Lý do Ngài đến

Ly-do-Ngai-den

Bạn thân mến,

Mỗi dịp Tiệc thánh thật là có ích cho con cái Chúa chúng ta, giúp mỗi người nhớ lại và suy gẫm để nhận thức càng sâu sắc hơn về sự hy sinh của Chúa Jê-sus, về mục đích và phước hạnh mà thập tự giá mang đến cho nhân loại.

Khi chúng ta bẻ bánh cùng nhau, thì dùng biểu tượng đó mà nhắc lại cho đức tin mình hình ảnh thân thể Chúa đã phải chịu đòn roi tan nát, chịu hình phạt như người có tội thay cho chúng ta. Khi hội chúng cùng tiếp nhận chén phước hạnh, là cùng hòa một trong đức tin rằng huyết vô tội của Con Trời đã đổ ra trên thập hình, trả giá chuộc tội cho những con người.

Và chúng ta nhận thức được rằng lý do lớn nhất vì sao Ngài đến - là để chịu thập tự giá:

Giăng 12:27 Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy!

Thật cảm động, khi ý thức được rằng Chúa là Đấng chí cao, trổi hơn tất cả muôn loài vạn vật mà đã đến thế gian này với mục đích để chết trên thập tự, ấy là vì Ngài nghĩ về bạn và tôi cao hơn mọi đau đớn nhục hình, đúng như lời bài ca chúng ta thường hát:

"Trên thập giá, vùi trong hang đá hoang vu.
Chúa sống để chết, bị người từ chối cô đơn
Như hoa hồng, xót rơi trên con đường
Chết cho con người, Ngài nghĩ về tôi, trổi hơn hết..."

Trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 10, có nói về một mục đích vì sao Chúa đến. Thời Cựu ước, khi con người muốn đến gần Đức Chúa Trời phải đổ máu một con sinh tế, nhưng của lễ đó không thể thật sự chuộc tội người đó, mà chẳng qua là nhắc cho nhớ lại về tội lỗi mình (Heb 10:3). Nhưng khi Đấng Christ đến thế gian, là mặc lấy một thân thể đã định sẵn theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để dâng chính thân thể thánh đó làm của lễ chuộc tội trọn vẹn, một lần đủ cả cho tất cả nhân loại (Heb 10:10). Bằng của lễ hy sinh chính mình, Chúa Jê-sus đảm bảo sự tha thứ và xóa sạch tội lỗi (10:18), và mở ra cho chúng ta một con đường sự sống ngang qua xác Ngài, để mỗi người có thể dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời trong nơi chí thánh (10:19-22).

Tại chân thập tự giá đã mở ra cổng trời để con người có thể đến gặp Đức Chúa Trời. Và Kinh thánh kêu gọi chúng ta "hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa" - (Hê-bơ-rơ 10:22). Chỉ đến với Chúa thì con người mới nhận được sự tha thứ và phước hạnh sự sống thiên đàng.

Như vậy, dù lòng Chúa nghĩ đến mọi người, nhưng sự hy sinh Ngài thực tế là chỉ đảm bảo ơn phước cho những ai muốn đến gần với Đức Chúa Trời.

Bạn có thuộc về những người muốn đến gần Đức Chúa Trời không?

Bạn sẽ muốn đến với Đức Chúa Trời, nếu bạn yêu sự sáng. Chúa Jê-sus đến cũng là đem lại cho thế gian ánh sáng của sự sống, như lời sứ đồ Giăng đã chép:

Giăng 1:4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người... 9 Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.

Và chính Chúa Jê-sus cũng nói ý như vậy về sứ mạng của Ngài:

Giăng 12:46-48
46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. 47 Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. 48 Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng.

Chúa Jê-sus cũng nói rằng dù vậy vẫn sẽ có những người không muốn đến với sự sáng của Chúa, vì họ vẫn thích làm mọi việc mờ ám của bóng tối, tức là tội lỗi (Giăng 3:20-21). Bản thân chúng ta cũng vậy, đã biết bao nhiêu lần lảng tránh tiếng gọi của Đức Chúa Trời, như A-đam sau khi phạm tội thì đi trốn tránh và ẩn mình. Nhưng người nào muốn mình thuộc về sự sáng thì sẽ tìm đến với Ngài, cho dù phải đối diện với ánh sáng chói lòa của chân lý.

Đừng chỉ đến với Chúa để mong nhận phước hạnh vật chất, mà nhắm mắt lại rồi thối lui vì sợ sự sáng của Ngài.

Nếu bạn yêu sự sáng, bạn sẽ chịu để lời Chúa soi sáng và sửa dạy mình.

Đừng tự ti mặc cảm, cũng đừng tự bào chữa cho bản thân, vì đó đều là sự lừa dối của ma quỉ để cầm giữ bạn tiếp tục trong bóng tối. Hãy chạy đến với sự sáng để được Chúa giải cứu mình khỏi quyền lực của tội lỗi.

1 Giăng 3:7-8
7 Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình: kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. 8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Ðức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.

Chúa đã đến để dùng quyền lực thập tự giá mà hủy phá công việc của ma quỉ trên đời sống chúng ta. Dùng huyết báu để tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Bạn hãy nắm ngay lấy sự cứu giúp của Ngài để giải thoát mình khỏi quyền lực của sự tối tăm!

Bạn có muốn mình thuộc về sự sáng không? Vậy còn điều gì cản trở bạn chưa phản chiếu sự sáng Chúa?

Châm ngôn 4:18 Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, Càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.

Và nếu bạn yêu sự sáng, thì bạn cũng yêu sự sống tốt lành theo ý Chúa. Sự sống tốt lành là kết quả của lối sống công chính, nhưng điều đó không dễ mà có được vì chúng ta vẫn bị kẻ thù hung dữ giấu mặt tấn công không ngừng.

Nhưng Chúa Jê-sus đã đặt mục đích đến thế gian này là để giúp cho chúng ta được sự sống tốt lành, dư dật.

Giăng 10:10-11
10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. 11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.

Vì yêu chiên của mình mà Chúa đã phó cả sự sống.

Bạn có muốn mình thuộc về chiên của đồng cỏ Ngài không? Nếu muốn vậy, bạn sẽ phải chịu theo sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa!

Bạn sẽ phải quyết tâm theo các đường lối công chính, và bạn sẽ phải luôn có ý thức để làm sáng danh Ngài.

Thi thiên 23
1 Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

Vì chỉ khi theo Chúa, bạn mới được ở trong sự bảo bọc và chu cấp của tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Chỉ khi tuân theo Chúa, bạn mới học được lẽ phải để thật sự xây dựng sự sống mới sung mãn.

Trong thời gian Nội chiến, người ta hỏi Abraham Lincoln - vị tổng thống lừng danh của nước Mỹ, liệu ông có lo lắng về việc Chúa Trời có đứng về phía ông hay không. Ông trả lời - "Thưa ngài, mối quan tâm của tôi không phải là có Chúa Trời đứng về phía mình hay không, mà mối quan tâm lớn nhất của tôi là được đứng về phía Chúa Trời, vì Chúa Trời luôn luôn đúng."

Hãy biết phân biệt giữa những người sùng đạo chỉ biết đến Chúa và những người tinh kính đang noi theo Chúa. Kẻ sùng đạo mang danh tôn giáo chỉ muốn ép Đức Chúa Trời phải theo ý của mình, còn người tin kính chân thật thì lựa chọn cách sống theo lẽ thật của đạo Trời.

Giăng 18:37 Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.

Bạn có muốn mình thuộc về lẽ thật không? Bạn có muốn được nghe càng ngày càng rõ hơn tiếng Chúa không?

Không phải ai cũng quyết định đứng về lẽ thật, cho nên không phải ai cũng nghe được tiếng Chúa phán dạy và soi dẫn mình. Người ta vẫn chưa thuộc về lẽ thật, khi họ vẫn yêu mến bằng lưỡi chứ không phải bằng việc làm chân thật. Người ta vẫn chưa nghe được tiếng Chúa vì vẫn để lương tâm chai lì, đến nỗi bỏ qua những sự cáo trách nội tâm về những việc làm sai trái của mình, và tìm các lễ nghi tôn giáo và hành vi đạo đức giả để che đậy.

1 Giăng 3
18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. 19 Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. 20 Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Ðức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự.
21 Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Ðức Chúa Trời: 22 và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài.

Bạn có muốn dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời?

Bạn có muốn sao cho lòng mình không phải cáo trách, không sợ hãi?

Hãy chân thật trong tình yêu thương, thể hiện bằng những việc làm theo lẽ thật.

Hãy đến gần Chúa!

Hãy luôn để sự sáng Chúa soi rọi lương tri mình.

Hãy nhờ Chúa mà đắc thắng mọi cuộc tấn công của ma quỉ

Và hãy cùng Chúa xây dựng cuộc sống tốt lành, noi theo đường lối công chính của Đấng Chăn chiên tốt lành, hết lòng lắng nghe và làm theo tiếng gọi của lẽ thật trong Lời của Đức Chúa Trời.

Amen!

Ms Quốc Hùng

Hội thánh Tin lành Moskva. 01/02/2015

Những hạt giống đức tin. Tinlanh.Ru

Video bài giảng trên youtube:

 Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru