Lối suy nghĩ đồng vắng - ISOM - D1

Article Index

Loi suy nghi dong vangXin giới thiệu loạt bài học trong giáo trình Cơ-đốc Mục vụ (ISOM), một giáo trình rất quy mô và đặc biệt giá trị trong việc giúp huấn luyện nhân sự cho Hội thánh địa phương, cũng như bất cứ tín hữu nào có lòng học hỏi, để được hiểu rõ đức tin và trở nên người phục vụ đắc lực trong công việc Chúa.

Nếu bạn muốn đăng ký theo học, xin liên lạc với cơ quan ISOM, những tài liệu ở đây đã sưu tầm từ các trang web công khai trên mạng.

Cấp Bốn (D) - Bài học thứ nhất (D1):

D1. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG

Tác giả: Joyce Meyer

 

PHẦN 1 : NHỮNG SUY NGHĨ, CÁI NHÌN, VÀ TRÁCH NHIỆM

LỜI GIỚI THIỆU
Tôi là Joyce Meyers - Giám đốc và là người sáng lập nên tổ chức Đời sống trong sự phục vụ Lời Chúa. Tôi nhận thấy rằng trong đời sống mình có sự sống nơi Lời Đức Chúa Trời. Tôi cần đến quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi để rao giảng Phúc Âm. Bạn có thể hỏi rằng làm thế nào Đức Chúa Trời có thể sử dụng tôi khi tôi chỉ là một người nội trợ và là mẹ của ba đứa trẻ? Đó cũng chính là điều mà tôi đã nghĩ tới. Với Ngài, Đức Chúa Trời sử dụng những gì hoặc những con người mà người khác đã loại bỏ đi. Có rất nhiều nan đề trong tâm hồn tôi nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy được tấm lòng của tôiNgày nay tôi là chủ của một đài truyền hình được phát trên hơn 350 trạm. Đài phát thanh của tôi được phát trên hơn 250 đài. Tôi đã viết được 32 cuốn sách. Chức vụ của tôi là đi đây đó trong nước và trên khắp thế giới để rao truyền Phúc Âm. Tiếng gọi trong đời sống tôi là giúp người ta lớn mạnh. Đức Chúa Trời dành rất nhiều ơn phước cho các bạn. Ngài có một tiếng gọi tha thiết và một kế hoạch vĩ đại cho đời sống các bạn nhưng chúng ta phải tăng trưởng.
Sách tham khảo của tôi hầu hết từ Amplified Bible

DÀN Ý BÀI HỌC

I. VƯỢT QUA HAY VẪN TIẾP TỤC DỪNG LẠI ?
Dân Ysơraên phải mất 40 năm để hoàn tất cuộc hành trình lẽ ra chỉ mất có 11 ngày (PhuDnl 1:2)
Dường như tôi cũng đã mất nhiều thời gian để đi đến nơi mà Đức Chúa Trời muốn tôi đến.
Tôi là kẻ bội nghịch.
Tôi thường có những cảm xúc tiêu cực.
Tôi có những thái độ cộc cằn.
" Các ngươi kiều ngụ trong núi này đã lâu quá" (1:6)
Đừng chán nản.
Đức Chúa Trời kiên nhẫn đối với chúng ta nhiều hơn chúng ta kiên nhẫn với chính mình.
" Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy" (ChCn 23:7)
Suy nghĩ là những điều rất quan trọng ().
Hãy nghĩ đến các sự ở trên trời.
Hãy nghĩ đến những gì chính đáng.
Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình (RoRm 12:2)
Tâm thần phải hoàn toàn đổi mới.
Tâm thần phải hoàn toàn biến hóa.
Sau đó bạn sẽ kinh nghiệm được ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời (12:1-3).
Hãy lột bỏ con người cũ và nếp sống cũ đi (Eph Ep 4:22-24)
Chúng ta phải luôn mặc lấy một tinh thần tươi mới.
Sa tan sẽ nói với bạn những điều giả dối.
Lời Đức Chúa Trời là chân lý.
Khi bạn dùng Lời Đức Chúa Trời để chiến đấu chống lại Ma quỷ thì nó không thể nào đánh bại được bạn.
Hãy giữ sự suy nghĩ tích cực.
Hết thảy chúng ta cần phải đi ngang qua đồng vắng nhưng chúng ta không ở lại trong đồng vắng.
Những gì đang diễn ra trong đời sống các bạn chính là những điều quyết định đến việc bạn sẽ phải ở trong đồng vắng bao lâu.

II. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 1:
"TƯƠNG LAI TÔI PHỤ THUỘC VÀO QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI"
(Đó là suy nghĩ sai lầm là một thái độ cực đoan).
Tôi nghĩ rằng không có điều gì tốt đẹp xảy đến với tôi.
IICo 2Cr 5:17
Những sự cũ sẽ qua đi.
Mọi sự đều trở nên mới.
Dân Ysơraên không có cái nhìn tích cực trong đời sống của họ.
Đức Chúa Trời có một chương trình tốt đẹp cho đời sống của bạn.
Hãy là một con người sống có mục đích.
Đức Thánh Linh không bao giờ lìa bỏ bạn.
Dân Ysơraên không bao giờ tiến bộ vì họ không nhìn bằng con mắt đức tin. Họ chỉ nhìn vào những gì ở phía trước họ.
Hãy nhìn xa hơn nơi mà bạn đã đến.
Hãy nhìn xa hơn nơi bạn đang sống.
Hãy tin rằng Đức Chúa Trời vĩ đại Đấng đang sống trong bạn. sẽ làm những việc lớn lao cho bạn.
Thần của Đức Chúa Trời là Đấng đã đến trong Chúa Giê-xu đã chỉ cho Ngài không được đoán định dựa trên những gì Ngài nhìn thấy hay theo những gì mình nghe (EsIs 11:2-3).
Ngài đã bước đi bằng sự thông sáng của Đức Thánh Linh.
Hãy nhìn bằng con mắt đức tin để bạn có được cái nhìn tích cực cho tương lai của bạn.
Dân Ysơraên không bao giờ nhìn xa hơn hoàn cảnh thực tại của họ (Dan Ds 14:2-4)
1. Khi họ đối diện với thử thách hay sống trong nơi khó khăn:
Họ không bao giờ dâng tế lễ để ca ngợi.
Họ nghĩ rằng thà chết còn hơn sống.
Họ muốn quay trở lại xứ Ê-díp-tô.
2. Ê-díp-tô là tiêu biểu cho sự tù tội và nô lệ của Ma quỷ.
Có nhiều người sa ngã khi sự việc trở nên khó khăn.
Thần của Đức Chúa Trời khiến chúng ta có thể làm những việc tưởng chừng như không thể làm được.
Nếu bạn không muốn bị thi lại thì bây giờ phải vượt qua kỳ thi ấy.
Bạn sẽ không đạt được trình độ cao hơn cho đến khi bạn thay đổi thái độ của mình .
Thái độ tiêu cực sẽ luôn giữ chặt bạn.
20:3-5.
Họ luôn hỏi Đức Chúa Trời tại sao ?
Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy Ngài.
Hết thảy chúng ta đều như nhau.
Xem 21:4-5.
Họ phàn nàn.
Trong lòng họ có một thái độ sai lầm.
Áp-ra-ham phải bắt đầu lại nhưng ông đã có một thái độ cao đẹp (SaSt 13:14-17).
Xem EsIs 43:18-19.

III. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 2:

"TÔI KHÔNG MUỐN NHẬN LẤY TRÁCH NHIỆM, PHẢI CÓ NGƯỜI LÀM THAY TÔI".
A. Con người thường không muốn có bổn phận đối với cuộc sống của mình.
Chúng ta cứ tiếp tục đi lòng vòng trên cùng một ngọn núi.
Khi Đức Chúa Trời cố gắng chỉ dẫn cho chúng ta lối thoát thì chúng ta lại không muốn đối diện với nó.
B. Từ trách nhiệm nghiã là :
Có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm.
Chịu trách nhiệm về những món nợ của bạn.
Chịu trách nhiệm về những tài năng mà Đức Chúa Trời ban cho bạn.
Phải chăm lo những bổn phận của bạn.
Một lời thề.
Một lời hứa.
Người trưởng thành phải có bổn phận đối với đời sống của mình.
Xem Mat Mt 20:16. "Vì có rất nhiều người được kêu gọi nhưng chỉ có một số người được chọn".
Loài kiến sẵn sàng nhận trách nhiệm mà không cần đến sự giám sát nào (ChCn 6:6-11).
Chúng ta làm điều tốt mà không cần có ai nhìn thấy.
Đức Chúa Trời luôn luôn xem thấy.

THẢO LUẬN NHÓM
Bạn có nghĩ Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng bạn ngay cả lúc bạn nghĩ mình không xứng đáng không ? Tại sao ?
Tại sao dân Ysơraên đã không bước vào đất hứa ngay ?
Bằng cách nào bạn có thể làm cho quá khứ mình không ảnh hưởng đến hiện tại đến của mình (IICo 2Cr 5:17) ?
Bạn nghĩ gì về kế hoạch tích cực của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn ?

TỰ SUY GẪM
Dường như bạn đang mất quá nhiều thì giờ để đến nơi mà bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn mình đi đến phải không ?
Bạn phải làm gì để giúp mình lớn mạnh và trưởng thành trong những việc thuộc về Đức Chúa Trời?
Bạn "nghĩ" gì về chính mình (ChCn 23:7) ?
Hãy nêu những việc tốt và xấu trong đời sống bạn.
Bạn có thể làm gì đối với những việc xấu trong đời sống mình ?© 1999-2017 Tinlanh.Ru