pentecost-nora-kelly-irelandNgày Ngũ tuần được coi chính là ngày khai sinh Hội thánh Chúa Jê-sus. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên những môn đồ của Chúa Jê-sus, từ một nhóm người nhỏ bé yếu đuối và run sợ trước thế gian, họ đã biến đổi thành những thánh đồ mạnh mẽ, và đã ra đi để đảo lộn được thế gian này cho Đức Chúa Trời.

Rõ ràng là khi Đức Chúa Trời đến ở cùng chúng ta và ở trong chúng ta, thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta một quyền phép mới để làm tiếp công việc của Chúa Jê-sus trên đất.


Mọi người đều biết rằng vũ trụ của chúng ta chịu sự tác động của các định luật vật lý của thế giới tự nhiên. Nhưng bạn có biết rằng còn có các định luật thuộc linh nữa? Đó là những định luật quyết định mối tương giao của chúng ta với Chúa Trời là Đấng thần linh, và cả đời sống tâm linh của chúng ta! Chúng ta hãy cùng xem xét chúng.


Khi nói đến những người tin Chúa, hình ảnh thường được nhắc đến là bức tranh đàn chiên yên bình trong sự chăm sóc của người chăn chiên. Thậm chí khi còn chưa tin Chúa, tôi đã biết câu “con chiên ngoan đạo” là để chỉ một tín đồ sùng đạo. Mặc dù chúng ta biết đây chính là hình ảnh được Kinh thánh dùng để mô tả mối quan hệ giữa con người với Chúa Jê-sus, nhưng có thể chúng ta chưa chú tâm tìm hiểu kỹ hình ảnh này.the_lamb


Anh chị em thân mến, tin nhận Chúa Jê-sus không phải là theo một tôn giáo, để có vẻ sùng đạo. Khi Chúa đến, mọi sự trong đời sống chúng ta được biến đổi kỳ diệu, phải nói đúng hơn là chúng ta được đổi đời. Đấy chính là phép lạ của đời sống người tin Chúa.
Ngay trong bài giảng đầu tiên của mình, Chúa Jê-sus đã công bố những điều đó
Ma-thi-ơ 5:3-10
3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! 5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!  6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!  7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!  8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!  9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!  10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!


Đức tin của bạn bắt đầu từ sự nhận biết những sự kiện lịch sử vĩ đại.
Chúng ta đã biết hai sự kiện là Tạo hoá, và Sa ngã. Trong Tạo hoá con người được tạo nên với địa vị và quyền hạn như một dòng dõi của Đức Chúa Trời để cai quản cả trái đất và để sống hạnh phúc mãi với Ngài. Nhưng sự Sa ngã do con người bị ma quỉ lừa nổi loạn chống lại ý muốn tốt lành của Chúa định cho mình đã khiến loài người chúng ta mất hết những quyền lợi đó. Hơn thế nữa con người lại sa vào tay ma quỉ, và bởi cớ tội lỗi cuộc sống họ cực nhọc, thiếu thốn, bệnh tật, bất hạnh, và cuối cùng là ai cũng chết.
Nhưng lịch sử của chúng ta không chỉ dừng lại ở đó.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru