Vì sao tôi là nhà truyền giảng...

reinhard_bonnkeKhông ai bị bắt cóc lên thiên đàng. Ở trên trời sẽ chỉ có những người tình nguyện. Đó là lý do tại sao Tin Lành PHẢI được rao giảng và người ta PHẢI quyết định để cho phép Chúa Giêsu cứu họ. Đó là lý do tại sao tôi là một nhà truyền giáo. Phải không?

Reinhard BONNKE

 

Đức Chúa Trời không hỏi A-đam có muốn được tạo ra hay không. Cũng không có ai trong số chúng ta được hỏi có muốn được sanh ra đời hay không. Nhưng tất cả chúng ta đều được hỏi có muốn được TÁI SANH hay không. “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.” (Giăng 3:3)

 

Chúa đang tuôn đổ Thánh Linh một cách đầy vinh hiển, không phân biệt mọi sự khác biệt của chúng ta. Dường như Ngài đang đổ chính Mình vào trong lòng mỗi chiếc bình nào mở ra cho Ngài. “trong những ngày cuối, Đức Giê-hô-va phán, Ta sẽ đổ Thần ta trên mọi loài xác thịt”!

 

“Thần học là suy nghĩ giới hạn, triết học mới là không giới hạn”, một kẻ nghi ngờ nói như vậy với tôi. Tôi trả lời rằng sống không cần Thiên Chúa cũng giống như một con tàu biển sống không cần nước khi nó nằm trên một bãi cát. Kinh Thánh nói rằng “trong Ngài chúng ta sống, động, và có”. Đó mới là không giới hạn, thật sự tự do. Bạn có đồng ý không?

 

Hội thánh không phải là câu lạc bộ cho những người hoàn hảo. Mà là trạm xá cho những người bị bệnh, tổn thương và tàn tật, là nơi những người mạnh hơn một chút giúp đỡ những người vẫn còn yếu đuối. Người được tha thứ đi tha thứ. Người được chữa lành đi chữa lành. Người được an ủi đi an ủi những người khác. Người được cất nhắc lên đi cất nhắc người khác lên. Thế gian này đầy dẫy sự gian ác và hàng triệu cám dỗ. Vai trò của chúng ta không phải là để chà đạp những người bị sa ngã. Họ là nạn nhân của ma quỉ, nên thay vì sự khinh miệt chúng ta phải tuôn

đổ trên họ xức dầu của sự thông cảm và đem lại sự chữa lành và phục hồi.

 

Chúng ta không thể lảng tránh điều xảy ra với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không thể lảng tránh điều xảy ra với chúng ta. Gióp đã hỏi vì sao Chúa Trời còn quan tâm đến ông trong tội lỗi của ông. Câu hỏi đó đã được trả lời tại Thập tự giá, khi những tấm màn bị kéo sang bên và tội lỗi lâu nay đã bị phô bày ra. Đức Chúa Trời đã trở thành con người và đi lại trên chính đất này để phục hồi mối quan hệ gia đình giữa Thiên thượng và con người. Ngài không đến để nhận chúng ta làm con nuôi như những kẻ xa lạ không biết ai là người sinh ra. Mà Ngài đã làm cha chúng ta. Chúng ta là những đứa con hoang đàng, “con bội nghịch” (Ê-phêsô 2:2).

Trong những chương đầu tiên của Kinh thánh đã mô tả cú sốc khi Ca-in giết em mình là A-bên. Phản ứng của Đức Chúa Trời cho thấy đó là điểu hoàn toàn trái ngược với những mục đích căn bản của Ngài, vì nó phá hủy cốt tủy của gia đình. Điều này bày tỏ một chân lý kỳ diệu là ngay ngày hôm nay, Thần của sự nhận làm con nuôi vẫn tiếp tục làm việc để “đem nhiều con về với sự vinh hiển” (Hê-bơ-rơ 2:10). Ngài không làm nên một A-đam khác, mà những tạo vật mới, được mang trong mình sự sống đời đời. Bạn có thấy mình được phước không?

 

Tin lành không phải là một món hàng để bày bán như một gói thực phẩm hoặc xà phòng giặt. Nó là thuốc súng, chất nổ, “quăng lửa xuống đất”. Một que diêm có thể khơi mào cho cả đám cháy rừng. Hiệu ứng của nó là vô lường. Chỉ cần rao giảng nó. “Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi”. Chúa không nhắm mục đích riêng, không có giới hạn, không làm việc tầm thường.

Theo cách tính toán về Sự Tăng Trưởng Hội Thánh và các yếu tố khoa học, thì các môn đồ thời ban đầu có cơ hội tồn tại giống như bông tuyết ở trong lò lửa. Họ là chiên ở giữa bầy sói. Nhưng Đấng Christ đã đầu tư cho những người quản lý của Ngài một tiềm năng mới. Tiềm năng đó phải được nhìn nhận ngày hôm nay, phải được tính đến. Đó chính là yếu tố “X”, đem lại kết quả vô lượng vượt xa mọi sự trông đợi tự nhiên và kết quả thống kê bình thường. Tôi gọi đó là quyền lực chiến thắng mới, điều duy nhất từ trước đến giờ đã từng có và hiện có để biến đổi thế gian – đó là Đức Thánh Linh!


truyen giang reinhard bonnke

Các tiên tri trong Cựu Ước thường nói “Đức Chúa Trời phán rằng...”. Khi Chúa Jêsus đến, Ngài không hề xử dụng cách nói đó. Ngài nói “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi...”, hoặc “Môi-se đã nói... còn Ta nói với các ngươi...” Và đó là một chân lý vinh hiển: các tiên tri nói cho Chúa, còn Jê-sus nói vì LÀ Chúa. Jê-sus Christ là Chúa! Không có ai có thể trước kia hoặc hiện nay nói được như Ngài. Chúa Jê-sus còn nói “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi. Thêm một điều này nữa – Kinh thánh là Hiến pháp của Nước Đức Chúa Trời. Không có hai phần ba đa số của bất cứ một nghị viện nào trên đất có thể thay đổi được nó. Hãy cùng tôn vinh danh Chúa!

 

Kinh Thánh đã được viết cho những người chưa có đức tin thực sự. Chúng ta đều bắt đầu từ dấu trừ. Nếu chúng ta chưa có đức tin, việc đọc Kinh Thánh sẽ sản sinh ra nó, và nếu chúng ta có một ít đức tin thì cũng bằng chính cách đó chúng ta nhận được thêm nhiều hơn.

Chúng ta không có được đức tin trước rồi mới đến với Kinh Thánh. Kinh Thánh gây dựng đức tin. Đức tin đến bởi sự nghe Lời Chúa (Rô-ma 10:17).

Nhiều người không tin vì không đọc Kinh Thánh. Họ như người đang bị bệnh, mà để thuốc trong lọ đậy chặt không chịu mở nút. Những người không có đức tin cần được cảnh báo rằng nếu họ mở Kinh Thánh đọc, họ có khả năng đến với kết cục là trở thành người tin Chúa.

Kinh Thánh đưa chúng ta đến với thập giá. Người ta không thể dời núi chuyển non, chừng nào chưa từng đến núi Gô-gô-tha. Họ thậm chí không thể di chuyển một sự cản trở xoàng - hoặc một con ruồi.

Đức tin thực sự không bắt nguồn ở trường đại học. Chúng ta sẽ bị mất hẳn đức tin nếu chúng ta đi đến đó mà không có chút đức tin nào! Nếu chúng ta không từng đến nơi Đấng Christ cứu rỗi thì chẳng có Giáo sư Thần học nào giúp được.

Khẩu súng xuất phát đã bắn và hướng về các ngọn đồi xanh xa bên ngoài tường thành. Từ đó, chúng ta gắng sức hướng tới mục tiêu, để đạt được giải thưởng cho sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Chúa Jê-sus Christ (Phi-líp 3:14). Hãy tiếp tục vươn tới.

 

Reinhard BONNKE

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru