Kinh Thánh có chính xác không khi kể chuyện sụp đổ của tường thành Giê-ri-cô?

Trong Cựu Ước, sách Giô-suê chương 6, chúng ta có bản tường thuật kể lại dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại thành Giê-ri-cô khi họ tiến vào Đất hứa sau khi đi lưu lạc nơi đồng vắng 40 năm. Theo Kinh Thánh mô tả, sau sáu ngày những người Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh thành một lần trong ngày, đến ngày thứ bẩy họ đi vòng quanh thành bẩy lần. Đến lần thứ bẩy, những thầy tế lễ thổi kèn, dân sự thì la lên, và tường thành đổ sụp xuống. 

Những cuộc khai quật chủ yếu đầu tiên tại khu vực Giê-ri-cô ở phía nam đồng bằng Giô-đanh thuộc Y-sơ-ra-ên đã được tiến hành bởi nhóm các nhà khảo cổ người Đức giữa năm 1907 và 1909. Họ tìm thấy đống gạch bùn tại dưới nền cái gò đất mà thành phố xây trên đó. Chỉ đến khi nhà khảo cổ người Anh tên là Ka-tơ-lin Kê-ny-on khai quật lại khu vực đó bằng phương pháp hiện đại hơn vào năm 1950, để hiểu được đống gạch đó trước là gì. Bà ta xác định được là chúng chính là từ bức tường thành đã sụp đổ khi thành phố bị hủy diệt!

jerichoCâu chuyện trong Kinh Thánh tiếp tục kể là khi tường thành đổ xuống, dân sự Y-sơ-ra-ên đã tấn công thành và phóng hỏa đốt nó. Các nhà khảo cổ tìm thấy bằng chứng của sự tàn phá hàng loạt bằng lửa theo đúng như Kinh Thánh kể lại. Kê-ny-on viết trong bản báo cáo về cuộc khai quật: "Sự tàn phá là triệt để. Các tường và nền nhà bị cháy đen hoặc cháy đỏ lên vì lửa, và mọi căn phòng đầy dẫy gạch đổ, các thanh gỗ, và dụng cụ gia đình, trong phần lớn các phòng đống đổ nát bị cháy nặng."

Cái gì đã khiến các tường thành chắc chắn của Giê-ri-cô phải sụp đổ? Lời giải thích có vẻ phù hợp nhất là trận động đất. Nhưng tính chất của cơn động đất này là bất thường. Nó đã tác động bằng cách nào mà để cho một phần của tường thành phía bắc vẫn còn tiếp tục đứng được, trong khi tại mọi nơi khác tường đều đổ. Ngôi nhà của Ra-háp chắc là nằm về phía bắc thành phố. Nàng là một kỵ nữ người Ca-na-an đã che giấu những người do thám Y-sơ-ra-ên đến do thám thành. Kinh Thánh tuyên bố là nhà cô ta được xây ngay trên vách tường thành. Trước khi quay về trại quân Y-sơ-ra-ên những người do thám bảo Ra-háp mang mọi người gia đình cô vào trong nhà cô và họ sẽ được bảo toàn tính mạng. Theo như Kinh Thánh, ngôi nhà của Ra-háp đã được bảo tồn cách kỳ diệu trong khi cả phần còn lại của tường thành đã sụp đổ. Đó chính xác là cái mà các nhà khảo cổ đã tìm thấy. Phần tường thành còn nguyên vẹn ở phía bắc thành có một ngôi nhà xây ngay trên vách của nó.

Thời điểm của trận động đất và cách tác động của nó để phá huỷ tường thành một cách có chọn lựa, gợi ý cho ta đó là một gì đó khác hơn là một thiên tai bình thường. Một Quyền năng Siêu nhiên đã hành động. Trong Tân Ước chúng ta đọc thấy: "Bởi đức tin các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày. Bởi đức tin kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám." (Hê-bơ-rơ 11:30-31)

Đọc thêm : "Khám phá sự thật ở Giê-ri-cô", Bryant G. Wood, Khảo cổ và nghiên cứu Kinh Thánh, Mùa thu 1987, tr. 6-16.

Theo Christian Answers Network ("Mạng cơ đốc nhân trả lời ") http://www.christiananswer.net


© 1999-2017 Tinlanh.Ru