Họ sẽ đuổi quỉ

thumb Jesus cast out demonsBài học cho ngày 08-07

Họ sẽ đuổi quỉ (trích sách NVNHL)

 

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy:

lấy danh ta mà trừ quỉ; - Mác 16:17

 

Trong công vụ của mình tôi đã gặp không phải chỉ một lần những biểu lộ của ma quỉ. Còn nhớ, một thiếu niên thuộc hội thờ quỉ Sa-tan đã đến chỗ Hội thánh chúng tôi và cuối bài giảng cùng lên với những người khác để được cầu nguyện. Cậu ta nhận thức được là ma quỉ đã kiềm tỏa hoàn toàn cậu trong quyền lực của nó, cho nên muốn nhờ chúng tôi cầu nguyện cho cậu được giải thoát khỏi tà ma ám. Tôi đã cầu nguyện cho những người đã bước lên, và khi còn chưa đến chỗ người thanh niên này, đã cảm nhận thấy từ cậu ta toát ra sự hiện diện mạnh mẽ của ma quỉ. Đến gần hơn, tôi hiểu rằng cậu thường tìm cầu những thế lực huyền bí. Cuối cùng tôi đến chỗ cậu ta. Cậu nhìn tôi, nheo mắt mạnh đến mức chỉ còn là hai khe mắt hẹp. Chăm chú nhìn vào, tôi thấy qua đôi mắt cậu thanh niên này có một con quỉ đang nhìn tôi. Cậu trai trẻ này đã phải gắng hết sức cưỡng lại sa-tan để đến được Hội thánh và bước lên cầu nguyện. Khi tôi đặt tay trên cậu, thì cậu rung cả người lên. Dưới tác động của quyền phép Đức Chúa Trời, cậu thiếu niên ngã xuống sàn, bắt đầu la hét và quằn quại. Giống như là có gì đó muốn thoát ra khỏi thân thể cậu ta. Khi tôi cúi xuống trên cậu, tiếp tục cầu nguyện, thì con quỉ ở bên trong cậu đã phải buông thả cậu ta ngay.

Đó chỉ là một thí dụ quỉ ám trong số nhiều trường hợp tôi đã gặp. Trong giai đoạn của chủ nghĩa vô thần, người ta thường tìm kiếm điều huyền bí, vì cảm thấy sự đói khát tâm linh. Tất nhiên là điều này đã mở cửa cho ma quỉ hành động. Vậy phải làm gì khi gặp phải người bị quỉ ám? Cần phải nhân danh Chúa Jê-sus mà đuổi quỉ ra khỏi con người này, vì Chúa đã ban cho chúng ta quyền phép trên ma quỉ: "lấy danh ta mà trừ quỉ..." Từ ekballo – "đuổi" có thành phần là tiếp đầu ngữ ek, với nghĩa là từ trong ra ngoài, ra bề mặt, còn từ gốc là ballo – ném. Cả từ ekballo có thể dịch là quăng ra ngoài, trục xuất, dồn ép ra, đuổi ra. Từ này ban đầu được dùng với nghĩa là đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ của mình.

Còn từ daimonion được dịch nghĩa là quỉ, tà ma. Thời cuộc sống trần thế của Chúa Jê-sus người ta tin rằng các quỉ sống trong không trung cách mặt đất không xa và chính chúng đã gây ra mọi tai họa và điều bất hạnh. Và người ta cũng tin rằng các tà linh sẽ tiếp cận được con người qua các hành động ma thuật, thần chú, phù phép, tham gia vào các nghi lễ huyền bí. Người ta cho rằng những tà linh thường gây ra những bệnh tâm thần và mất trí, và chúng cũng được phân chia thành cấp trên và cấp dưới. Điều này phù hợp với điều mà Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 6:12, trong đó ông mô tả hệ thống phân cấp tồn tại trong vương quốc của ma quỉ.

Jesus cast out demons
Chúng ta cần ra lệnh cho tà ma phải ra khỏi con người – đó là một trong những cách đuổi chúng, hơn nữa chúng ta cần phải thi hành quyền lực trên chúng ngay lập tức khi cảm nhận thấy sự hiện diện của chúng. Hãy xem Chúa Jê-sus đã đuổi quỉ như thế nào:

  • * Ma-thi-ơ 8:16 – "...Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra..." Еkballo – "đuổi ra", được dịch với ý dùng sức mạnh mà đuổi đi. Chúa Jê-sus thật sự đã túm ma quỉ mà quăng xa khỏi con người.
  • * Ma-thi-ơ 9:34 – "người Pha-ri-si nói rằng: Người nầy (ekballo) trừ quỉ..." Thậm chí người Pha-ri-si phải thừa nhận rằng Chúa Jê-sus có quyền trên ma quỉ và Ngài đã đuổi chúng khỏi những người bị quỉ ám.
  • * Ma-thi-ơ 10:1 – "Ðức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma..." Không phải chỉ có Chúa Jê-sus đuổi quỉ, mà Ngài còn ban quyền cho các môn đồ mình để làm chính điều đó.

Trong Tin lành theo Mác 16:17 có nói rõ rằng mỗi người tin đều có quyền phép để đuổi quỉ, hơn thế nữa, người đó cần phải đuổi quỉ ra. Chúa Jê-sus không đi săn lùng ma quỉ, thì chúng ta cũng không nên đi tìm kiếm chúng. Nhưng khi chúng biểu lộ ra và chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của chúng, chúng ta cần phải hành động như Chúa Jê-sus đã làm: sử dụng quyền lực trên chúng nó và quăng xa chúng khỏi đời sống con người, giải phóng họ khỏi sự thống trị của ma quỉ.

Ma quỉ đứng đằng sau lưng các lễ nghi huyền bí, phù phép, tà thuật, sự mê tín của dân ngoại. Cho nên một cách nữa để đuổi quỉ - đó là chấm dứt làm những hoạt động kiểu đó. Và từ thời đó người ta đã nhận thức được: "Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù pháp đem sách vỡ mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc" (Công vụ 19:18-19). Hãy để ý, những người mới tin đến xưng tội và bày tỏ ra những việc mình đã làm. Từ prakis – "việc đã làm", mô tả những việc tà thuật, phù phép, yếm chú.

Người ta cũng mang những sách vở đến và đốt chúng đi. Từ biblios – "quyển sách", có thể dịch là cuộn giấy. Vào thời đó sách là những cuộn giấy và bản thảo viết tay trên giấy da. Chúng có giá rất đắt, vậy mà những người mới tin Chúa đó đã quyết tâm đoạn tuyệt mọi hoạt động huyền bí và giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào ma quỉ, đã mang đến những quyển sách ma thuật đến và đốt chúng đi.

Từ tiếng Hy-lạp katakaino – "đốt", có nghĩa là đốt cháy thành tro. Đốt sách trước mặt dân chúng, họ chứng tỏ rằng đã từ bỏ hoạt động huyền bí. Họ thoát khỏi điều dữ này, để không bao giờ còn quay lại với những việc làm giống vậy nữa. Những quyển sách đã cháy thành tro, và điều đó có nghĩa là tà ma không còn chỗ nào trong đời sống những con người đó nữa.

Đuổi quỉ - đó không phải chỉ là sử dụng quyền lực trên chúng, ra lệnh cho chúng phải cuốn xéo đi, nhưng cũng là thoát khỏi mọi điều liên quan tới tà thuật, phù phép, yếm chú. Những người tín đồ Hội thánh thời các sứ đồ đã sốt sắn giải thoát khỏi ảnh hưởng của quyền phép bóng tối, khi phá hủy các tượng thần của dân ngoại và phá hủy những địa điểm tổ chức các lễ nghi ngoại đạo.

Khi gặp một người bị quỉ ám, hãy đuổi quỉ ra khỏi người đó. Chúa Jê-sus đã xức dầu cho bạn làm điều đó, và bạn có đủ quyền lực để làm. Nhưng đừng quên hủy phá mọi vật dụng để hành lễ huyền bí – đó cũng là cách để đuổi quỉ đi. Hãy đuổi quỉ khỏi con người, và hãy giải thoát người ta khỏi những nguyên nhân gây nên sự xuất hiện của chúng.

Hủy phá các vật dụng để hành lễ huyền bí, và ăn năn thực lòng – đó là phương cách để giải thoát khỏi quyền lực ma quỉ. Hãy đốt mọi chiếc cầu nối bạn với quá khứ, để cắt đứt đường đến của các thế lực bóng tối, và giúp cho người khác cũng làm điều đó.

 

Lời cầu nguyện của tôi cho ngày hôm nay

Lạy Chúa, xin ban cho con sự dạn dĩ để đuổi quỉ. Lời Ngài nói rằng Ngài đã ban cho con quyền lực trên mọi tà linh. Con sẵng sàng xử dụng quyền lực đó để giải thoát những người bị quỉ ám. Hãy dạy con giúp đỡ những người bị quỉ ám làm sao để họ được giải thoát khỏi quỉ ám hoàn toàn và vĩnh viễn.

Nhân danh Chúa Jê-sus. A-men!

 

Lời tuyên xưng của tôi cho ngày hôm nay

Tôi có quyền lực trên mọi tà linh, vì vậy tôi chẳng sợ gì chúng. Chúa Jê-sus đã ban cho tôi năng lực và quyền phép để hủy phá mọi công việc của ma quỉ, cho nên khi gặp các biểu lộ của tà ma, tôi sẽ đuổi ma quỉ đi nhân danh Chúa Jê-sus.

Tôi tuyên xưng điều này với đức tin trong danh Chúa Jê-sus.

 

Hãy suy ngẫm những câu hỏi sau đây

Bạn đã bao giờ gặp phải người bị quỉ ám? Phản ứng của bạn là như thế nào, khi bạn hiểu rằng con người này bị tà linh ám?

Bạn đã có bao giờ ra lệnh cho tà linh phải rời bỏ con người? Nếu có, thì điều gì đã xảy ra? Nếu không, thì vì sao bạn không sử dụng năng lực và quyền phép mà Chúa Jê-sus đã ban cho bạn?

Bạn có biết là việc phá hủy các vật dụng hành lễ huyền bí – đó là một trong những cách đuổi quỉ không? Bạn nghĩ như thế nào về điều này, và bây giờ bạn nghĩ sao khi thấy những đồ vật tương tự trong nhà của mình?

 

 


 

Chương mục dành cho ngày 08-07 từ quyển sách "Những viên ngọc từ tiếng Hy-lạp" do Mục sư Rick Renner là tác giả.

Dịch ra tiếng Việt bởi Quốc Hùng. Tinlanh.Ru

Trong thời gian tới, Tinlanh.Ru sẽ xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những chương trích dẫn từ quyển sách đặc biệt này.

Xin thêm lời cầu nguyện và động viên cho công tác dịch thuật được tiến hành tốt đẹp.

Xin lưu ý tôn trọng bản quyền của tác giả và người dịch, tuyệt đối không sao chép.© 1999-2017 Tinlanh.Ru