Kinh Thánh : Xuất ê díp tô ký 12:1-13.

Hoàng hôn nhanh chóng phủ xuống trên vùng đất Gôsen xứ Ai cập khi thình lình từ khắp mọi nhà người Israel tiếng kêu be be của những con chiên bị giết vang lên. Một người mang một bình chứa huyết chiên con xuất hiện trước mỗi nhà và với cành cây kinh giới người đó nhúng huyết bôi lên hai mày cửa. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, cả cộng đồng người Israel đã trở thành cộng đồng của huyết.

Khi đêm đến, mọi thành viên của gia đình của mỗi nhà tụ lại cùng nhau với trang bị đầy đủ của cuộc đi xa và bắt đầu ăn toàn bộ con chiên nướng, ăn mọi thứ từ đầu cho tới chân, ăn cả bộ lòng.


Những điều mầu nhiệm của đức tin cơ đốc

(Mầu nhiệm của sự kiện Jê-sus giáng sinh - Con trời giáng sinh làm Con người.)

Lại một mùa Giáng sinh. Và nhân loại bận rộn với một kỳ lễ lớn. Đối với nhiều người Việt nam đó chỉ là một ngày lễ tôn giáo gần giống như ngày lễ năm mới với nhiều trò vui. Đối với một số người đây lại là một thánh lễ quan trọng, là một lần trong năm họ nhớ đến Đức Chúa Trời và ra mắt Ngài, để xưng tội và nhận phước cho cả năm. Họ hay bàn tán về cách bên Nga này với cách ở Việt nam làm lễ khác nhau thế nào, nhưng họ không để ý tìm hiểu đến ý nghĩa sự kiện Jê-sus giáng sinh.


healing_handsHiện nay Đức Chúa Trời có còn muốn chữa lành tất cả những ai cần ơn chữa lành như trước đây Ngài đã làm không? Ngăn trở lớn nhất của đức tin đối với nhiều người tìm kiếm ơn chữa lành trong thời đại chúng ta là họ không biết chắc về sự kiện là Đức Chúa Trời muốn chữa lành mọi người. Hầu như mọi người đều biết rằng Đức Chúa Trời có chữa lành một số người, nhưng có nhiều điểm trong nền thần học hiện đại đã ngăn trở con người không biết những gì Kinh Thánh dạy cách rõ ràng rằng ơn chữa lành được sắm sắn cho mọi người.

Chúng ta không thể nào mạnh dạn tuyên bố bởi đức tin một phước lành nào đó trong khi chưa biết chắc rằng Đức Chúa Trời có hứa điều đó hay không, bởi vì chỉ khi nào biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời rồi tin cậy và hành động thì mới có thể tuyên bố các phước lành của Đức Chúa Trời.


Các bạn thân mến,

Có những điều diễn ra trong đời sống mà chúng ta còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhất là những gì liên quan đến chuyện đức tin. Không rõ vì sao, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã tin nhận Chúa, và chúng ta biết chắc rằng mình đã được cứu. Không hiểu tại sao, nhưng lòng chúng ta biết chắc rằng Jê-sus là Con Đức Chúa Trời Hằng sống, Ngài đã giáng sinh xuống trần để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và cái chết, bởi vì Ngài đã chịu chết thế cho chúng ta trên thập tự giá, rồi đã được chôn, nhưng đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Đó là điều mà cơ-đốc nhân ở khắp mọi nơi đều biết chắc, và cứ đến dịp lễ Phục sinh lại vui sướng mà đón mừng ngày Chúa sống lại.


(Chuyện "trinh thám" thời đầu niên đại)
Cuộc sống tốt đẹp thực sự bắt đầu từ ngày mà Jê-sus Christ đã sống lại từ cõi chết theo đúng Kinh-Thánh.

Đó là vào một ngày trong số chuỗi ngày náo động nhất trong lịch sử Giê-ru-sa-lem sau sự kiện Đấng Christ sống lại từ kẻ chết. Những tin đồn nghe thật hoang đường được truyền lan ra: dường như Jê-sus, con người mà đã bị xử tử như một kẻ tội nhân, đã sống lại từ cõi chết. Và càng ngày chúng lại càng nhiều thêm.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru