con-ranLịch sử chúng ta được bắt đầu bằng sự chói sáng hào quang của một cuộc sống tốt đẹp, vinh hiển, đầy yêu thương của con người với Đức Chúa Trời, và lẽ ra điều đó sẽ cứ tiếp tục mãi. Như bạn đã biết, ban đầu con người được sinh ra để sống một cuộc sống tuyệt vời, không hề có đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, chiến tranh và chết chóc. Nhưng một kẻ thù đã mang tất cả những cái đó đến cho loài người. Tên của nó là ma quỉ.

bibleMột trong những nguyên nhân khiến ta từng nghi ngại chưa tin nhận Chúa Jê-sus, là do ta không biết mối quan hệ ban đầu của con người với Đức Chúa Trời, nên không hiểu điều gì đã khiến Jê-sus phải xuống trần, tại sao Ngài phải chết thay chúng ta. Nghĩa là chúng ta không biết đến lịch sử thật của loài người, và vị trí của sự kiện Jê-sus chết và sống lại trong lịch sử đó. Bài viết này sẽ nói về chủ đề ấy.


Pastor-Rick-RennerEsai 7:14 Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

Đây là lời tiên tri báo trước về Phép lạ Giáng Sinh - khi Chúa Cứu thế sẽ đến thế gian, được sinh ra bởi một người người con gái - nữ đồng trinh Ma-ri. Đúng như trong Kinh thánh nói, người nữ này sẽ được coi là có phước nhất.

Thông tin về Ma-ri có ít nhưng rất quan trọng đối với cơ-đốc nhân chúng ta.


Dung-so-chiKhi đọc câu chuyện Giáng sinh, chúng ta có thể để ý thấy bốn lần trong Kinh thánh Chúa nhắc với con người rằng “đừng sợ”! Có nghĩa là để Đấng Christ được sinh ra, để sự cứu rỗi đến được với trần gian, và con người có thể tiếp nhận được một cách đầy đủ những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại, thì Chúa cần đến những con người biết thắng được sự sợ hãi. Điều này nếu nghĩ cho cùng thực sự không đáng ngạc nhiên lắm, vì thực ra sự sợ hãi là điều cản trở lớn nhất. Nếu suy ngẫm về điều đó để áp dụng cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay, thì cũng giống như vậy, làm sao để mỗi một người trong số chúng ta có thể đón nhận được phước hạnh thật sự của ngày Giáng sinh - sự kiện Con Trời đến trần gian cho đời sống riêng của mình, thì chúng ta phải tập “không sợ” bốn điều sau đây...


Lu-ca 22

19. Ðoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta.
20. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.

1 Cô-rinh-tô 11
23. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Ðức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh,
24. tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta.
25. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru