Tiglon - Bố của nó là hổ, mẹ của nó là sư tử

Vậy con của nó sẽ ra như thế nào? Mã gen di truyền của hai loài trên quá khác xa nhau đến nỗi không thể hoà hợp được, cho nên chúng đã tạo ra một giống Vô Sinh - Tiglon Không thể có con được. Chúng cũng giống như những con la (lai giữa lừa và ngựa), là giống vô sinh Không thể có con được. Giả sử sự sống trên trái đất này đã được phát triển theo giả định của thuyết tiến hoá, thì cả Bố và Mẹ đều đã chịu đột biến thành ra hai giống khác nhau một chút. Nhưng làm sao sau đó chúng có thể sinh ra được một loài mới có khả năng sinh sản (để có thể duy trì được nòi giống của giống mới sinh ra), một khi mà hai giống đặc biệt gần nhau kiểu như hổ và sư tử lại không sinh ra nổi con mà có khả năng sinh sản?

Nếu như chỉ trong trường hợp mã gen di truyền của cả bố và mẹ trùng hợp hoàn toàn mới có thể tiếp tục được dòng giống, thì làm sao thuyết tiến hoá có thể đúng được? Có nghĩa là không thể có được sự tiến hoá từ loài này sang loài khác!

Trong Sáng thế ký chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi loài sinh vật và Ngài khiến chúng sinh sản ra cho nhiều tuỳ theo loại (chỉ đúng theo giống của mình). Có một trật tự di truyền mà Ngài đã đặt ra để phân biệt giũa các giống, các loài mà không thể vượt qua được.

Thuyết tiến hoá chỉ là chuyện cổ tích dành cho người lớn.© 1999-2017 Tinlanh.Ru