Những kẻ được lựa chọn của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ đoạn 2

9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;
10. anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Ðức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.

Bạn thân mến, có những câu nói hoặc từ ngữ đơn giản thường gặp, thường nghe quá, đến nỗi chúng ta hay liên hệ nó với những gì mình quen nhìn thấy, nhưng ý nghĩa thực sự của chúng lại có thể giúp chúng ta rất nhiều trong việc xây dựng nền tảng đức tin mình. Và việc để ý tìm hiểu cho kỹ các khái niệm cơ bản đó của Thánh Kinh sẽ khiến con cái Chúa tránh được nhiều điều hiểu lầm đáng tiếc khác nữa trong đường đi với Chúa cùng với những người khác.

Trong bài viết này chúng ta hãy để ý đến từ "Hội thánh". Đối với ai đó - thì Hội thánh cũng có nghĩa là "nhà thờ" - và liền liên tưởng đến giáo đường hoặc ngôi nhà nơi con cái Chúa nhóm họp vào các Chúa nhật và các dịp lễ. Đi lễ nhà thờ hoặc đi nhóm Hội thánh - chúng ta đều quen nói như vậy. Đến nhà thờ thì chúng ta sống một đời sống thiêng liêng, còn ra khỏi nhà thờ chúng ta như lại đắm mình vào trong cuộc sống đời thường.

Và chúng ta cũng có thể bắt đầu phân biệt Hội thánh của anh, Hội thánh của tôi. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng Hội thánh và mọi công việc trong đó thuộc về phần các mục sư và chấp sự của Hội thánh.

Nhưng, liệu điều đó có phải thực sự là ý định của Đức Chúa Trời đối với chúng ta hay không? Chúng ta nhất định cần phải nhận thức được khải tượng thực sự về Hội thánh của Đức Chúa Trời, khi đó Hội thánh chúng ta mới có thể có được sự tăng trưởng cả về thuộc linh và số lượng.

Từ "Hội thánh" trong bản gốc tiếng Hy-lạp có nghĩa là "những kẻ được lựa chọn". Và đoạn Kinh thánh chúng ta nêu trên có ý nghĩa rõ ràng đó. Hội thánh - không đơn thuần là một tổ chức, không phải là một hội kín, càng không phải là một công trình kiến trúc, một đền thờ theo kiểu cơ-đốc với những lễ nghi kỳ bí.

Hội thánh - đó là những kẻ được lựa chọn của Đức Chúa Trời.

Thứ nhất - đó là những con người. Hội thánh - đó là bạn và tôi, cùng biết bao con cái Chúa khác nữa khắp nơi trong mọi nước (dù vậy, đừng nói ngược lại rằng bạn và tôi là Hội thánh). Chúng ta cũng phân biệt Hội thánh phổ thông (bao gồm mọi cơ-đốc nhân từ mọi dân tộc thuộc mọi thời đại) với Hội thánh địa phương - là nơi chúng ta nhóm và sinh hoạt. Khi có hai hoặc ba người chúng ta nhóm lại trong danh Jê-sus (và hướng lên Jê-sus - Ma-thi-ơ 18:20) - thì Ngài ở giữa chúng ta - và đó là Hội thánh nhóm lại (dù vậy cũng không phải bất cứ buổi gặp mặt của hai ba cơ-đốc nhân nào cũng là buổi nhóm của Hội thánh).

Ngay từ những ngày đầu tiên Hội thánh đã nhóm lại tại nhiều nơi, cả tại các nhà hội, và cả trong những nhà riêng nữa. (Công vụ 5:42; 1 Cô-rinh-tô 16:19; Phi-lê-môn 1:2; ...)

Thứ hai - đó là những con người được Đức Chúa Trời chọn. Có nghĩa là bạn và tôi được chính Chúa chọn lựa ra cho Ngài từ trong biết bao nhiêu con người trong thế gian này. Không biết bạn thì thế nào, nhưng điều đó làm tôi cảm động. Điều đó khiến tôi trân trọng và gìn giữ, trước tiên là mối quan hệ riêng tư của mình với Đức Chúa Trời, mọi quyết định của mình trước mắt Đức Chúa Trời, sau đó mới tính đến con mắt của những người xung quanh.

Có lẽ điều này sẽ giữ được cái nhìn chúng ta đúng hướng. Để chúng ta tìm cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời chứ không phải con người. Và hơn nữa, nó còn giúp cho bạn và tôi biết trân trọng những anh chị em thực lòng tin Chúa khác, cho dù họ có khác với chúng ta rất nhiều về phong cách sống và nhóm họp.

Trong thế gian này có nhiều sự lựa chọn và tuyển người khác nhau. Có thể bạn thấy có những người tự hào được là người thuộc một tầng lớp thượng lưu đặc biệt hoặc thuộc vào nhóm những con người thành công với một tài sản đáng kể hoặc với một địa vị uy tín trong xã hội, cũng có thể có nhiều người thì hài lòng với mức tuyển chọn khiêm tốn hơn - đó là một công ăn việc làm ở một công ty với thu nhập khá; lại cũng có người chỉ muốn mình được lựa chọn trong nhóm bạn bè hoặc người thân của mình.

Nhưng, những điều đó đối với tôi vẫn không thể so sánh được với việc mình đã được Chúa chọn. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp bất đắc dĩ nếu có ai trong thế gian ép buộc chúng ta phải lựa chọn giữa việc thuộc về những kẻ được Đức Chúa Trời chọn hoặc thuộc về những nhóm người nói trên, thì chúng ta không phải ngần ngừ đắn đo gì cả.

Có những con người vì tin Chúa mà bị mất việc làm - nhưng họ vẫn chọn mình thuộc về Hội thánh. Có những người khác bị bạn bè hoặc người thân cười nhạo, rồi chỉ trích, nhưng họ vẫn gắn liền mình với Chúa Jê-sus. Đấy là chưa nói đến những người bị bắt bớ, cực hình vì cớ Danh Ngài. Họ đã tỏ ra mình xứng đáng là những người mà Chúa đã chọn lựa lấy ra cho Ngài giữa thế gian này.

Nhưng chắc bạn cũng biết là có những con người vấp ngã trước những thử thách nói trên, liệu không biết có phải là vì chưa có ai nói cho họ biết về những điều đơn giản mà chúng ta đang nói đến ở đây không? Hãy để ý mà xem, sứ-đồ Phi-e-rơ cũng khuyến cáo chúng ta chú ý cho chắc chắn về sự Chúa đã kêu gọi và chọn lựa mình, và ông cũng nói rằng làm như vậy thì chúng ta sẽ không hề vấp ngã! Lại nữa, với những con người biết chú ý như vậy thì con đường vào nước thiên đàng thực sự là rộng rãi thảnh thơi, chứ không có phải là đầy cực khổ gai chông như tưởng tượng của nhiều người khác.

2 Phi-e-rơ đoạn 1

10. Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;
11. dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta.

Nhưng, bây giờ nếu đã nói đến sự lựa chọn, thì chúng ta cần phải làm cho sáng tỏ tiêu chuẩn của lựa chọn đó. Vâng, quả thật là chúng ta là những kẻ được Đức Chúa Trời lựa chọn. Vì chúng ta tin cậy Jê-sus. Đó là tiêu chuẩn mà theo đó Chúa đã chọn chúng ta để cứu và ban phước. Tin Chúa Jê-sus - Con Một Đức Chúa Trời đã đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và cái chết đời đời.

Giăng 3:16. Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Giăng 5
28. Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời?
29. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.

Ga-la-ti 4: 26. Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời.

Giăng 17
6. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha.
7. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến.
8. Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến.

Hội thánh là những con người thuộc về Đức Chúa Trời mà Chúa Jê-sus đã dùng huyết mình mà chuộc được khỏi thế gian hư hoại này. Là những người đã tin và đi theo tiếng gọi của tình yêu thương thiên thượng.

Và Hội thánh đó cùng với Thánh Linh đang kêu gọi mọi người - ai là người muốn được giải thoát ra khỏi sự tối tăm của tội lỗi, quay về với Đức Chúa Trời và nhận sự sống đời đời cùng với mọi phước hạnh - hãy đến hoà nhập với chúng tôi. Những kẻ được lựa chọn của Đức Chúa Trời!© 1999-2017 Tinlanh.Ru