Chúng ta cần phải hiểu về sự đức tin "hoà trộn" với quyền năng để nhận được phước lành và ích lợi từ sự xức dầu.

Trong phần 1, chúng ta đã bắt đầu xem xét hai thành phần chủ yếu để tiếp nhận được sự chữa lành: đức itn và quyền năng. Tôi đã dẫn ra một số những phương thức để nhận được sự chữa lành có chép trong Lời Chúa, thí dụ như: đơn giản là nhờ đức tin, nhờ sự đặt tay của những tín đồ hoặc của những người được xức dầu đực biệt trong công vụ chữa lành người bệnh; hay là sự biểu hiện quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng trong mọi trường hợp đó đều cần phải có đức tin của bạn và quyền năng của Đức Chúa Trời.


Vào ngày lễ giáng sinh chúng ta tự động nhớ lại một món quà vĩ đại nhất từ Đức Chúa Trời. Hài nhi Giê-xu Christ. Ngày đó người ta cũng trao đổi món quà giữa những người thân với nhau, nhưng trải qua một thời gian lâu rất lâu, Hội Thánh đã không quan tâm đến những ân tứ mà Đức Thánh Linh đã mang đến. Hậu quả là Hội Thánh đánh mất quyền năng và đã suy đổi thành câu lạc bộ không có sự sống. Chúa Giê-xu Christ đã ban lời hứa rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh giáng xuống sau khi Ngài thăng thiên Đức Thánh Linh sẽ đến thế chỗ cho Chúa Giê-xu Christ là Đấng an ủi, tiếp tục chức vụ của Ngài. Đúng như lời Chúa hứa, Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần. Từ đó, gần 2000 năm qua Chúa Giê-xu đã từng ở với chúng ta cho đến giờ phút này Ngài rất thiết tha phân phát các ân tứ cuả Ngài.


Những điều mầu nhiệm của đức tin cơ đốc

(Mầu nhiệm của sự kiện Jê-sus giáng sinh - Con trời giáng sinh làm Con người.)

Lại một mùa Giáng sinh. Và nhân loại bận rộn với một kỳ lễ lớn. Đối với nhiều người Việt nam đó chỉ là một ngày lễ tôn giáo gần giống như ngày lễ năm mới với nhiều trò vui. Đối với một số người đây lại là một thánh lễ quan trọng, là một lần trong năm họ nhớ đến Đức Chúa Trời và ra mắt Ngài, để xưng tội và nhận phước cho cả năm. Họ hay bàn tán về cách bên Nga này với cách ở Việt nam làm lễ khác nhau thế nào, nhưng họ không để ý tìm hiểu đến ý nghĩa sự kiện Jê-sus giáng sinh.


Kinh Thánh : Xuất ê díp tô ký 12:1-13.

Hoàng hôn nhanh chóng phủ xuống trên vùng đất Gôsen xứ Ai cập khi thình lình từ khắp mọi nhà người Israel tiếng kêu be be của những con chiên bị giết vang lên. Một người mang một bình chứa huyết chiên con xuất hiện trước mỗi nhà và với cành cây kinh giới người đó nhúng huyết bôi lên hai mày cửa. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cả cộng đồng người Israel đã trở thành cộng đồng của huyết.

Khi đêm đến, mọi thành viên của gia đình của mỗi nhà tụ lại cùng nhau với trang bị đầy đủ của cuộc đi xa và bắt đầu ăn toàn bộ con chiên nướng, ăn mọi thứ từ đầu cho tới chân, ăn cả bộ lòng.


Các bạn thân mến,

Có những điều diễn ra trong đời sống mà chúng ta còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhất là những gì liên quan đến chuyện đức tin. Không rõ vì sao, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã tin nhận Chúa, và chúng ta biết chắc rằng mình đã được cứu. Không hiểu tại sao, nhưng lòng chúng ta biết chắc rằng Jê-sus là Con Đức Chúa Trời Hằng sống, Ngài đã giáng sinh xuống trần để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và cái chết, bởi vì Ngài đã chịu chết thế cho chúng ta trên thập tự giá, rồi đã được chôn, nhưng đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Đó là điều mà cơ-đốc nhân ở khắp mọi nơi đều biết chắc, và cứ đến dịp lễ Phục sinh lại vui sướng mà đón mừng ngày Chúa sống lại.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru