Lãnh thổ của tình yêu thương

vuon edemĐược ai đó yêu thương, vẫn chưa là điều kiện đủ để có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đầy trọn và kết quả khi tình cảm có cả hai chiều.

Điều này không chỉ liên quan đến tình cảm nam nữ. Hãy nhớ lại cha mẹ chúng ta yêu chúng ta như thế nào.

Khi chúng ta còn bé, cha mẹ lo cho chúng ta được ăn mặc đầy đủ, để ý đến việc học hành, và cũng theo dõi xem những bạn bè mà chúng ta chơi xem có phải người tốt không. Ai đang lúc mải chơi bị mẹ gọi về ăn cơm, hoặc bắt học bài? Ai đã từng vòi vĩnh cha điều này điều khác nhưng không được cho? Bây giờ chúng ta lớn lên mới hiểu cha mẹ làm như vậy vì yêu chúng ta.

Tình yêu của cha mẹ vẫn có điều kiện, muốn được hưởng tình yêu đầy đủ hơn, con cái phải biết ngoan ngoãn vâng lời.

Có thể nói tình yêu thương nào cũng có một lãnh thổ đặc biệt dành riêng cho những người mình yêu. Một lãnh thổ nơi tình yêu đó làm chủ và toàn quyền hành động để đem lại những điều tốt đẹp nhất. Ngoài lãnh thổ đó thì không có gì đặc biệt cả. Cũng không ai có thể trách cha mẹ phân biệt đối xử giữa con của mình với những đứa trẻ khác.

Còn giữ được mình trong lãnh thổ đó thì còn được sự chăm sóc, nếu đi quá giới hạn thì cuối cùng có thể đánh mất tình yêu đó.

Bạn thân mến, chúng ta sẽ suy ngẫm từ những điều tự nhiên nói trên của tình yêu con người, rồi đối chiếu với Lời Chúa mà hiểu ra thái độ sống cần có để được phước hạnh đầy trọn từ Đức Chúa Trời.

Chúng ta biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đây là chân lý tuyệt đối.

Có thể chúng ta đã được nghe là tình yêu thương Chúa không có biên giới. Đây cũng là chân lý, nhưng phải áp dụng đúng trong cách nói cụ thể. Dành cho mọi con người khắp các dân tộc trên thế giới, với mọi lứa tuổi, với mọi hoàn cảnh xã hội... tình yêu thương Chúa không bị giới hạn bởi bất cứ những giới hạn thông thường vẫn chia cách những con người.

Có một lãnh thổ nơi tình yêu thương thiên thượng cai trị và hành động. Giống như bất cứ một lãnh thổ nào cũng có biên giới, thì cũng có thể nói là có một ranh giới mà ai ở trong đó sẽ được tình yêu thiên thượng đó chăm sóc đặc biệt hơn mà được đầy phước lành. Ngoài giới hạn đó ra thì chỉ có thể nhận được một phần nhỏ chung cho mọi người mà thôi.

Có thể gọi lãnh thổ đó là nước Đức Chúa Trời. Chúng ta được Đức Chúa Trời đưa vào đó khi ăn năn tin nhận Chúa Jê-sus, nhờ sự cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá mà được thứ tha mọi tội lỗi.

Cô-lô-se 1:13,14 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Ai chưa tin Chúa thì chỉ nhận được tình yêu thương chung Ngài dành cho nhân loại, nhưng nếu họ đáp lại, quay về với Chúa, thì họ sẽ được nếm trải tất cả mọi phước hạnh chỉ dành riêng cho những người kính mến Đức Chúa Trời mà thôi (xem Gia-cơ 2:5).

Tình yêu thương kết quả khi được đáp lời. Cũng giống như vậy, con người sẽ chỉ được phước thật sự nếu đáp lại tình yêu thương của Chúa dành cho mình, khi tin nhận Chúa, và sống kính mến Ngài.

Chính điều này được Chúa Jê-sus bày tỏ rõ trong Điều răn Thứ Nhất:

Mác 12:29,30 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.

Người nào biết đáp lại tình cảm Chúa dành cho mình, sẽ nhận được gấp bội những điều người đời có.

Giăng 14: 21 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

Nhưng những ai đã đến với Đức Chúa Trời, được nhận làm con và được hưởng phước sự sống, phải khôn ngoan mà gìn giữ để nhân lên những phước hạnh là kết quả của tình yêu thương Chúa Cha dành cho mình. Chúa Jê-sus đã nói như thế nào:

Giăng 15:9 Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta.

Chúng ta phải ở trong lãnh thổ của tình yêu Chúa. Nếu bạn đã nhận thức ra và mở lòng đến với Chúa, thì cũng hãy biết giữ mình ở trong sự yêu thương của Ngài!

living water
Tình yêu thương Chúa dành cho chúng ta được ví với tình yêu thương giao ước. Đức Chúa Trời đã kết ước với loài người qua Đấng trung bảo là Chúa Jê-sus, người đã dùng sự hy sinh đau đớn của chính mình làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Nói một cách hình ảnh, giống như Đức Chúa Trời đã cưới dân sự của Ngài, (trong Tân Ước Lời Chúa gọi Hội thánh như là vợ sắp cưới của Chiên Con, ngày Chúa Jê-sus quay trở lại là ngày tiệc cưới Chiên Con – thí dụ Khải huyền 21)

Ê-sai 54:5 Vì chồng ngươi tức là Ðấng đã tạo thành ngươi; danh Ngài là Ðức Giê-hô-va vạn quân. Ðấng chuộc ngươi tức là Ðấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, sẽ được xưng là Ðức Chúa Trời của cả đất.

Ai yêu kính Chúa thật xứng đáng được phước hạnh! Vì càng yêu càng gần Chúa thì càng được Chúa yêu và có Chúa luôn ở gần. Nhưng yêu Chúa cũng là nhận thức mình thuộc về Chúa, sống tôn kính Chúa, tránh xa những kẻ coi thường và giày đạp tình cảm của Đức Chúa Trời vì cơn giận của Ngài sẵn dành cho kẻ ác.

Giăng 14:23,24 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Ðấng đã sai ta đến.

Giăng 14:15-18 Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.

Người yêu mến Chúa sẽ được gần gũi với Đức Chúa Trời qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và được quyền phép Ngài nâng đỡ và dẫn dắt. Trong hai đoạn Kinh thánh nói trên, chúng ta hiểu làm cách nào để giữ mình ở trong lãnh thổ của tình yêu Đức Chúa Trời.

Đó là giữ lòng mình yêu kính Chúa và quyết tâm sống giữ mình tuân phục Lời dạy của Ngài. Mà yêu kính Chúa thì đầu tiên là giữ lòng mình toàn vẹn với Ngài. Đừng có sống hai lòng.

Sự bội bạc bất tín thuộc linh là khi con người miệng thì nói tin Chúa nhưng lại ngầm tôn thờ thần tượng khác. Rõ ràng như việc cúng bái, cầu khấn, thờ lạy các thần tượng do tay người nặn ra, hoặc ngấm ngầm tôn thờ tiền bạc, danh vọng, địa vị, hoặc một con người nào đó, là bất cứ gì mà ta coi đó như nguồn sống và nơi trông cậy của mình. Tôn thờ những thần tượng của thế gian, đó là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Chúa có thể ghen và nổi cơn giận!

Gia cơ 4

4 Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Ðức Chúa Trời vậy. 5 Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, 6 nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Thánh Kinh chép rằng: Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

7 Vậy hãy phục Ðức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. 8 Hãy đến gần Ðức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;

69537591 Garden of GraceHãy nhớ và tôn vinh Đức Chúa Trời là nguồn phước duy nhất. Và sống như có Chúa trước mặt mình!

Thi thiên 16

1 Ðức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa.

2 Tôi đã nói cùng Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.

5 Ðức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi.

6 Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành; Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ.

7 Tôi sẽ ngợi khen Ðức Giê-hô-va, là Ðấng khuyên bảo tôi; Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.

8 Tôi hằng để Ðức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.

Công việc là kênh dẫn phước hạnh, chứ không phải là nguồn phước hạnh. Sức khỏe và trí thông minh, cũng như tài năng, chỉ là công cụ, cũng không phải là nguồn phước hạnh. Vợ hoặc chồng, và con cái, cũng là những người Chúa ban cho bên cạnh chúng ta để cho chúng ta hưởng phước trong cuộc sống. Nếu chúng ta biết tôn vinh Đức Chúa Trời, thì mọi điều trong cuộc sống đó – công việc, sức khỏe, cơ hội, tài năng, trí khôn, gia đình, con cái ... đều sẽ được phước thỏa nguyện, chứ không phải là cớ để đau buồn.

Thứ hai – hãy biết thể hiện lòng mình yêu kính Chúa, tìm cách sống đẹp lòng Ngài, hầu việc Chúa

Đừng vi phạm điều răn, đừng làm những điều trái với đạo trời. Đừng nghe lời tội lỗi dỗ dành mà đi lạc ra ngoài. Điều răn chỉ ra ranh giới của lãnh thổ phước hạnh mà chúng ta cần giữ mình trong đó!

Giăng 15:10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.

Đọc Kinh thánh để tìm kiếm Lời Chúa dạy mình và làm theo, đó là yêu kính Chúa. Phước cho ai trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, người đó sẽ vừa có Chúa vừa được ban đủ mọi phước hạnh đời người cần có.

Ma-thi-ơ 6

31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? 32 Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Mỗi người có một cuộc sống, một hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn cho anh chị em biết được điều tốt nhất và cần nhất cho mình, nếu chúng ta biết đọc Lời Chúa và tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa cho mình. LÀM GÌ CŨNG HÃY NHỚ ĐẾN CHÚA VÀ XIN Ý CHỈ CỦA NGÀI!

Tận dụng mọi cơ hội để đến với Đức Chúa Trời và nhóm lại với Hội thánh. PHẢI GIỮ THÓI QUEN NHÓM LẠI!

Yêu Chúa tức là cũng yêu những người thuộc về Ngài, và con cái Chúa cần phải đến nhóm cùng nhau. Đến thờ phượng Chúa, đến cầu nguyện, làm chứng về phước Chúa, chia sẻ với nhau. Nhóm lại để thông công và chia sẻ với con cái Chúa nhằm chăm sóc giúp đỡ nhau gây dựng đức tin, đó chẳng phải là điều cần làm hay sao. Hội thánh thời ban đầu đã nhóm lại thường xuyên như vậy.

Công vụ 2

42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.

43 Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ.

46 Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, 47 ngợi khen Ðức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.

Đừng coi thường mà bỏ sự nhóm lại của Hội thánh. Đây chính là chúng ta gieo cho Thánh Linh, trồng cho tương lai mình những bông trái thuộc linh tốt lành mà còn bền vững đời đời.

Hê-bơ-rơ 10

24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

PHẢI HẦU VIỆC CHÚA! Hội thánh tư gia, nhóm tế bào, tức là những nơi con cái Chúa nhóm lại quanh chỗ ở và làm việc của mình. Hãy cầu nguyện để thành lập những nhóm đó và giữ nếp nhóm lại cùng nhau. Ai biết đứng ra động viên anh chị em mình trong sự nhóm lại để học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa, người đó đã đang hầu việc Chúa rồi! Khi nhóm lại, chúng ta lấy Lời Chúa mà động viên khuyên bảo nhau cách sống theo Lời Chúa dạy (khuyên giục lòng yêu thương và việc tốt lành), cho đời sống mỗi người được vững chắc, đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa, được phước cả đời này và cả đời đời.

Hãy thể hiện lòng yêu kính Chúa bằng sự hầu việc Ngài. Bằng cách đó chúng ta giữ cho mình và giúp cho anh chị em khác được càng gần và đầy dẫy thêm phước Chúa.

Lãnh thổ của tình yêu Chúa – đó là miền đất hứa đượm sữa và mật, là cuộc sống với những Lời Chúa hứa trong Kinh thánh được ứng nghiệm. Để vào được và giữ được mình trong nước của Đức Chúa Trời, hãy đến với Chúa Jê-sus và tìm kiếm lời răn dạy của Ngài mà làm theo, hãy thể hiện lòng mình yêu Chúa qua hành động cụ thể. Khi đó đời sống chúng ta sẽ luôn có tình yêu thương thiên thượng bao phủ và nâng đỡ mình.

 

Ms Quốc Hùng - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va Tháng 3/2012© 1999-2017 Tinlanh.Ru