Các hoá thạch nói gì?

fishCá còn đang nuốt cá khi bị biến thành hoá thạch
Bất thình lình bị vùi dập và chôn sống bởi những bùn cát lắng đọng ngay trong lúc đang ăn. Đúng là phải có hàng tỉ con cá được tìm thấy dấu vết trong các hoá thạch với cả vẩy và vây còn nguyên vẹn. Chúng đã bị chôn sống bất thình lình - không có thời gian nào để chúng kịp rữa nát hoặc bị các loài cá ăn xác chết (dọn rác) xơi.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này bình thường không thể xảy ra được. Những con cá chết thông thường bị lũ cá dọn rác xơi, hoặc là bị rữa nát, chúng không thể hoá đá được. Chỉ có giải thích đúng đắn duy nhất là nạn đại hồng thuỷ được mô tả trong Sáng thế ký và Thuyền của Nô-ê là có thật. Chỉ có Đại hồng thuỷ mới có đủ sức mạnh rộng lớn bao trùm, với tốc độ và mức ảnh hưởng để giải thích sự kiện có hàng tỉ con cá và các loài sinh vật khác bị hoá đá trong các di tích hoá thạch.

fernHãy suy nghĩ xem, trong số các loài hoá thạch, có đến 95% là những loài sống trong nước. Đó là một tai nạn bởi nước gây ra. Hãy đến thăm Công viên Khủng long Quốc gia tại USA và đọc thông tin trong trung tâm dành cho khách đến thăm mà xem, trong đó tuyên bố là khủng long không phải là đa số trong các di tích hoá thạch được tìm thấy trong công viên. Và nạn lụt lớn toàn cầu cũng là một chủ đề được của 270 truyện cổ tích, dân gian và truyền thống, và tất nhiên chủ đề của những đoạn 6 đến 9 trong sách Sáng thế ký là sự đoán phạt đáng kinh sợ của Đức Chúa Trời.

Không hề mục nát chứng tỏ cây dương xỉ này bị chôn nhanh chóng vào trong tầng than đá.

Bị chôn vùi quá nhanh, đến nỗi cây dương xỉ này chỉ có một chút dấu hiệu bị nát. Một số lượng khổng lồ các loài thực vật đã bị chất đống và chôn vùi trước khi chúng kịp mục nát, để hình thành những mỏ than đá rộng lớn mà ta có thể bắt gặp trên toàn địa cầu. Trận lụt lớn thời Nô-ê quả thật là kinh hoàng và khủng khiếp. Chúa Trời là có thật.

Thuyết tiến hoá chỉ là chuyện cổ tích dành cho người lớn


© 1999-2017 Tinlanh.Ru