Nước Trời là gì?

Article Index

Theo thống kê mới nhất, người Việt Nam chúng ta hiện đang sinh sống trên 40 nước khác nhau trên thế giới. Người thì ở Mỹ, Canada ; kẽ thì ở Úc, Tân tây Lan, người ở Âu Châu, Bắc Phi, Nam Mỹ. Hầu như nước nào củng có người Việt. Chúng ta biết rỏ nước chúng ta đang sinh sống và có lẽ đang cố nhận nơi đó làm quê hương thứ hai, trong khi đợi ngày hồi hương. Thật ra, chúng ta có 1 quê hương tốt hơn gọi là Nước Trời hay Thiên Quốc. Qúi vị có biết Nước Trời ở đâu? Luật lệ ra sao ? Công dân của nước ấy gồm những ai không ?

CHÍNH THỂ của NƯỚC TRỜI

Nuớc trời theo chế độ thần quyền, nghĩa là do chính Thiên Chúa cai trị. Thiên Chúa đã mang lấy hình hài thể xác con người, giáng trần gần hai ngàn năm trước tại Do Thái. Trong đêm Chúa Giê-Xu giáng sinh, thiên thần ca hát, mục tử tìm đến tôn thờ và các nhà trí thức Đông Phương đã theo vì sao lạ để đến dâng lễ vật .

Khi bắt đầu thành lập Nước Trời, Chúa Giê-Xu kêu gọi: " Hãy ăn năn tội lỗi, quay về Thượng Đế, vì Nước Trời gần đến ! " (1) . Ngài tiếp tục phán dạy với những lời đầy sứcc mạnh đến nổi người đương thời phải ngạc nhiên và nói rằng: " Chúng tôi chưa bao giờ nghe ai giảng tuyệt diệu như ông ấy ! " (2)Chúa Giê-Xu đã đuổi quỉ ra khỏi những người bị quỷ ám, chửa lành các loại tật bệnh, gọi người chết sống lại, đi trên mặt nước , dẹp tan bão tố... Tát cả những điều đó chứng minh Ngài là Vua của Nước Trời.

Chúa Giê-Xu thành lập Nước Trời với mục đích " cứư dân Ngài khỏi xiềng xích tội lỗi "(3) . Để đạt mục đích ?y, Ngài phải chịu khổ hình trên cây thập tự, chịu chết thế cho họ. Nhưng Chúa Giê-Xu cũng đã sống lại để chứng minh quyền vô hạn của Ngài trên ma quỉ , tội ác và tử thần. Sau đó, Ngài được tiếp về Trời để ngự bên hưữ ngai Thượng Đế.

Mậc dù Chúa Giê-Xu ngự bên hữư ngai Thượng Đế nhưng Thánh Linh của Ngài vẫn ở với dân Ngài và ngự ở trong lòng họ mãi mãi. Qua Chúa Thánh Linh , Chúa Giê-Xu cáo trách tội lỗi của mọi người , kêu gọi họ ăn năn và tiếp nhận Chúa là Vua để được làm công dân Nước Trời . Ai đáp lại tiếng gọi của Chúa thì được tha tội, được tái tạo bằng một người mới , được ghi tên vào "sách sự sống " để bảo đãm quyền công dân Thiên Quốc.

LUẬT LỆ NƯỚC TRỜI

Nước Trời được thành lập trên căn bản tình thương, công chính và thánh khiết. Chúa Giê-Xu đã vì loài người, xả thân trên cây thập tự để cụ thể hoá tình thương không bờ bến của Ngài . Chúa chết thay cho người nhưng cũng đã sống lại để biến tội nhân thành thánh nhân.

Chúa Giê-Xu đã ban hành luật lệ Nước Trời , ghi trong Phúc Âm Ma-Thi-Ơ , chương 5 , 6, và 7. Chúa tóm tắt cả bộ luật ấy như sau : " Phải yêu thương Thượng Đế , với cả tấm lòng , linh hồn và trí óc ! Ohải yêu thương đồng loại như chính bản thân !" (4) Chúa còn nhấn mạnh : " Ta cho các con 1 điều răn m?i : các con phải yêu nhau, như chính Ta đã yêu thương các con " (5)

Luật lệ của Chúa đơn giản như thế, nhưng từ xưa đến nay không có ai có thể giữ hoàn toàn vì con người là tội lỗi , không thể làm trọn điều phải làm. Thánh Phao-Lô đã nói :" Tôi chẳng làm điều tốt mình muốn, lại làm điều xấu mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi" (6). Tuy nhiên, đối với công dân Nước Trời , luật của Chúa rất dễ tuân giử vì nó thích hợp và làm thoả mãn tâm hồn họ.

Công dân Nước Trời yêu thích luật lệ Nước Trời vì Chúa Giê-Xu đã làm 1 việc không có Vua nào làm được. Chúa đã đặt luật của Chúa vào lòng người dân nước Ngài . Chúa phán: " Ta sẽ ghi luật ta trong trí và khắc vào tâm khãm họ . Ta sẽ làm Thượng Đế của họ và họ sẽ làm dân của Ta" (7). Luật lệ Nước Trời không những đã được chép trên bảng đá , trên những cuộn giấy da, trong sách vở nhưng còn được chép trong lòng người dân . Luật đó trở thành bản tính và sự sống của mọi công dân. Luật đó tạo ra những đức tính: " yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, tự chủ. " (8)

Sống theo luật của Nước Trời, con người sẽ có 1 cuộc sống thanh cao, thoả mãn và hưữ ích cho người chung quanh. Hạnh phúc sẽ đến với ta và ta cũng đem lại hạnh phúc cho người chung quanh. Sống theo luật của Nước Trời mới xứng đáng địa vị cao quý của con người và mới làm trọn trách nhiệm Thượng Đế giao phó.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru