Sữa Thiêng Liêng (phần 2)

Sua thieng lieng 2

Bài 2. CHA TOÀN NĂNG CHÍ CAO

Trở về làm con cái trong nhà Chúa, bước tiếp theo là bạn nhất định phải tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời Cha của mình. Chỉ vì vướng mắc bởi những định kiến sai lầm về Ngài (bị ảnh hưởng từ định kiến của người thế gian từ khi còn chưa tin Chúa), mà nhiều thế hệ cơ-đốc nhân đã không vươn lên được tầm vóc đức tin lớn mạnh, để nhờ quyền phép Chúa thay đổi được cuộc sống mình.

Trong tiềm thức của mọi dân tộc vốn biết có sự hiện hữu của Đức Chúa Trời (mà người Việt nam vẫn kính cẩn gọi là ông Trời). Hình ảnh ông Trời qua văn học cổ truyền cho thấy người ta vẫn có ý thức thờ Trời và cầu Trời, cũng biết rằng ông Trời toàn quyền ban phước cho người lành và trừng phạt những kẻ làm ác. Nhưng những tiềm thức đó còn ít ỏi, sơ khai, thiếu chính xác, cho nên trải qua nhiều thế kỷ nhiều người vẫn thờ lạy Chúa Trời theo ý riêng của họ mà chẳng biết làm vậy có đẹp lòng Ngài hay không (xem Công vụ 17:23-31). Vì vậy bạn phải lập nền tảng đức tin mình dựa trên những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ về chính Ngài cho loài người chúng ta qua Kinh thánh.

A. CHÚA LÀ ĐẤNG TẠO HÓA TOÀN NĂNG

Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất. (Sáng TK 1:1)
Đức Chúa Trời chính là Đấng Tạo Hóa ban đầu đã sáng tạo ra cả vũ trụ (trời đất) và ban sự sống, sinh khí, vạn vật cho muôn loài (xem Công vụ 17:25). Cả thế giới vật chất và tâm linh xung quanh chúng ta đã được Đức Chúa Trời thiết kế nên thật vĩ đại vô biên và cũng chính xác kỳ diệu đến từng chi tiết trong một tổng thể hài hòa đẹp đẽ đến mức lạ lùng.

...

(đọc tiếp trong văn bản đính kèm bên dưới)

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru