấy tấm lòng ông sốt sắng chân thành, chỉ vì thiếu hiểu biết mà thôi. Gặp Đấng Hằng sống, ngay lập từ Phao-lô đã quyết định theo Ngài, bỏ lại sau lưng con đường tôn giáo vinh hoa phú quý, để chịu mọi thiệt thòi hy sinh, rao giảng về Đức Chúa Jê-sus Christ.

Chúng ta đọc thấy Phao-lô nói về bốn điều ông đã tìm kiếm. Được gần và biết Chúa Jê-sus hơn nữa. Được có quyền năng tối cao Ngài trong đời sống mình. Được hiểu và cảm nhận hơn nữa sự hy sinh đau đớn của Chúa Jê-sus, sự khổ nạn Ngài chịu đã bày tỏ chiều sâu của tình yêu thương Chúa dành cho con người tội lỗi như mình. Và được thay đổi con người mình trở nên giống Chúa hơn, có nghị lực để đóng đinh xác thịt mình cùng Ngài, để sau này cùng được sống lại trong vinh quang.

Cũng chính Phao-lô, sứ-đồ chân thật của Đức Chúa Trời, đã viết cho những người anh chị em tín đồ ở thành Cô-rinh-tô những lời mà chúng ta đang đọc và suy ngẫm:

1 Cô-rinh-tô 4:20 Vì nước Ðức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.

Vậy thì năng lực là gì, và làm thế nào một người tin Chúa có thể có được năng lực của Đức Chúa Trời?

Năng lực ở đây là từ “δυνάμει” (dynamei) - quyền năng, sức mạnh, quyền phép..., trong câu này là chỉ về năng lực siêu nhiên của Đức Chúa Trời hành động trong đời sống người tin Chúa. Đó cũng chính là sự xức dầu của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi tín đồ.

Có nhiều đạo dạy con người làm lành, nhưng Tin lành không chỉ dạy làm lành. Nhưng Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta làm được điều lành, không theo cách con người vừa làm vừa khoe và bắt ép người khác phải lệ thuộc vào mình, mà tự do và cao đẹp hơn nữa theo như ý của Đức Chúa Trời.

Cũng có nhiều người thuộc và nói được những câu Kinh thánh, nhưng quyền năng Chúa hành động trong đời sống người đó hay không, và kết quả của họ cho nước Đức Chúa Trời là biểu hiện của năng lực thiên thượng siêu việt, đó mới là điều chúng ta phải quan tâm chú ý đến. Để trong chính đời sống chúng ta sẽ có được kết quả xứng đáng bởi quyền năng của nước Trời. Chính bông trái trong đời sống chúng ta nhờ quyền năng Chúa giúp làm thành, mới là bằng chứng thuyết phục để chinh phục lòng người quay về với tình yêu thương chân thật của Đức Chúa Trời, và làm vững đạo đức tin trong lòng anh chị em.

Mác 16:20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.

Quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời là cái mà con người không thể tự làm ra được. Có một thời kỳ đen tối đã xảy ra trong lịch sử, sau khi đạo Thiên Chúa được thừa nhận, nhà thờ trở nên một tổ chức tôn giáo, giàu có, quyền lực, nhưng chẳng còn hiện diện của năng lực kỳ diệu siêu nhiên của Đức Chúa Trời.

Chuyện kể rằng, có một lần trong thời đó, một tu sĩ phương xa được dẫn đi thăm thành Vatican xa hoa tráng lệ, và vị linh mục cao cấp đã nói với ông ta rằng: “Thấy chưa, bây giờ chúng ta không còn phải nói những lời như của sứ-đồ Phi-e-rơ nói với người què nữa: “ta chẳng có vàng bạc chi hết” (Công vụ 3:6)”. Nhưng người tu sĩ kia đáp lại: “nhưng chúng ta cũng không còn nói được như Phi-e-rơ “nhân danh Chúa Jê-sus, hãy đứng dậy mà bước đi”.

Hội thánh không phải là câu lạc bộ tâm linh của những người cùng sở thích. Hội thánh là nơi Đấng Cứu thế hiện diện, hành động với quyền năng sự sống lại. Hội thánh là nơi con người được tha thứ, được chữa lành, được phục hồi, được giải phóng, họ tìm được ý nghĩa tốt đẹp mới cho đời sống mình. Và nhờ chính quyền năng nước Trời ở trong lòng, mỗi tín đồ vươn lên thay đổi con người mình, thêm yêu thương, thêm hy vọng, thêm đức tin, và thêm những công việc lành làm ra bởi đức tin và tình yêu thương đó.

Quyền năng Chúa chỉ hợp tác với những ai đi đường lối công chính. Khi chúng ta có đức tin với lòng trong sạch, tuân phục, làm theo Lời Ngài, thì quyền năng Chúa sẽ cùng hành động, trợ giúp để làm thành, cả những điều sức người không thể làm nổi. Nhờ đó mà cơ-đốc nhân mới kết quả được nhiều bông trái lành. Và những bông trái chúng ta sẽ có tác động bền lâu đến mọi người xung quanh, gia đình, cộng đồng, và xã hội.

Công vụ 1:8 Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Chúa Jê-sus sau khi về Trời đã gửi Thánh Linh Ngài đến với các môn đồ. Đức Thánh Linh đang ở cùng với Hội thánh Chúa, Ngài đã tái sanh tâm linh mỗi chúng ta khi tin nhận Chúa Jê-sus. Ngài cũng sẵn sàng trang bị quyền năng siêu nhiên kỳ diệu, để mỗi con cái Chúa có năng lực mới để sống và làm những điều lành, sáng danh Cha trên đất này.

Hãy đến với Chúa, tìm kiếm nước Trời và sự công chính Ngài, và hãy có đức tin để sẵn sàng trông đợi quyền năng sự sống Chúa hành động. Chúa đến để biến đổi con người và đời sống chúng ta! Bạn có muốn năng lực đó không?

Amen!

MS Trần Quốc Hùng.

Hội thánh Tin lành Moskva. 04/2016
Tinlanh.Ru. Những hạt giống đức tin.

Video bài giảng trên Youtube:

===

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!© 1999-2017 Tinlanh.Ru