Có nhiều trường hợp khác nhau xảy ra, khi có những con người đã hồn lìa khỏi xác, rồi lại được sống lại, họ đều làm chứng chắc chắn rằng quả thật có thế giới bên kia, quả thật là chết không phải là hết. Liệu điều mà họ kể đó có giúp được cho những người còn sống trên đất này làm quyết định đúng đắn cho mình hay không?

Chúng ta hãy cùng xem trong Kinh thánh Chúa Jê-sus có nói gì về chuyện này:


Bạn thân mến,

Trong những ngày đầu tiên đến với Chúa, có thể chưa có ai trong số chúng ta để ý nhiều đến các hình thức và các tổ chức. Con mắt của chúng ta lúc đó đang tập trung lên Chúa Jê-sus, và vui sướng về mọi sự Ngài đã làm cho mình. Nhưng, một thời gian sau, nhất là khi chúng ta bắt đầu tìm cách kể về Chúa cho gia đình, bạn bè và những người khác, lúc đó chúng ta mới nhận thấy là họ đã liệt kê mình vào số "những người theo đạo Tin lành". Và, điều đó cũng làm nguyên cớ cản trở nhiều người không dám nghe về Lời Chúa, vì họ bị ấn tượng (định kiến) trước trong đầu - rằng đây là một đạo lạ, cũng có nhiều người còn cho rằng đây là một tôn giáo - công cụ trong tay người khác để lợi dụng những ai khờ dại...


Chúng ta cần phải hiểu về sự đức tin "hoà trộn" với quyền năng để nhận được phước lành và ích lợi từ sự xức dầu.

Trong phần 1, chúng ta đã bắt đầu xem xét hai thành phần chủ yếu để tiếp nhận được sự chữa lành: đức itn và quyền năng. Tôi đã dẫn ra một số những phương thức để nhận được sự chữa lành có chép trong Lời Chúa, thí dụ như: đơn giản là nhờ đức tin, nhờ sự đặt tay của những tín đồ hoặc của những người được xức dầu đực biệt trong công vụ chữa lành người bệnh; hay là sự biểu hiện quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng trong mọi trường hợp đó đều cần phải có đức tin của bạn và quyền năng của Đức Chúa Trời.


Các bạn thân mến,

Chúa chết để chuộc lỗi cho chúng ta, đó là điều mà ai trong chúng ta cũng biết, nhưng khi chúng ta suy nghĩ về những điều Chúa Jêsus nói về mục đích sự chết và sự sống lại của Ngài thì Ngài không chỉ chết để chuộc lỗi cho chúng ta mà Chúa còn ban cho chúng ta một cuộc sống mới, một sự sống mới, hoàn toàn khác với cuộc sống cũ trước kia.

Giăng đoạn 1
12. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
13. là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy.


Vào ngày lễ giáng sinh chúng ta tự động nhớ lại một món quà vĩ đại nhất từ Đức Chúa Trời. Hài nhi Giê-xu Christ. Ngày đó người ta cũng trao đổi món quà giữa những người thân với nhau, nhưng trải qua một thời gian lâu rất lâu, Hội Thánh đã không quan tâm đến những ân tứ mà Đức Thánh Linh đã mang đến. Hậu quả là Hội Thánh đánh mất quyền năng và đã suy đổi thành câu lạc bộ không có sự sống. Chúa Giê-xu Christ đã ban lời hứa rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh giáng xuống sau khi Ngài thăng thiên Đức Thánh Linh sẽ đến thế chỗ cho Chúa Giê-xu Christ là Đấng an ủi, tiếp tục chức vụ của Ngài. Đúng như lời Chúa hứa, Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần. Từ đó, gần 2000 năm qua Chúa Giê-xu đã từng ở với chúng ta cho đến giờ phút này Ngài rất thiết tha phân phát các ân tứ cuả Ngài.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru