Vậy con của nó sẽ ra như thế nào? Mã gen di truyền của hai loài trên quá khác xa nhau đến nỗi không thể hoà hợp được, cho nên chúng đã tạo ra một giống Vô Sinh - Tiglon Không thể có con được. Chúng cũng giống như những con la (lai giữa lừa và ngựa), là giống vô sinh Không thể có con được. Giả sử sự sống trên trái đất này đã được phát triển theo giả định của thuyết tiến hoá, thì cả Bố và Mẹ đều đã chịu đột biến thành ra hai giống khác nhau một chút.

Chúng ta biết là con người nào cũng có ước muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời để được cứu và được sống, nhưng kẻ thù chúng ta là ma quỉ không hề muốn điều đó. Có biết bao nhiêu con đường ma quỉ đã "giúp" loài người nghĩ ra cách để đến được với Đức Chúa Trời và sự sống đời đời, nhưng tất cả chúng đều sai trật. Chỉ có một con đường duy nhất mà Đức Chúa Trời đã mở ra cho con người chúng ta - đó là Jê-sus Christ "là đường đi, chân lý, và sự sống."

BBT chúng tôi đăng một câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi thường gặp giữa những người mới tin Chúa, để giúp cho các bạn vững lòng tin về con đường của mình, và biết phân biệt những cạm bẫy của các tôn giáo giả. Đó là câu hỏi:

Với số lượng quá nhiều các giáo phái và tôn giáo như vậy, làm sao phân biệt được đâu là thật đâu là giả?


Đáp: Quyền lực của Đức Chúa Trời lấy tình yêu thương làm nền tảng. Nền tảng đạo đức của vũ trụ được đứng vững trên trí tuệ, tình yêu thương và sự công bằng. Giả dụ như Đức Chúa Trời hành động theo cách tuỳ tiện và sử dụng vũ lực thì hoá ra Ngài cai quản bằng sự sợ hãi, chứ không phải bằng tình yêu thương. Ngài muốn con người yêu mến và hầu việc Ngài một cách tự nguyện, chứ không phải vì sợ Ngài. Khi Ngài ban sự tự do cho Sa-tan nghĩa là Ngài cho tạo vật cơ hội thể hiện ý muốn tự do của mình. Ngài mở ra một bức tranh của cuộc sống trên đất mà xét theo bản chất thì chính là bức tranh của cuộc sống trong vũ trụ, ở đó những người nam và nữ được tạo dựng theo hình và tượng của Đức Chúa Trời và tự do chọn lựa con đường hầu việc Ngài.


Đáp: Dĩ nhiên là không.

Trong một số tôn giáo phương Đông có khái niệm kiếp khác – nghĩa là linh hồn con người đổi chỗ ở. Họ cho rằng đôi khi hồn người chết quay trở lại thế gian đưới dạng bọ hung, mưa hay là sương. ở Nê-pan người ta tin rằng kẻ ác sau khi chết thì hồn nhập vào chó, vì thế họ đánh chó không tiếc tay. Tại ấn-độ người ta cho rằng người chết nhập vào bò, chuột, dế.

Quan niệm nhiều kiếp được bắt nguồn từ ấn độ giáo rằng sự sống và sự chết tạo thành một cái vòng vĩnh cửu. Mỗi người đứng một chỗ trên vòng này với nhân quả (số phận) của mình. Con người có thể làm sạch nhân quả của mình thông qua các kiếp nối tiếp nhau. Kết thúc không có mà chỉ có kiếp tốt hay xấu. Họ không có sự giải thích, nguyên nhân, quy luật – mà chỉ có số phận mù mịt và sự đợi chờ vô vọng được tẩy sạch tội lỗi.


Một thực tế của lịch sử mà người ta ít nhắc lại cho bạn, là có rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng tin vào Chúa Jê-sus. Họ nổi tiếng bởi cớ đã có những phát minh đóng góp đáng kể vào lịch sử phát triển của nền văn minh loài người. Điều đó cũng dễ hiểu, vì khi con người suy nghĩ tìm tòi các bí mật của Tạo Hoá mà có lòng kính sợ Đấng Tạo Hoá thì thành công họ được đảm bảo. Vì: "sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự tri thức." (Châm ngôn 1:7)

© 1999-2017 Tinlanh.Ru