Có thật là các tác giả Kinh Thánh cho rằng đất là mặt phẳng không?

Những người yêu khoa học bị ấn tượng mạnh mẽ bởi sự nhà thờ thời trung cổ đã chống đối và đàn áp các tư tưởng phát minh khoa học, mà thí dụ điển hình là bắt bớ Ga-li-lê là một nhà thiên văn học đã nhận ra là quả đất có dạng hình cầu quay xung quanh mặt trời, buộc ông ta phải tuyên bố chối bỏ khám phá của mình trước nhà thờ. Nhưng sau khi ra khỏi cửa, nhà bác học đó vẫn dũng cảm tuyên bố một câu nổi tiếng: "nhưng dù sao thì nó vẫn quay". 

Nhưng chúng ta hãy cùng xem một số nguồn tư liệu nghiên cứu để trả lời câu hỏi sau:

Có thật là các tác giả Kinh Thánh cho rằng đất là mặt phẳng không?

Không, ý tưởng sai lầm đó không hề được dạy trong Kinh Thánh!

Có một số kẻ phê bình Kinh Thánh khẳng định rằng trong Khải huyền 7:1 có nói đến đất là phẳng vì câu này nói đến các thiên sứ đứng ở bốn góc đất. Thực ra, câu đó nói về bốn phương hướng: bắc, nam, đông và tây. Một cách nói giống như vậy cũng được sử dụng ngày nay khi ta nói rằng mặt trời mọc và lặn, mặc dù ta vẫn biết đó là do quả đất chuyển động chứ không phải mặt trời chuyển động. Người viết sách trong Kinh Thánh sử dụng "ngôn ngữ thể hiện", cũng như mọi người đều dùng. Không có nó thì thông tin cần nói sẽ may lắm là nghe chối tai, còn tồi hơn thì sẽ không ai hiểu nổi.

Trong Cựu Ước, sách Gióp 26:7 có mô tả rằng trái đất được treo trong khoảng không, rõ ràng là một tạo vật giống như mặt trời và mặt trăng. ("Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, treo trái đất trong khoảng không không" - Kinh Thánh tiếng Việt.).

Dịch đúng nghĩa đen câu Kinh Thánh Gióp 26:10 là "Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, cho đến nơi mà ngày và đêm kết thúc". ("Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau." - Kinh Thánh tiếng Việt.) Quả đất tròn cũng được mô tả trong Ê sai 40:-21-22 - "...vòng trái đất".

Châm ngôn 8:27 cũng ngầm định sự tròn của đất khi dùng từ "vòng". Nếu bạn nhìn trên mặt biển, đường chân trời sẽ hiện ra dưới dạng vòng cung. Vòng cung chân trời này được mô tả trong Gióp 26:10. Vòng cung mặt nước biển được người Hy-lạp dùng làm bằng chứng về hình tròn quả đất. Dù sao đi nữa thì điều đó cũng đã được ghi lại trong sách Gióp, nhiều thế kỷ trước khi người Hy-lạp khám phá ra điều đó. Gióp 26:10 chỉ ra là nơi nào sự sáng kết thúc thì nơi đó bóng tối bắt đầu. Điều này ám chỉ ngày và đêm trên quả địa cầu tròn.

Những sách chép bằng tiếng Hê-bơ-rơ là cổ xưa nhất, bởi vì sách Gióp là một trong những sách cổ nhất trong Kinh Thánh. Các nhà sử học thường lầm cho những người Hy-lạp vinh dự là đã đề xuất ý kiến quả đất tròn. Sáu thế kỷ trước Đấng Christ (trước công nguyên - T.C.) Py-ta-gor đã đề nghị cho là quả đất tròn. E-ra-tô-then thành Alexandria (quãng 276 đến 194 hay 192 T.C.) đã tính chu vi quả đất "trong khoảng 50 dặm theo ước lượng hiện thời." [Encyclopedia Brittanica]

Người Hy-lạp cũng kẻ vĩ tuyến và kinh tuyến. Họ cũng xác nhận các vùng cực, xích đạo và vùng nhiệt đới. Nhưng khái niệm quả đất tròn không được thịnh hành, những người La-mã vẽ đất như một cái đĩa phẳng với đại dương bao xung quanh. (Và có lẽ nhà thờ thời sau đó đã bị ảnh hưởng bởi quan niệm sai lầm này)

Dạng hình cầu của hành tinh chúng ta có thể suy luận ra dễ dàng khi dõi theo các con tàu khuất dạng sau chân trời, cũng như khi quan sát bóng đen của nhật thực, và chúng ta có thể giả định là những người viết Kinh Thánh Tân Ước cũng biết những điều đó. Dạng hình cầu của đất tất nhiên cũng đã được Christopher Columbus nhận ra.

Một ẩn ý về hình tròn của đất cũng thấy trong sách Lu-ca, khi Jê-sus mô tả sự quay lại sắp tới của Ngài. Trong Lu-ca 17:31 Jê-sus nói, "trong ngày đó," và sau đó trong câu 34, "trong đêm đó". Đó là ám chỉ ánh sáng ở một phía của địa cầu và bóng đêm ở phía bên kia cùng thời điểm đó.

Khi Kinh Thánh đả động đến các vấn đề khoa học, thì hoàn toàn chính xác.

Theo Christian Answers Network


© 1999-2017 Tinlanh.Ru