Tại sao lại có những chủng tộc người khác nhau?

Theo như Kinh Thánh, tất cả mọi người trên đất ngày hôm nay đều xuất thân từ Nô-ê và vợ của ông, từ ba đứa con trai và vợ của họ, còn từ trước đó là bắt nguồn từ A-đam và Ê-va. Nhưng vì có quá nhiều sự khác biệt rành rành giữa các chủng tộc người (tức là chuyện mầu da) nên nhiều người nghi ngờ những điều Kinh Thánh chép, họ nói rằng sự đa dạng đó chỉ có được qua sự phát triển riêng biệt hàng chục ngàn năm.

Nếu nói đúng nghĩa, thì tất nhiên chỉ có một giống người - loài người. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời "đã khiến muôn dân sanh ra bởi một người..." (Công vụ 17:26) (theo bản tiếng Anh và tiếng Nga - từ một dòng máu - ND). Thánh Kinh phân chia mọi người theo các nhóm bộ lạc hay dân tộc, chứ không theo mầu da hoặc vẻ bề ngoài. Mặc dù có những sự khác biệt thực thể giữa các chủng tộc, nhưng chúng thật sự không phải là lớn lắm. Thậm chí những nhà tiến hoá học (những bác học tin theo thuyết tiến hoá) không hề dám tuyên bố là những giống người khác nhau đó có các nguồn gốc xuất phát khác nhau, mà họ nhất trí rằng tất cả mọi con người xuất thân ra từ chung một nhóm người. Tất nhiên, về phía mình họ cho rằng những người dân mọi rợ hay người dân Trung hoa đã có hàng chục ngàn năm phát triển riêng biệt và đó là nguyên nhân gây được những sự khác biệt thực thể đến như vậy.

Ngành di truyền học hiện đại lại chứng tỏ một điều, là khi một nhóm dân lớn được tự do giao phối với nhau bất thình lình bị chia cắt thành nhiều nhóm nhỏ hơn, và trong các nhóm đó chỉ có sự giao phối trong nội bộ của mình, thì những đặc điểm khác biệt chủng tộc sẽ xuất hiện rất nhanh chóng. Một bài học đơn giản trong tính di truyền cho thấy rằng một cặp cha mẹ màu nâu trung bình có thể sản sinh ra đủ mọi sắc thái màu, từ rất trắng đến rất đen, và chỉ trong Một thế hệ.

Kinh Thánh nói với chúng ta về một trường hợp giống vậy đã xảy ra không lâu sau nạn đại hồng thuỷ. Trong vòng vài thế kỷ lúc đó chỉ có một tiếng nói và một nhóm dân cùng nền văn hoá. Như vậy, không có một sự cản trở nào trong chuyện cưới xin trong nội bộ nhóm dân. Điều này có xu hướng gìn giữ cho màu sắc da của cả số dân khỏi bị lệch quá độ. Tất nhiên, những màu da quá tối (đen) hoặc quá sáng (trắng) sẽ xuất hiện, nhưng những người có xu hướng ngược sẽ được tự do cưới ai đó ít đen hơn hay là ít trắng hơn bản thân họ, bằng cách đó đảm bảo cho màu da trung bình (của cả nhóm) vẫn giữ nguyên. Trong những điều kiện như vậy, những nét khác biệt chủng tộc sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra được. Điều này là đúng cho trường hợp các giống loài thú vật cũng như đối với loài người, y như các nhà sinh vật học đều biết. Để thu được những nét khác biệt đó, bạn cần phải chia nhỏ một nhóm tự do giao phối thành các nhóm nhỏ hơn và giữ chúng cách ly lẫn nhau, nghĩa là không còn được tự do giao phối lẫn nhau nữa.

Đây chính là điều đã xảy ra tại tháp Ba-bên. Sau nạn hồng thuỷ, Đức Chúa Trời phán cho Nô-ê và gia đình của ông là họ cần phải sanh sản làm cho đầy dẫy đất bởi con cháu mình. Nhưng sau đó chỉ vài thế hệ, đã thấy rõ là người ta đã quyết định không vâng lời Chúa Trời và tiếp tục sống như một giống dân (họ còn rắp tâm xây dựng một cái tháp cao đến tận trời để lưu danh và phô trương sự kiêu ngạo của mình - xem Sáng thế ký đoạn 11, BBT). Tại tháp Ba-bên đó Đức Chúa Trời đã khiến cho mọi người nói thành nhiều thứ tiếng khác nhau và khiến cho họ tản lạc khắp nơi trên mặt đất. Khi mà những ngôn ngữ khác nhau đã được áp đặt, thì đã xuất hiện những hàng rào ngăn trở ngay lập tức. Không chỉ chuyện người ta có xu hướng không cưới người mình không hiểu nổi, mà cả một nhóm người mà nói chung một thứ tiếng sẽ rất khó giao tiếp và tin cậy được những người không nói thứ tiếng đó. Như vậy, loài người đã bị chia cắt thành những nhóm "giao phối - sinh sản" nhỏ hơn và bởi vậy đã bắt đầu phát triển những sự khác biệt về thực thể (màu da, thân thể, khuôn mặt, ...) trong một thời gian rất ngắn.

(Theo Christian Answers Net - Mạng Cơ-đốc nhân trả lời, trích từ sách The Answers Book, Revised Edition, by Ken Ham, Andrew Snelling and Carl Wieland, published by Master Books, 1992.)


© 1999-2017 Tinlanh.Ru