Lột xác ... để đổi đời!

Anh chị em thân mến, tin nhận Chúa Jê-sus không phải là theo một tôn giáo, để có vẻ sùng đạo. Khi Chúa đến, mọi sự trong đời sống chúng ta được biến đổi kỳ diệu, phải nói đúng hơn là chúng ta được đổi đời. Đấy chính là phép lạ của đời sống người tin Chúa.
Ngay trong bài giảng đầu tiên của mình, Chúa Jê-sus đã công bố những điều đó
Ma-thi-ơ 5:3-10
3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! 5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!  6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!  7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!  8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!  9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!  10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

Ở đâu trong thế gian này ta sẽ được những điều nói trên, nếu không phải là trong Chúa? Và còn nhiều đoạn Kinh thánh khác nữa cũng nói ý đó, thí dụ:
Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Ðức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? (Gia-cơ 2:5)
Ai nghèo khó – sẽ nên giàu có.
Ai yếu sẽ nên mạnh.
Ai không có gì được thừa kế tất cả.
Đời sống của người tin Chúa phải được kinh nghiệm thật sự những điều đó. Từ tội lỗi sang sự công bình, từ tối tăm của đời sang sự sáng láng lạ lùng của Con Trời. Phải thật sự Đổi Đời.
Nếu không có biến đổi trong đời sống, phải chăng bạn cần phải xem lại đức tin mình? Bạn đang theo một tôn giáo giống như bao tôn giáo khác đời này, hay theo Đức Chúa Trời hằng sống? Nhưng, khi bạn có sự biến đổi, chính những người xung quanh sẽ nhận thấy và sẽ quan tâm đến Chúa Jê-sus của bạn. Vì họ cũng không cần một tôn giáo, mà cần một quyền năng có thể giúp được họ đổi đời.


ĐỔI ĐỜI VÍ NHƯ LỘT XÁC
Chúng ta có thể lấy hình ảnh một con sâu nhộng nằm trong cái kén – sau khi lột xác trở thành một con bướm tuyệt đẹp. Hoặc là hình ảnh những con ve mùa hạ. Tôi đã từng đi bắt ve mùa hạ, phải đi vào ban đêm, đợi lúc con sâu nhộng chui từ dưới đất lên, cắn răng mình vào thân cây gỗ cho chắc chắn và gồng mình mà lột xác để chú ve từ trong nhoi ra.
Con sâu nhộng với một cuộc sống trước đó chỉ biết sống trong cái kén, hoặc chui lủi sâu trong lòng đất, bây giờ sau khi lột xác trở thành một sinh vật hoàn toàn khác. Và đó là một giai đoạn mới hoàn toàn trong đời nó, mà quá khứ không thể sánh được.
Vậy chúng ta học được gì trong hình ảnh lột xác đó? Vì đây chính là hình ảnh mà sứ đồ Phao-lô xử dụng để chỉ dạy chúng ta làm thế nào để bứt ra khỏi đời cũ mà bước vào đời mới:
Ê-phê-sô 4:17-24
17 Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhơn danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, 18 bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Ðức Chúa Trời. 19 Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. 20 Nhưng anh em học cho biết Ðấng Christ thì chẳng phải như vậy, 21 vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Ðức Chúa Jêsus) 22 rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Ðức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

Chúng ta phải lột xác, phải thoát lốt người cũ, tức là người đã bị hư hỏng vì quen sống theo tư dục, để mà mặc lấy người mới, đã được tái dựng lại giống như Đức Chúa Trời, công bình và thánh sạch. Và câu Kinh thánh chìa khóa chính là câu 23: “phải làm nên mới trong tâm trí mình”.
Chúng ta phải chịu thay đổi trong cách nghĩ cách sống mình. Thay đổi để bỏ nếp nghĩ cách sống cũ đi và tiếp nhận nếp nghĩ cách sống mới. Chỉ khi đó mọi sự biến đổi kỳ diệu của Chúa mới đến. Rượu mới không đổ vào bình cũ được, Chúa Jê-sus đã nói vậy.


ĐỔI MỚI TÂM TRÍ LÀ LỘT XÁC
Những điều xấu xa trước kia ta làm mà không cảm biết, thì bây giờ lương tâm được tẩy sạch lên tiếng nhắc chúng ta không làm, để chúng ta được giải phòng khỏi xiềng xích của tội lỗi.
Nhiều người không thoát khỏi được xiềng xích, vì cái xích ràng buộc đó nó ở trong đầu (nếp nghĩ) của chính họ. Và họ tiếp tục phạm tội như cũ, để rồi lại thất bại như cũ.
Nhưng ai học theo Đấng Christ thì chẳng phải vậy!
Cách đây không lâu anh chị em trong Hội thánh đã được nghe bài chia xẻ về cách trở nên giàu có trong Chúa, và một trong những ý tưởng quan trọng đó là cách nghĩ của người giàu khác với cách nghĩ của người nghèo. Phải nghĩ khác đi thì đời sống mình mới đổi khác được.
Khi thuở nhỏ đi bắt ve, tôi vẫn biết rằng có những con sâu nhộng không lột xác được thì sẽ mắt kẹt trong các lốt cũ mà chết. Điều này làm tôi liên tưởng đến những anh chị em đã bắt đầu theo Chúa, nhưng không đủ quyết tâm mà lột bỏ hẳn lốt người cũ của mình, và họ như đang hóa đá trong một hiện trạng nửa đời nửa cơ-đốc. Nhưng như thế thì chẳng bao giờ cất cánh đức tin mà bay được.


PHẢI LỘT XÁC CHO ĐỜI MỚI
Vì cuộc đời mới này khác hẳn cuộc đời cũ. Về bản chất chúng ta đã trở thành con người khác rồi, Kinh thánh kêu gọi chúng ta phải lột bỏ lốt người cũ đi và mặc lấy người mới. Mặc lấy những cách nghĩ mới.
Con sâu cả đời một chỗ, bây giờ thành con bướm phải biết bay không thể sống đậu một chỗ.
Con sâu cả đời phải tự nuôi mình bằng sự dành dụm, con bướm bây giờ có nhụy hoa nuôi nó...
Hãy nghĩ những điều trước kia VỚI BẠN là không thể, vì bây giờ VỚI CHÚA là có thể.
Ngay trong “bài giảng trên núi” nhắc đến bên trên, Chúa Jê-sus còn nói cho chúng ta biết về ý nghĩa mục đích mới của đời sống người tin Chúa.
Chúa gọi chúng ta trở thành muối của thế gian, và ánh sáng của đất. Liệu chúng ta đã nghĩ đến điều đó bao nhiêu lần trong đời mình? Đã bao nhiêu lần chúng ta nhớ đến đại mạng lệnh – rằng chúng ta là sống làm chứng về Chúa trên đất này? Nếu không nghĩ đến bao giờ, thì làm sao trông đợi sự biến đổi hoàn toàn cho mình?
Vậy thì đổi mới tâm trí mình thế nào? Theo đoạn Kinh thánh Ê-phê-sô, chúng ta được biết rằng trước kia lòng chúng ta cứng cỏi, xa cách Chúa, nên trí khôn tối tăm. Ngã mà không biết mình ngã vì đâu. Nhìn nhận mọi sự thì nông cạn và lệch lạc, cũng giống như con sâu trong cái kén, ếch ngồi đáy giếng (coi Trời bằng vung).
Nhiều người suy bụng ta ra bụng Trời. Sau đó không được như ý mình mong muốn, thì lại trách Chúa. Đó là cách suy nghĩ của người đời, của con người xác thịt cũ còn trong chúng ta.
Rôma 8:5-8
5 Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời.

Cách suy nghĩ và cách sống của người xác thịt là chống nghịch với Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta phải học cách nghĩ của người sanh ra bởi Thánh linh, bởi tư tưởng của Chúa. Mà những tư tưởng đó chính là Lời Chúa đã ghi trong Kinh thánh.


ĐỔI MỚI TÂM TRÍ QUA VIỆC NHẬN BIẾT Ý CHÚA
Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí (*)mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào. (Rô-ma 12:2)
Chúng ta biến hóa khi chúng ta đổi mới tâm trí mình, khi thay những tư tưởng xác thịt tư dục bằng những tư tưởng của Chúa trong Lời Ngài dạy.
Vậy, chúng ta phải nhận biết Lời Chúa vào trong lòng mình trước. Có một bí mật đơn giản để đọc và hiểu Kinh thánh mà nhiều người không biết. Bí mật đó là “tác giả Kinh thánh còn sống, và đang ở cùng bạn!”. Bạn muốn nhận biết ý Chúa? Hãy hỏi Ngài khi đọc Kinh thánh. Ngài sẽ bày tỏ cho. Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà. (Thi thiên 119: 130)
Cũng giống như Phi-e-rơ đã nhận được sự bày tỏ từ Chúa Cha về Chúa Jê-sus là Đấng Christ, điều mà chẳng thịt nào huyết nào tự nhận ra được.
“Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.” (Ma-thi-ơ 16:16-17)
Khi bạn được bày tỏ ra thật, thì đức tin cũng mới là thật, và đó là loại đức tin chiến thắng thế gian. Đầu óc chúng ta nhiều khi không thắng được mưu mô của ma quỉ, nhưng lòng tin (đức tin trong lòng) thì luôn thắng được.
Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Ðể tôi không phạm tội cùng Chúa. (Thi thiên 119:11)
Đó là lời sự sống, mang hạt giống tiềm năng để tái sanh chúng ta (1 Phi 1:23), và để biến đổi đời sống chúng ta – khiến chúng ta lột xác từ xác thịt tội lỗi thành con người thiêng liêng (thuộc linh) mỗi ngày một giống như Đức Chúa Trời.
Đó chính là những điều trong Hội thánh thường làm mỗi một buổi nhóm, chúng ta học Lời Chúa để Lời Ngài biến đổi tâm trí và cả đời sống chúng ta:
“...anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Ðức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24)

 

(*) Ghi chú: bản Kinh thánh tiếng Việt truyền thống phát hành từ những năm đầu của thế kỷ 20 dùng từ "tâm thần" thay vì "tâm trí", khiến người đọc thời nay có thể bị hiểu nhầm ý, cho nên chúng tôi xin mạn phép sửa lại từ này để cho rõ ý hơn.

Xin tham khảo thêm ở các bản Kinh thánh khác

Tiếng Anh bản KJV

2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

Tiếng Nga bản синодальный

2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

Tiếng Hy-lạp

2 και μη συσχηματιζεσθε τω αιωνι τουτω αλλα μεταμορφουσθε τη ανακαινωσει του νοος υμων εις το δοκιμαζειν υμας τι το θελημα του θεου το αγαθον και ευαρεστον και τελειον

 

Ghi theo bài giảng 11/4/2010 tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va

Ms Quốc Hùng

 

Câu chuyện kể về sự hy sinh và sự sống lại của Chúa Jê-sus diễn ra trong khoảng thời gian ba ngày, nhưng trong ba ngày đó có một ngày được nhắc đến vỏn vẹn chỉ bằng một câu ngắn ngủi, thậm chí trong cả bốn sách Phúc Âm chỉ có mỗi Lu-ca ghi lại.
Lu-ca 23:56 Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ.
Ngày thứ sáu và ngày Chủ nhật có nhiều sự kiện và đã được các tác giả Phúc Âm mô tả rất chi tiết. Vậy mà chúng ta hầu như không có thông tin nào về những gì diễn ra trong ngày này.
Đó là ngày chờ đợi.
Nhưng có lẽ đó là ngày dài nhất đối với các môn đồ (với những người tin Chúa), với cả dân cư thành phố Giê-ru-sa-lem, với cả thế giới thuộc linh. Cả thành phố và trong thế giới thuộc linh nín thở hồi hộp chờ đợi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là ngày dài nhất với môn đồ Chúa.
Họ vừa được chứng kiến cảnh bất công, hung dữ, tàn ác của người ta cư xử với Chúa Jê-sus, cảnh Ngài chịu bao đau đớn, nhục nhã và trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá.
Họ bất bình mà không có ai bênh vực. Họ còn bị xua đuổi bắt bớ, ức hiếp.
Họ đau đớn mà không có ai an ủi. Họ không còn có Chúa để ở bên cạnh mình mà chia sẻ nữa.
Họ phải tiếp tục hầu việc Chúa trong cô đơn. Họ không còn Chúa ở cùng để chăm sóc và giải cứu.
Họ lo lắng cho tương lai. Vì họ đã thay đổi hẳn nếp sống mình để đi theo Chúa, vậy mà cảm tưởng như bây giờ mọi sự chấm dứt. Cảm tưởng như bây giờ Chúa không còn, ai sẽ che chở và giúp đỡ, ai sẽ dẫn dắt họ.
Họ gần như đã mất hết lòng tin. Bao nhiêu lần họ chứng kiến Chúa làm phép lạ, chữa lành, đuổi quỉ và khiến người chết sống lại, nhưng bây giờ Ngài lại phải chịu bị bắt và bị giết đi ngay trước mắt họ. Trong lòng họ có lẽ văng vẳng tiếng ma quỉ cười nhạo qua câu nói của tên cướp bị chết treo cạnh Ngài: “Nếu người là Con Đức Chúa Trời, sao không tự cứu lấy mình đi, và cứu cả chúng ta nữa?”
Tâm trạng các môn đồ nặng nề đến mức là sau khi Chúa sống lại có những người đàn bà gặp được Chúa đã chạy về báo, họ còn chưa chịu tin ngay.
Vì họ vẫn chưa hiểu đường lối của Đức Chúa Trời. Nhưng người tính không bằng Trời tính!
Vì đó chỉ là một ngày thứ bảy. Có ngày thứ sáu đen tối đầy thương khó, rồi có ngày chờ đợi đầy áp lực và buồn tủi, cô đơn, và dài lê thê, nhưng cuối cùng nó sẽ chấm dứt.
Nhưng sau đó đã là Chủ nhật rồi! Ngày sống lại.
Bạn ơi, nếu bạn còn đang chờ đợi, đang ở trong ngày thứ bảy, thì hãy vui lên, hãy tin cậy và sẵn sàng, vì sẽ có Chủ nhật, Ngày sống lại phải đến.
Và cuối cùng Sự Sống Lại đã trả lời cho mọi câu hỏi, đã đền đáp cho mọi sự chờ đợi của con cái Chúa.
Sự sống lại trả lời cho người vô thần. Cho câu hỏi “Có Đức Chúa Trời không?” Câu trả lời là Có!
Sự sống lại trả lời cho nhân gian. Cho câu hỏi “Ai là Đức Chúa Trời?” - là chính Jê-sus Đấng đã sống lại!
Sự sống lại trả lời cho các đạo giáo thế gian. Cho câu hỏi “Đâu là con đường chân lý?” - Chúa Jê-sus
Sự sống lại trả lời cho chúng ta! “Tôi phải làm gì để được cứu?” - Ta phải vững lòng tin vào Chúa Jê-sus!
Sự chờ đợi là cần thiết
Nhưng sự chờ đợi của ngày thứ bảy là cần thiết, vì nó đã thay đổi hoàn toàn các môn đồ. Đã lọc ra những người chỉ theo Chúa cho vui cho có phong trào, đã biến đổi các môn đồ từ những người chỉ biết đi theo để tìm cầu phước hạnh vật chất, cuối cùng thành được những người tận trung đến chết vì Chúa.
Rõ ràng không phải là sự chờ đợi đã qua đi vô ích. Sự chờ đợi có lúc cần cho chúng ta. Không có sự chờ đợi trong căng thẳng, và đầy áp lực đó, liệu chúng ta có đức tin thật không?
Có thể dễ dàng nói là ta có đức tin khi vui, khi thắng lợi, nhưng trong sức ép, trong cố gắng lột xác con người mình, chúng ta có đức tin không? Trong khi chờ đợi, chúng ta có giữ lòng tin cậy Chúa để tiếp tục chuyển mình hướng tới ngày sống lại không?
Sự chờ đợi giúp chúng ta suy ngẫm.
Nếu chúng ta giữ được niềm tin mình, chúng ta sẽ có hướng suy nghĩ đúng. Và sự chờ đợi có thể giúp chúng ta thay đổi cách nghĩ trước đây của mình, để nhận ra được đường lối của Chúa. Và để đầu phục đường lối mình theo ý Ngài.
Các môn đồ đã nghĩ nhiều về cái chết của Chúa, để từ chỗ không hiểu nỗi vì sao một người vô tội tốt lành quyền phép dường ấy lại bị đau đớn và chết cay đắng như vậy, cuối cùng nhận thức ra đó chính là chương trình của Đức Chúa Trời để cứu chuộc nhân loại. Khi đó họ mới hiểu ra những lời Ngài nói trước đó rằng ấy là thân thể Ngài tan nát vì họ, máu Ngài đổ ra hy sinh vì họ.
Suy ngẫm để hiểu ra Mục đích chính
Các môn đồ đã nghĩ nhiều về sự hy sinh của Chúa, để thay vì lằm bằm oán trách, họ đã hiểu ra được Chúa đã phải làm như vậy để cho họ điều quí nhất. Đó là sự sống đời đời, đó là sự tái sinh, đó là Đức Thánh Linh đến ở trong lòng mỗi con cái Ngài.
Sự chờ đợi đã giúp cho các môn đồ lột xác từ một con người ích kỷ, trở thành một người tận trung tận hiến vì Chúa vì mọi người.
Chúng ta cũng đang sống trong ngày chờ đợi. Từ khi Chúa cất lên trời, và Ngài hứa sẽ quay trở lại để đón Hội thánh Ngài, đã gần hai ngàn năm trôi qua.
Trong lúc chờ đợi, chúng ta có nhận ra rằng thực sự mình được để ở lại thế gian với mục đích chính là gì không?
Chúng ta chờ Chúa, và Chúa chờ chúng ta ra đi rao giảng Tin lành và hầu việc Ngài. Chúa chờ người được nghe về Chúa và ăn năn tin nhận Ngài. Ngài không muốn cho ai bị hư mất, mà muốn tất cả đều ăn năn.
2 Phi 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
Về những mặt khác của đời sống chúng ta - cụ thể hơn, lấy thí dụ từ cuộc sống của cộng đồng Việt nam ở nước Nga trong giai đoạn khó khăn đặc biệt này. Có phải là chúng ta cũng đang chờ đợi? Chờ đợi sự thay đổi trong đời sống kinh tế và chính trị, có những giải pháp mới để mở đường cho cộng đồng được ở trong bình tịnh và yên ổn
Có thể bạn đang chờ đợi một giai đoạn mới, một sự mở mang mới cho cuộc sống và công việc mình. Nếu bạn đang khó khăn căng thẳng, như đang ở ngày thứ sáu, nếu bạn đang chờ đợi, đang đầy áp lực, hãy biết là sẽ có ngày Chủ nhật, Ngày sống lại.
Nếu bạn đã trải qua nhiều mất mát trong giai đoạn vừa qua, và bạn như còng lưng với gánh nặng nợ nần ngày hôm nay, thì hãy biết là sẽ có ngày Chủ nhật, Ngày sống lại.
Nếu bạn đang chờ đợi một sự thay đổi trong quan hệ với người thân, với gia đình, cũng hãy trông đợi ngày Chủ nhật, Ngày sống lại.
Nếu bạn đang mệt mỏi kiệt sức, đau ốm, hãy tin và cầu xin Chúa ngày Chủ nhật, vì ngày cứu chuộc đã đến rồi!
SẼ CÓ NGÀY CHỦ NHẬT CHO TÔI VÀ CHO BẠN!
Ngày Chủ nhật, là ngày sống lại, sống lại cho mọi điều tưởng như đã chết, đã mất. Chúa không bao giờ chậm trễ đâu.
Chúng ta có suy ngẫm gì lúc đợi ngày giải cứu đến?
Còn trong lúc chờ đợi, hãy suy ngẫm. Phước lành vật chất là rất cần, nhưng nếu nghĩ cho cùng, có phải là đó là điều cần thiết nhất chưa. Nếu nó đến không phải theo cách chúng ta nghĩ, chúng ta có sẵn sàng thay đổi để đón nhận không?
Sau khi Chúa sống lại, mọi sự diễn ra cách khác hẳn so với những quan niệm ban đầu của các môn đồ. Sau đó còn có sự tuôn đổ Đức Thánh Linh, còn có Hội thánh, còn có Đại mạng lệnh, còn có lời hứa về sự Chúa sẽ quay lại, và biết bao nhiêu lời hứa khác nữa cho cuộc đời mới của người tin Chúa.
Bạn có sẵn sàng chịu thay đổi cách nghĩ nếp sống của mình không? Bạn có sẵn sàng cho giai đoạn mới?
Có chịu thay đổi cách làm việc? Có thay đổi trong việc coi gì là quan trọng nhất đời mình? Có giũ bỏ được tính ích kỷ và kiêu ngạo? Có tin cậy và vâng phục? Có tha thứ và làm hòa?
Sự chờ đợi giúp chúng ta quên đi những thất bại của mình.
Vì sự sống lại cho chúng ta một cơ hội mới, mà chúng ta sẽ không bước vào được giai đoạn mới nếu còn để quá khứ thất bại cầm giữ chân mình.
Sự thất bại xảy ra khi chúng ta không biết tin cậy Chúa, khi chúng ta bị áp lực và lầm lỡ trong cảm xúc và hành động của mình. Thậm chí Phi-e-rơ đã ba lần chối Chúa, nhưng sau khi Ngài sống lại, ông là người đàn ông đầu tiên đã vào tận trong mộ. Để sau đó, đến ngày Ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ, ông đã dũng cảm dạn dĩ mà đứng ra giảng về sự sống lại của Chúa Jê-sus và cáo trách người nào cứng cỏi không ăn năn. Bạn cũng sẽ thành người khác hẳn, khi bỏ lại đằng sau những thất bại của mình, bám lấy Chúa vì một chặng đường mới sẽ đến thành công mới.
Sứ điệp sự sống lại còn đem đến cho tất cả mọi người một cơ hội mới. Cho cả người chưa biết Chúa Jê-sus bao giờ, và cho cả những người đã tin nhận Ngài lây nay, nhưng có sự sa lỡ. Chúng ta đều có thể ăn năn và tiếp nhận Chúa. Ăn năn nghĩa là thay đổi nếp nghĩ nếp sống của mình, tiếp nhận sự tha thứ và được làm lại. Chỉ trong Đấng sống lại, chúng ta mới có cơ hội mới. Tất cả mọi điều chúng ta trông đợi nơi Chúa, sẽ có sự đền đáp.
Sự chờ đợi sẽ chẳng còn được nhớ đến.
Chính là lý do vì sao ngày chờ đợi chỉ được nhắc đúng một lần, một chỗ trong Kinh thánh.
Vì chúng ta sẽ gặp ngày Chủ nhật, sự sống lại, sự mở đường, sự giải cứu, sự chữa lành, sự hòa thuận gắn bó với người thân. Và đó chính là điều vui mừng lớn lao, xứng đáng mọi cực hình của sự chờ đợi.
Chúa Jê-sus đã nói:
“21 Người đờn bà, lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi; song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ mình nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian 22 Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được”. (Giăng 16:21,22)
Chúng ta sẽ vui mừng trong Chúa, và chẳng còn nhớ đến sự đau buồn khi chờ đợi nữa. Và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng của chúng ta được!
CHÚC MỪNG BẠN, NGÀY CHÚA NHẬT, NGÀY CHÚA SỐNG LẠI!
Chúa Jê-sus còn hứa:
18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 19 Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. (Chúa Jê-sus – Giăng 14:19)
Hãy đến để tiếp nhận Chúa, để mời Đấng sống lại, Chúa của ngày Chủ nhật, ngày sống lại, đến với đời sống mình. Để Ngài ban cho bạn một cơ hội mới, một giai đoạn mới trong cuộc đời mình.
Nếu bạn đang chịu áp lực, đang bối rối, đến nỗi thời gian vừa qua bạn như đã rời xa Chúa và bỏ bê công việc Chúa và sự kêu gọi của Ngài, hãy vững lòng, hãy đứng dậy và vào vị trí của mình, hãy tin cậy Ngài để vượt qua vào một giai đoạn mới.
Ms Quốc Hùng


© 1999-2017 Tinlanh.Ru