Sự sống lại trả lời cho tất cả

phuc_sinh_sBạn thân mến,
Bạn có sẵn sàng để trả lời câu hỏi liên quan đến điều quan trọng nhất đối với mỗi một con người? Chúng ta đều biết đó không phải là tiền bạc, danh vọng, vinh hoa phú quý. Sự sống mới là điều quan trọng nhất và giá trị nhất của mỗi một con người.
Và cũng chính vì vậy mà cái chết là điều kinh khủng nhất, tồi tệ nhất và đau đớn nhất của nhân loại. Loài người từ bao lâu nay vẫn đi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi day dứt muôn thuở: “Còn có sự sống nào sau cái chết nữa không? Và nếu có thì làm thế nào để ta vào được sự sống vĩnh cửu đó? Ai là Đấng thực sự nắm trong tay quyền ban sự sống để ta đến mà cầu xin?

Cảm tạ Đức Chúa Trời, sự sống lại của Chúa Jê-sus đã chỉ cho chúng ta câu trả lời duy nhất đúng cho tất cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề quan trọng nhất này.

 

Sự sống lại trả lời cho những kẻ vô thần.
Cho câu hỏi: “Có Đức Chúa Trời không?”

Người vô thần là những người không muốn nhìn nhận sự hiện hữu của thế giới thần linh, và chính linh hồn họ. Họ càng không muốn nhìn nhận rằng có Chúa Trời, có Đấng nắm trong tay quyền phép chí cao để quyết định số phận sau này của mình. Chính vì lý do đó mà họ hết sức phủ nhận việc còn có gì nữa sau cái chết.
Chết là hết, họ nói vậy và không còn gì ngăn cản được họ cố sống bất chấp trời đất, bất chấp lương tâm, không ghê tay trong những mưu mô làm ác trong kiếp đời trên đất này của họ.
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Ðức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.” (Thi thiên 53:1)
Nhưng, những người vô thần sẽ rất choáng váng khi lìa đời và khám phá ra rằng chết không phải là hết. Sự sống lại của Chúa Jê-sus chỉ rõ ra rằng còn có sự sống sau cái chết. Rằng linh hồn con người khi sống ở trong thân thể, khi chết sẽ ra khỏi đó nhưng không bị tan biến mất đi. Sự sống lại của Chúa Jê-sus còn chỉ rõ rằng ai sống đẹp lòng Trời sẽ có cơ hội được vào sự sống mới nữa, là sự sống đời đời. Còn kết cục của những người cả đời sống chống lại đạo Trời là một tòa án nghiêm khắc, khi họ phải về chầu Trời. Bởi vì Kinh thánh đã nói rất rõ rằng:
Hê-bơ-rơ 9:27 “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét”
Và Đấng phán xét đó là Đức Chúa Trời.

 

Sự sống lại trả lời cho nhân gian.
Cho câu hỏi “Ai là Đức Chúa Trời?”

Trong lương tâm mọi người ở mọi nơi đều biết là có Đức Chúa Trời, nhưng ngoài dân của Chúa có Kinh thánh cho họ được biết về Ngài, thì các dân khác thường có quan niệm sai lệch về Chúa Trời. Vì vậy họ đều lầm lạc trong việc chọn đối tượng để thờ lạy, dù họ đã cố gắng tìm kiếm.
Nhưng từ sau khi sáng lập thế gian, Đức Chúa Trời đã chọn ra một dân tộc cho Ngài, là dân tộc Y-sơ-ra-ên. Chúa ban cho họ Kinh thánh kể về nguồn gốc xuất xứ của con người trong thế gian, và Ngài nhiều lần tiên báo trước cho họ biết rằng sẽ có một Đấng Cứu chuộc đến mà giải cứu họ và cả nhân loại khỏi tội lỗi và cái chết.
Và khi thời điểm đến, Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài là Chúa Jê-sus đến trần gian để công bố sứ điệp cứu chuộc từ trời. Ngài đến để bày tỏ cho thế gian biết về Đức Chúa Trời.
Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời Chí Cao Chí Thánh mà mắt trần không thể thấy được. Ngài đã nói “ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha”. Ngài đã làm nhiều phép lạ tốt lành – chữa bệnh, đuổi quỉ, khiến kẻ chết sống lại. Và đến lượt mình, Ngài công bố trước về sự hy sinh chịu chết trên thập tự giá, và cũng báo trước sự sống lại của mình ba ngày sau đó.
Khi Ngài chịu chết, Ngài chọn đúng vào ngày lễ dâng Chiên con làm của lễ chuộc tội trong lễ Vượt Qua, và ba ngày sau Ngài sống lại, chọn đúng vào ngày lễ Bông Trái Đầu Mùa. Mọi sự đã được Đức Chúa Trời tiên báo trước và ứng nghiệm đến từng chi tiết, để nhân gian nhìn vào đó mà biết mình có thể Vượt Qua cái chết và được sự sống lại giống như Ngài là Con người đã sống lại là bông trái đầu tiên của sự sống lại.
“bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Ðức Chúa Trời có quyền phép, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,” (Rô-ma 1:4).
Chúa Jê-sus chính là Đức Chúa Trời. Ngài nắm trong tay trọn quyền phán xét loài người sau khi chết.
“21 Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy. 22 Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con, ” (Giăng 5:21-22)
Bây giờ, Đức Chúa Trời muốn bỏ qua cho mọi dân trên thế gian những sự dại dột ngu muội trước kia, khi họ đi thờ thần tượng hư không mà không thờ lạy chính Ngài, và Ngài đang phán bảo các dân ở mọi nơi phải ăn năn và tin nhận Con Người, là Chúa Jê-sus, là Đức Chúa Trời đã đến trần gian.
“30 Vậy thì, Ðức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, 31 vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Ðức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.” (Công vụ 17:30-31)

 

phuc_sinh

Sự sống lại trả lời cho các đạo giáo thế gian.
Cho câu hỏi “Con đường nào là chân lý?”

Thế gian có nhiều đạo, nhiều con đường để dạy làm người tốt, vì vốn trong lương tâm con người đã biết các định luật thuộc linh, thí dụ “ở hiền gặp lành”, “tội phải phạt”. Nhiều đạo lý con người tìm cách diễn giải ra thành những chỉ dẫn cho con người dựa theo đó mà tìm cách sống đời này cho tốt đẹp hơn. Và nhiều người nhìn vào đó mà nói: “đạo nào cũng tốt, cũng dạy làm điều lành.”
Nhưng, nếu đạo là con đường, thì cái đích nào nó sẽ dẫn chúng ta đến? Đạo ông bà của người Việt nam chúng ta hướng chúng ta đến với tổ phụ một vài chục đời trước đó, nhưng đâu có hướng chúng ta đến gốc ban đầu, là chính Đức Chúa Trời Đấng ban sự sống? Không thờ lạy Ngài mà thờ lạy những con người trung gian, những người không còn sống và cũng không có quyền ban sự sống, liệu có phải là một việc làm khôn ngoan không?
Đạo nào cho chúng ta biết quá khứ xuất xứ con người, cho chúng ta biết hiện tại mình đang sống, và cho chúng ta biết đích mình sẽ đến?
Và quan trọng nhất là đạo (con đường) nào mới dẫn con người về được với Đấng Chí cao, là Đức Chúa Trời, và tìm được ơn trước mặt Ngài mà nhận được sự sống?
Các đạo giáo của con người trần gian tự xây đường về trời, chỉ như là sự bắc thang lên trời mà thôi.
Còn Chúa Jê-sus đã công bố về Mình rõ ràng đầy uy lực:
Giăng 3:13 “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.”
Và Ngài khẳng định để trả lời cho câu hỏi con đường nào mới là chân lý:
Giăng 14:6 “Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”
Khi Con Trời sống lại, Ngài đã chứng minh Mình là Đấng có quyền phép trên cả cái chết. Đó mới chính là Đấng xứng đáng để chúng ta theo và tôn thờ. Ngài mới là chính đạo (con đường chân chính) để chúng ta noi theo.
Công vụ 4:12 “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

 

hands_to_heaven

Sự sống lại trả lời cho chính bạn.
Cho câu hỏi “Tôi phải làm gì để được cứu?”

Đây là câu hỏi đẹp lòng Chúa, vì người nào hỏi câu này là có lòng tìm kiếm sự sống. Nhưng lương tâm ai cũng biết là người tốt mới được lên thiên đàng, người xấu phải xuống địa ngục. Cho nên chúng ta thường phân vân với câu hỏi: “Ai là người xứng đáng? Ai sẽ vào được nước thiên đàng?”
Điều bạn cần biết là Chúa Jê-sus không nhấn mạnh việc phải làm bao nhiêu điều lành để đủ tiêu chuẩn. Chúng ta làm lành vì chúng ta mong muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng để xứng đáng thì chẳng có ai tự đủ xứng đáng. Vì tiêu chuẩn để vào thiên đàng đơn giản là phải “sạch tội”, vì Đức Chúa Trời là Đấng Chí thánh, kỵ tà, Ngài không thể dung thứ cho tội lỗi ở cùng.
Không thể đi tu cho sạch tội, ngay cả nếu giờ bạn đi tu cũng chỉ tu được cho tương lai mà thôi, còn những tội quá khứ thì sao?
Để một người được sạch tội, chỉ có cách duy nhất là có ai khác hoàn toàn vô tôi nhận tội thay và chịu hình phạt thay người đó.
Nhưng chẳng có một người nào vô tội, cho nên Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Chúa Jê-sus xuống làm người, một người vô tội hoàn toàn thánh sạch, để chịu tội cho tất cả.
Hai ngàn năm trước, Chúa Jê-sus đã lên thập tự giá, đúng vào ngày lễ Vượt qua mà dân Y-sơ-ra-ên hàng năm phải giữ lễ bằng cách giết một con chiên sạch sẽ không dấu vết nào, và dâng lên cho Chúa Trời mà cầu xin sự tha thứ cho mình. Hôm đó, Đức Chúa Jê-sus đã dâng chính bản thân mình như Chiên con của Đức Chúa Trời, làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại.
Và sau đó, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại.
Sự sống lại của Chúa Jê-sus chứng tỏ rõ ràng rằng của lễ hy sinh Ngài dâng đã được Đức Chúa Trời nhận.
Tức là sự chuộc tội đã làm xong, và chúng ta bây giờ chỉ cần hạ mình xuống, đến xin tiếp nhận sự tha thứ từ Chúa.
Và sự sống lại của Chúa Jê-sus cũng có nghĩa là Ngài đã được đẹp lòng Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn, cho nên chúng ta có thể tin cậy để theo Ngài được. Đi theo Con người và cũng là Con Trời đã sống lại chắc chắn là đúng hơn việc đi theo những vĩ nhân đã chết và nằm đó, phải không?
Giăng 6:28-29 “Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.”
Vì Chúa Jê-sus đã khẳng định
“Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16
Hãy ăn năn và tin nhận Chúa Jê-sus, để được xóa tội mình và được nhận sự sống đời đời! Chúng tôi hết lòng mời gọi bạn!


Ms Quốc Hùng Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va
© 1999-2017 Tinlanh.Ru