Tìm kiếm ý Chúa

1-hand-on-bibleAnh chị em thân mến,

Người Việt nam chúng ta khi mới đến tin Chúa, đặc biệt là những người có thói quen cúng bái mê tín dị đoan trước kia, còn mang theo ấn tượng cũ về sự “đọc Kinh” là một cái gì đó khó hiểu, ê a, chỉ là thủ tục. Cho nên họ thường chưa hiểu ngay tầm quan trọng của việc tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời qua Kinh thánh. Nhưng nếu theo Chúa mà không rõ ý Chúa, thì cách tin Chúa đó chưa phải là khôn ngoan, chưa có sức mạnh trong đời sống mình để có thể thuyết phục người khác cũng quay về với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học biết ý Chúa qua Kinh thánh.

Vì Lời Chúa chính là ý Chúa

Đấy chính là tiêu chuẩn cho đạo đức và quan hệ xã hội, đến nỗi nhiều đất nước (mà là các nước văn minh tiên tiến và thành đạt) yêu cầu tổng thống khi tuyên thệ phải đặt tay trên Kinh thánh.

Quyển Kinh thánh dùng tuyên thệ đó cũng không có gì quá đặt biệt, không phải bằng vàng, cũng không phải là vật chí thánh. Tổng thống có quyền lựa chọn, tùy ý thích dùng quyển Kinh thánh nào để tuyên thệ. Đó là vì cái quan trọng là nội dung của Kinh thánh – có lưu giữ để truyền đạt ý tưởng của Đức Chúa Trời cho loài người.

Tổng thống tuyên thệ để lãnh đạo đất nước mình với sự kính sợ Đức Chúa Trời, với sự kính sợ ý Chúa. Khi người dân nhìn thấy lãnh đạo biết kính sợ Đức Chúa Trời, họ có thể yên tâm là đất nước sẽ tiếp tục được phước.

Và nếu chúng ta thấy rõ Lời Chúa có quyền phép để ban phước và biến đổi kỳ diệu cả đất nước, thì quyền phép đó càng có thể ban phước và biến đổi đời sống mỗi cá nhân chúng ta như thế nào.

Ý tưởng của Đức Chúa Trời cao hơn gấp bội ý tưởng của con người

Và khi một con người (hoặc một dân tộc) biết đi theo ý tưởng của Đức Chúa Trời, con người (hoặc dân tộc) đó sẽ đạt được đến những đỉnh cao hơn hẳn so với tầm nhìn và cách suy nghĩ hạn chế thông thường mà một con người có thể đạt tới được.

Ê-sai 55:8-11

8 Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.

Cho nên cũng chẳng lạ gì khi chúng ta thấy những con người (hoặc dân tộc) biết tìm kiếm ý Chúa để mà sống và làm theo, đều được ở đằng đầu, chứ không phải đằng đuôi. Đều phát minh sáng tạo, chứ không chỉ chạy theo bắt chước. Dù còn sai lầm vẫn biết sửa chữa mà thay đổi, chứ không lì lợm vô cảm, vô thức.

Nếu ai đó đọc đoạn Kinh thánh trên đây mà thầm nghĩ rằng một khi ý Chúa là cao thế thì làm sao người thường như ta có thể với tới được, thì người đó lầm to. Vì Chúa không hề muốn giấu kín các ý tưởng của Ngài cho loài người, vì chúng ta vốn là con cái Ngài.

Đức Chúa Trời có muốn bày tỏ ý Ngài cho chúng ta được biết.

Chúng ta cũng nên biết phân biệt ý Chúa, có những ý là phần chung cho cả xã hội loài người, và Chúa cũng có cả những ý riêng cho đời sống riêng của mỗi con người.

Có rất nhiều câu Kinh thánh cho chúng ta biết ý muốn chung của Chúa dành cho cả nhân loại, cho bất kỳ ai trên đất này. Và một khi đã nắm vững được Lời Chúa nói chung, chúng ta biết chính mình cũng có quyền nhận phước lành mà Lời đó bày tỏ.

Thí dụ, Lời Chúa bày tỏ lòng Ngài muốn ban sự cứu rỗi cho mọi người

2 Phi-e-rơ 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

Và Lời Chúa bày tỏ điều kiện để chúng ta nhận được sự sống đời đời – phải tin Chúa Jê-sus là Con một của Ngài đã sai xuống thế gian

Giăng 3:16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Dành cho những người đã tin nhận Chúa, thì có sự kêu gọi chung – đã là con cái Chúa thì phải nhận quyền phép của Đức Chúa Trời để làm nhân chứng về Cứu Chúa Jê-sus khắp đầu cùng đất.

Công vụ 1:8 Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Ngoài những lời bày tỏ ra ý Chúa về sự cứu rỗi, còn có biết bao nhiêu lời răn khác trong Kinh thánh để chỉ dẫn cách xây dựng một nền tảng chắc chắn và đầy phước hạnh cho đời sống của mỗi một con người nói chung.

Ai còn dại dột cứ khăng khăng đi theo quan điểm người đời thì người đó cũng đừng nên trách Chúa là sao Ngài không ban phước dồi dào. Cái quan niệm cho rằng cứ tin nhận Chúa rồi thì tự động phước Chúa sẽ đầy dẫy trong mọi điều mình muốn làm thực ra không đúng với tinh thần Kinh thánh, mà phảng phất mùi của sự mê tín.

Khi bàn đến vấn đề ý của Chúa cho đời sống riêng mỗi con người, thì chúng ta cũng biết rằng vì chính Đức Chúa Trời đã nắn lên mỗi con người chúng ta, thì Ngài cũng có chương trình cho mỗi chúng ta từ khi chúng ta còn nằm trong bụng mẹ.Ý tưởng Chúa dành cho cá nhân tôi – đấy là điều Đa-vít nhận thức ra được.

Thi thiên 139

17 Hỡi Ðức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay!

18 Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cung Chúa.

Người nào cũng sinh ra là người đặc biệt khác với mọi người. Nhưng để trở thành người đặc biệt, chỉ có ai nhận thức ra được sự kêu gọi (số phận) mà Chúa dành cho mình, thì người đó mới sống một cuộc đời đặc biệt, tức là có kết quả và có để lại dấu ấn trên đất.

Nhưng trước khi nhận biết được ý Chúa cho đời sống riêng mình, chúng ta phải nhận biết được nền tảng chung của Lời Chúa. Ý của Chúa cho đời sống của một con người riêng biệt chắc chắn sẽ thống nhất với tinh thần chung của ý Ngài đã tỏ ra trong Kinh thánh cho cả nhân loại, vì không có con người nào là ngoại lệ để phá vỡ luật của Đức Chúa Trời.

Và người nào mà chưa có lòng tìm kiếm ý Chúa nói chung để học hỏi mà làm theo, thì làm sao được coi là có lòng thành kính đáng để Chúa nói chuyện riêng với con người đó? Bạn có muốn nói chuyện riêng, tâm sự riêng với người mà khinh dể và coi thường bạn không?

Tốt hơn cả lúc này đối với đại đa số anh chị em mới tin Chúa, là hãy tìm học ý chung của Đức Chúa Trời, để trong quá trình tìm kiếm ý Chúa và biến đổi bản thân đó, mình sẽ gặp được sự dẫn dắt và bày tỏ riêng của Chúa, về sự kêu gọi của Ngài cho cuộc đời mình trên đất.

Ý chung là nền tảng, và ý riêng là sự kêu gọi riêng, thập tự giá riêng, con đường riêng của mỗi người trong Chúa. Con đường riêng đó cùng đi trên con đường chung.

Ý Chúa là tốt đẹp cho chúng ta – và cũng đẹp lòng chúng ta nữa

Để khích lệ tấm lòng những tín đồ con cái Chúa ở thành Rô-ma, sứ đồ Phao-lô đã nài khuyên họ đừng làm theo đời này, mà tìm kiếm ý Chúa mà sống theo. Khi đó chúng ta sẽ khám phá được (thử để mà biết được) ý Chúa là tốt lành cho chúng ta, là vừa lòng chúng ta, và thật trọn vẹn đến như thế nào.

Rô-ma 12

1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Ðức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào.

3 Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Ðức Chúa Trời đã phú cho từng người.

Như vậy, đừng sợ hãi lảng tránh ý Chúa. Đầu tiên, khi học biết một ý cụ thể nào đó trong Lời Chúa, cảm giác sẽ là khó hiểu, khó với, khó làm theo, nhưng điều đó hiển nhiên thôi, vì ý tưởng Chúa cao hơn ý tưởng chúng ta cũng như trời cao hơn đất. Nhưng nếu chúng ta biết nhu mì tiếp nhận, và nếu cần thì cầu nguyện xin Chúa tiếp sức để làm theo, chúng ta sẽ thấy mình vui lòng vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Phi-líp 2:13 Vì ấy chính Ðức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

Và cũng trong đoạn Kinh thánh Rô-ma trên đây, chúng ta học được rằng để nhận biết ý Chúa, phải có tâm tình tầm thường, nhu mì. Với lượng đức tin của mỗi người khác nhau, thì sự bày tỏ Chúa cũng sẽ hợp với sức của chúng ta, và chúng ta sẽ lớn lên cùng với sự nhận biết Chúa.

Để kết thúc bài chia sẻ này, xin gửi đến anh chị em một lời nhắn nhủ, cảnh tỉnh, cùng từ trong Kinh thánh. Sống tìm kiếm ý Ngài – đấy mới là khôn ngoan.

Ê-phê-sô 5

15 Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.

 

Ms Quốc Hùng

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru