Chúa là Đấng đáp lời

jeremy

Chúa là Đấng chúng ta cần tìm

Chúng ta là những con người tin Chúa, đến với Hội thánh trong mỗi buổi nhóm để thờ lạy Chúa Jê-sus hằng sống. Cũng có những người đến với Chúa để tìm câu trả lời cho nhu cầu đặc biệt của đời sống mình. Ngài có phải Đấng chúng ta cần không?

Ma-thi-ơ 11
2 Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Ðấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: 3 Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng?
4 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy: 5 kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.

Có thể bạn cũng là một người như vậy, ngày hôm nay bạn đến với Hội thánh của Đức Chúa Trời, và bạn có suy nghĩ trong lòng cũng như trước kia một số môn đồ của Giăng đã thầm tự hỏi: “Chúa Jê-sus có phải là Đấng mà tôi cần không, hay là tôi còn phải tìm một ai khác nữa?”
Hãy để ý xem cách mà Chúa Jê-sus đã trả lời cho những người đến hỏi – hãy kể lại những gì các ngươi được nghe và thấy ở đây. Họ được nghe Tin lành và họ được thấy phép lạ và sự chữa lành của Đức Chúa Trời. Chúa động chạm và biến đổi đời sống con người, Ngài chính là Đấng chúng ta cần tìm.

Tin lành của Đức Chúa Trời không chỉ ở lời nói, mà ở năng lực (1 Cô 4:20). Tin lành của Chúa khi được rao giảng cho người nghe, thì sẽ biến đổi họ, họ ra về khác hẳn với khi họ đến. Họ đến đang đau bệnh, ra về được chữa lành.

Có những người nói Tin lành cũng chỉ là một tôn giáo, mỗi người đều có một quan điểm tín ngưỡng rồi, và họ hỏi tôi vì sao anh cứ phải đi nước này nước khác để truyền giảng Tin lành và thuyết phục người khác phải đến với Chúa Jê-sus. Trong Kinh thánh cũng kể lại một câu chuyện xảy ra với tiên tri Ê-li (Các Vua đoạn 18), thời đó dân sự cũng phân vân giữa việc lựa chọn tín ngưỡng của các thầy tế của Balaam (họ cho rằng Balaam mới là Chúa Trời), và niềm tin của Ê-li vào Đức Chúa Trời hằng sống. Tiên tri Ê-li đã biết rõ cách giải quyết vấn đề này. Ông nói với các thầy cúng của Balaam rằng mỗi bên hãy cùng nhau lập một bàn thờ, các ông hãy kêu Chúa Trời của các ông, tôi sẽ kêu Chúa Trời của tôi. Thần nào đáp lời bằng lửa, đấy mới là Đức Chúa Trời hằng sống.

Các thầy cúng Balaam nhảy nhót kêu gào từ sáng đến trưa xin thần của họ đáp lời mà chẳng có gì xảy ra, họ bèn lấy gươm giáo rạch khắp người mình cho máu chảy đầm đìa và kêu gào tiếp đến chiều mà chẳng có ai đáp lời cả.

Nhưng khi Ê-li lên tiếng cầu nguyện, thì ngay lập tức Đức Chúa Trời đáp lời. Lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ với của lễ thiêu ông đã lập.
Chúa là Đấng đáp lời cầu nguyện

Bạn thấy đấy, các thầy cúng Balaam cũng có tín ngưỡng, có phong tục và tôn giáo riêng của mình, nhưng họ không có Đức Chúa Trời là Đấng đáp lời cầu nguyện.

Cho nên đấy là nguyên nhân vì sao tôi đi khắp nơi để giảng Tin lành, vì tôi đã tìm ra Đấng đáp lời cho mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi muốn nói với bạn một điều nữa rằng Đức Chúa Trời đó là đấng nhìn thấy hết mọi điều lòng bạn, Ngài biết những khó khăn bạn phải trải qua, đau đớn bạn đang phải chịu và Ngài đến đây để đáp lời cầu nguyện của bạn. Khi chúng ta kêu cầu nhân danh Chúa Jê-sus hằng sống thì Đức Chúa Trời sẽ đáp lời và giải cứu chúng ta.

Không có gì quá khó với Ngài

Tôi muốn kể một câu chuyện nữa, về một người trong Kinh thánh tên là La-xa-rơ. Anh là một người tin Chúa và gần gũi với Ngài. Nhưng anh ta bị bệnh và chết, và Chúa Jê-sus không đến với anh ngay mà đợi đến ngày thứ tư mới quay lại. Lúc đó La-xa-rơ đã chết và được chôn bốn ngày trong hầm mộ.

Giăng 11
38 Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ; mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. 39 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi.
40 Ðức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời sao?
41 Vậy, họ lăn hòn đá đi. Ðức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. 42 Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Ðấng đã sai tôi đến.
43 Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! 44 Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Ðức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.

Đây là tình huống khó khăn hơn cả mà Chúa Jê-sus từng phải đối diện. Các trường hợp mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, về mức độ không so được với trường hợp này khi La-xa-rơ đã chết nằm trong hầm mộ bốn ngày.

Điều đó nói với tôi rằng, trường hợp của La-xa-rơ Chúa đã giải cứu được, thì trường hợp của các bạn cũng không phải là quá muộn, quá khó với Ngài đâu.

Như vậy tôi đi các nước, đến với Hội thánh các bạn ở Mátxcơva này, thứ nhất vì tôi khám phá ra Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện, và thứ hai là tôi biết rằng không có điều gì là quá khó với Ngài. Tôi muốn nói với các bạn rằng khi chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến Chúa hành động và trong tháng này chúng ta sẽ được nghe rất nhiều lời làm chứng về quyền năng Chúa.

 

nhom hoi thanh

 

Tuần trước, tôi có cầu nguyện cho một phụ nữ người Nga ở Tambốp, đã hơn hai mươi năm nay bà không thể giơ cánh tay mình lên được, và ngay lập tức Chúa đã chữa lành và bà đã có thể giơ tay lên được. Cùng buổi nhóm đó, một phụ nữ khác đã bị viêm vòm họng nhiều năm, đã trải ba lần làm phẫu thuật, các bác sĩ không chữa được hết cho bà. Nhưng bà cũng đã được chữa lành qua cầu nguyện ngày hôm đó.

Các bạn thấy đấy, những câu chuyện trong Kinh thánh hai ngàn năm trước không phải là chuyện cổ tích, mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra, vì Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, và Ngài làm điều đó để chúng ta có thể nhận biết Ngài, và điều Ngài muốn làm cho chúng ta.

Chúa Jê-sus là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8)

Tin thì sẽ thấy vinh hiển Chúa

Trong câu chuyện về La-xa-rơ người bạn của Chúa Jê-sus, khi nói với các môn đồ còn nghi ngờ buồn bã, Chúa Jê-sus đã nói: “Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời sao?”. Nghĩa là bạn chỉ cần tin, bạn sẽ thấy. Dù ngày hôm nay nan đề của bạn là gì, bạn cần được sống lại trong lĩnh vực nào của đời sống mình, có thể trong cơ thể, có thể trong cảm xúc tâm hồn bạn (vì Chúa Jê-sus là Đấng chữa lành các vết thương lòng), hoặc bạn mong sự đổi mới trong sự hầu việc Chúa của bạn.

Chúa ban cho chúng ta một bí quyết, mội chỉ đạo cụ thể - nếu bạn tin, bạn sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chỉ cần tin, chúng ta sẽ được thấy tận mắt, vinh hiển Chúa sẽ tỏ ra trên đời sống mình, giống như chứng kiến La-xa-rơ được bước ra khỏi hầm mộ, bạn cũng sẽ được ra khỏi hoàn cảnh khó khăn của mình hiện tại.

Chúng ta sẽ cầu nguyện và trông đợi Chúa bây giờ, và biết rằng vì Chúa là Đấng không thiên vị ai, cho nên điều mà Ngài đã cho người khác trong các câu chuyện bạn được nghe và đọc trong Kinh thánh, hãy tin rằng Ngài cũng có thể làm điều đó cho chính bạn. Chúng ta hãy hướng đức tin lòng mình lên Chúa lúc này, để tiếp nhận sự chữa lành từ Chúa khi cầu nguyện, và hãy hành động bởi đức tin mình, hãy làm những điều trước kia vì bệnh tật mình không thể làm được.

Cảm ơn Chúa vì Ngài ở cùng chúng con và làm công việc của Ngài.

 

(ghi theo bài truyền giảng của evangelist Jeremy Gall tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va, 9/5/2010)

 

cau nguyen

Anh chị em lên đáp ứng cầu nguyện chữa lành

 

Anh chị em trong Hội thánh đã mở lòng đáp ứng với lời giảng và sự cầu nguyện chữa lành của nhà truyền giảng Tin lành, và nhiều người đã được Chúa động chạm chữa lành ngay ngày hôm đó.

Với lời cầu nguyện đầy đức tin đơn giản, ngắn gọn mà đầy uy quyền Chúa ban, nhiều người bị đau cổ, đau lưng, đau đầu, khó thở đã được chữa lành. Có người được khỏi ngay tại chỗ, có người thì sau khi cảm nhận sự động chạm của Chúa, khi về đến nhà thấy mình đã được lành. Cảm ơn Chúa vì sự bày tỏ quyền năng Ngài, cho con cái Chúa càng tin và càng rõ hơn về quyền phép của Chúa Jê-sus hằng sống!

 

Xin giới thiệu một số những lời chứng sau buổi cầu nguyện chữa lành:

 

Cảm tạ Chúa! Thời gian qua tôi bị những cơn co bóp cuống tim gây nên tôi rất tức ngực, khó thở, người lúc nào cũng mệt mỏi. Hôm được cầu nguyện chữa lành đến nay, tôi đã dễ thở và thở được nhẹ nhàng và người tôi đã khoẻ hơn trước nhiều. Con cảm ơn Chúa nhiều.
Lại Thị Nhung.

 

Thời gian gần đây tôi bị viêm đường tiết niệu, hôm được cầu nguyện chữa lành Chúa đã nhận lời và chũa lành cho tôi ngay sau đó. Con cảm ơn Chúa thật nhiều.
Đỗ Thị Kim Thanh.

 

Mấy ngày trước tôi bị đau đầu, ho, viêm họng. Sau buổi cầu nguyện chữa lành tôi đã đỡ hơn nhiều. Cảm ơn Chúa.
Nguyễn Thanh Bình


nga

Phan Thúy Nga được Chúa chữa lành tai

 

Trước đây tai bên phải của tôi rất khó nghe và nghe không rõ. Sau khi cầu nguyện tôi được Chúa chữa lành ngay, tai tôi bây giờ nghe rất rõ. Cảm ơn Chúa nhiều.
Phan Thuý Nga

 

bui thi thu ha

Bùi Thị Thu Hà được Chúa chữa lành sống lưng

 

Tôi bị đau sống lưng một thời gian dài, sau buổi cầu nguyện chữa lành Chúa đã nhận lời và chữa lành cho tôi, từ hôm đó đến nay tôi không thấy đau nữa. Con cảm ơn Chúa nhiều.
Bùi Thị Thu Hà

 

Tôi bị vôi hoá cột sống cổ đau một thời gian dài, quay đầu đi - quay đầu lại rất khó và đau. Sau buổi cầu nguyện chữa lành đến nay, cổ của tôi không còn đau nữa, quay đầu đi - quay đầu lại thấy rất bình thường. Con cảm ơn Chúa đã chữa lành cho con.
Chu Thị Cán

 

Vừa rồi tôi về Việt nam có đi siêu âm, chụp X-quang. Bác sỹ nói tôi chớm bị bệnh cặn thận, gan nhiễm mỡ, vôi hoá cột sống đốt số 3, tất cả mới chỉ bắt đầu (họ kê đơn thuốc bảo tôi đi mua, nhưng tôi không mua và tôi lại quay sang Nga). Tôi tin Chúa là Đấng quyền năng - là bác sỹ - Bởi lằn đòn của Ngài mà tôi được lành bệnh. A-men. Con cảm ơn Chúa nhiều
Phạm Thu Hà

 

tuan

Phạm Văn Tuấn được Chúa chữa lành bệnh lao phổi

 

Trong một thời gian trước đây, người tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi, ho, khó thở kéo dài. Khi bị ho nhiều và người suy nhược đi tôi đã nghe lời khuyên đi khám chụp X-quang và bác sĩ phát hiện một bên phổi gần như trắng xóa vì bệnh lao. Gần hai tháng vừa qua tôi phải vào bệnh viện và chữa chạy. Tôi nhờ Hội thánh cầu nguyện và trong buổi nhóm này tôi đã lên nhờ ông cầu nguyện chữa lành.

Cảm ơn Chúa là ngày 21/5 vừa qua, các bác sĩ gọi điện đến báo cho biết là kết quả chụp X-quang hồm vừa rồi cho thấy vết lao đã hết sạch, mà tôi mới chỉ qua hai đợt điều trị, trong khi những người bị bệnh lao khác phải qua ít nhất ba đến bốn đợt, và phải kéo dài ít nhất 6 tháng. Cảm ơn Chúa.
Phạm Văn Tuấn

 

ha

Nguyên Thị Thu Hà được Chúa chữa lành bệnh nội tiết

 

Cảm ơn Chúa, tôi bị bệnh nội tiết đã hơn hai năm nay tìm cách chữa chạy nhưng không khỏi, gửi mua thuốc từ nhà sang uống cũng không đỡ, người rất khó chịu.
Khi được cầu nguyện tôi mạnh dạn lên nhờ ông giáo sĩ cầu nguyện cho và hôm nay tôi đã khỏi hẳn bệnh này, cảm ơn Chúa.
Nguyễn Thị Thu Hà

 

trang

Duyên Trang được Chúa chữa lành vòm họng

 

Tôi bị viêm vòm họng, nuốt và nói đều bị đau. Tôi nhờ các bạn bác sĩ xem cho thì thấy vòm họng bị sưng tấy lên. Tôi cầu xin Chúa chữa lành cho con để được nói lớn tiếng giảng Lời Ngài. Nhà có sẵn đầy thuốc nhưng tôi không uống, mà hôm đó tôi lên nhờ cầu nguyện và đã được Chúa chữa lành ngay, vòm họng khi kiểm tra lại đã hết sưng tấy. Cảm ơn Chúa.
Duyên Trang

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru