Sự sống mới

Các bạn thân mến,

Chúa chết để chuộc lỗi cho chúng ta, đó là điều mà ai trong chúng ta cũng biết, nhưng khi chúng ta suy nghĩ về những điều Chúa Jêsus nói về mục đích sự chết và sự sống lại của Ngài thì Ngài không chỉ chết để chuộc lỗi cho chúng ta mà Chúa còn ban cho chúng ta một cuộc sống mới, một sự sống mới, hoàn toàn khác với cuộc sống cũ trước kia.

Giăng đoạn 1
12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
13. là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy.

 

Khi mỗi một người ăn năn tin nhận Chúa là bắt đầu bước vào một cuộc sống mới, vất bỏ cuộc sống cũ . Nhiều người trong chúng ta không nhận thức được điều này nên vẫn loanh quanh với cuộc sống cũ, thói quen cũ, và lỗi lầm cũ. Chúng ta lại vấp ngã, và điều đáng buồn là rất nhiều anh chị em chúng ta sau khi tin Chúa đã không nhận thức đúng về cuộc sống mới trong Chúa

Nếu chưa nhận thức ra được điều này, thì chúng ta còn chưa thực sự bắt đầu được cuộc sống mới với quyền năng của sự sống lại.

Khi một con người nào sinh ra là một đứa bé để bắt đầu một cuộc sống mới, với cả một tương lai mới, và biết bao nhiêu tiềm năng chưa khám phá. Còn chưa ai có thể biết đứa trẻ này sẽ thành bác sĩ, giáo sư, hay là nhà doanh nghiệp thành công. Cũng như vậy, khi một người tin Chúa , con người đó cũng được sinh lại,bắt đầu một cuộc đời mới như một đứa trẻ, nếu chúng ta không thấy cuộc đời của mình thay đổi, không thấy có điều gì mới, chúng ta vẫn thấy cuộc sống cũ của mình tồn tại thì đó không phải là lỗi của Đức Chúa Trời , cũng không phải vì Kinh Thánh nói sai mà vấn đề là ở chúng ta, vì chúng ta chưa thực sự khám phá ra cuộc đời mới của mình mà thôi. Với một đứa trẻ chưa có gì là quá khứ thất bại để mà níu kéo nó lại, cũng không có thể nói rằng – “điều này điều kia mày sẽ không làm được”, càng không thể cấm nó ước mơ lớn lên sẽ trở thành những con người có ích.

Tôi hi vọng những điều chia xẻ dưới đây có thể giúp các bạn bứt phá ra khỏi cuộc đời cũ, chúng ta cần phải đột phá ra khỏi vỏ bọc của những nếp nghĩ sai lệch, lỗi lầm, thất bại, của đời sống cũ. Cũng giống như một con gà, nó phải ra khỏi cái vỏ trứng của nó, (hay con bướm muốn lột xác từ một sâu), phải ra khỏi lớp vỏ bọc cũ của nó, nếu không nó sẽ chết. Con người mới chúng ta cũng vậy, khi chúng ta được tái sinh là được tái sinh khi vẫn còn ở trong lốt người cũ:

Ê-phê-sô đoạn 4
21. vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Ðức Chúa Jêsus)
22. rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,
23. mà phải làm nên mới trong tâm chí mình,
24. và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Ðức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

Trong cái lốt cũ của con người cũ, tư tưởng cũ… tất cả đều theo một nếp nghĩ và thói quen cũ, chúng ràng buộc chúng ta, có rất nhiều cơ đốc nhân đã được tái sinh rồi nhưng vẫn sống theo cái lốt cũ, chúng ta không thấy quyền năng của Chúa, không thấy sự hiện diện của Chúa, đôi lúc chúng ta cầu nguyện và thấy cũng nhận được một số điều nhưng đó cũng chỉ giống như chú gà con ngồi trong vỏ trứng, đục được một cái lỗ nhỏ và bằng lòng ngồi hít không khí, ngắm “thế giới” qua cái lỗ đó, nhưng ý muốn của Chúa cho chúng ta thì khác, Chúa muốn chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới, với những khả năng mới ,

2 Cô-rinh-tô 5:17
17. Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

Hãy để ý đến từ “mọi sự”, Kinh thánh nói là “mọi sự” - Ô – Ha-le-lu-ja! Mọi sự đều đã trở nên mới !

Trong câu Kinh Thánh này chúng ta thấy Chúa nói mọi sự đều trở nên mới nhưng các bạn đã bao giờ tự hỏi trong các bạn tất cả đã trở nên mới chưa? mới được bao nhiêu phần? những cái gì đã được mới? Hay tất cả vẫn còn cũ? Cái cần phải mới ở đây là gì?

Có thể khi tin Chúa rồi nhưng ngày hôm qua chúng ta vẫn sống với con ngưòi cũ làm những điều cũ, nhưng vì chúng ta chưa nhận thức được mà thôi, và chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, ngay lúc này, ngay ngày hôm nay, không nhất thiết phải có đủ vốn liếng (tài chính, kiến thức, kinh nghiệm, ơn tứ), không nhất thiết cần phải có cơ sở kinh tế ban đầu, nhưng mà là nhờ sức mới Chúa (tức là nhờ những khả năng mới từ Ngài), nhờ Chúa dìu dắt, có Chúa đi cùng con người mới của mình, khi đó chúng ta sẽ có mọi sự đều mới cả.

Bất kì một ai khi sinh ra đều có một khả năng, và để khả năng đó phát triển thì còn phụ thuộc vào mỗi con người chúng ta, anh chi em phải nhớ khi chúng ta đã tin Chúa rồi thì chúng ta không chỉ có cuộc sống mới mà còn có những khả năng mới, ngày hôm qua chúng ta có thể thất bại, nhưng giờ chúng ta biết mình có khả năng mới, vậy hãy cầu nguyện, nài xin Chúa, trông cậy Chúa hết mình, nài xin Chúa hết lòng, chắc chắn Chúa sẽ mở những cơ hội cho cho các bạn .© 1999-2017 Tinlanh.Ru