Kinh thánh - bản dịch mới 2002

Kinh thánh - bản dịch 2002

Lời Tựa
Cảm tạ Đức Chúa Trời, bản dịch mới Kinh Thánh đã hoàn tất. Bản dịch mới được một ủy ban gồm các mục sư ViệtNam được huấn luyện về Hy-bá và Hy-lạp phiên dịch. Chương trình phiên dịch được thành tựu là nhờ vào nhiều công lao, khó nhọc và nhiều lời cầu nguyện của rất nhiều con dân Chúa khắp thế giới. Ủy ban phiên dịch và những người duyệt lãm đã hoàn thành một bản dịch Kinh
Thánh chính xác và dễ hiểu bằng ngôn ngữ Việt hiện đại.

Công việc phiên dịch bắt đầu từ năm 1987 với một ủy ban phiên dịch gồm những mục sư của nhiều giáo phái khác nhau như Báp-tít, Phước Âm Liên Hiệp, Mê-nô-nai, Giám Lý, Trưởng Lão v.v. Bản dịch được chuyển ngữ sát ý nghĩa theo nguyên tác Hy-bá và Hy-lạp nhưng cũng dễ đọc và dễ hiểu. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị nhiều người từ nhiều địa phương khác nhau đã giúp đọc thử bản dịch này. Bản dịch đã được đọc thử tại Việt Nam, Đông Âu, Hoa Kỳ, do tín hữu lẫn người ngoại đạo, mục sư, tín hữu, người trí thức, bình dân, già, trẻ, đàn ông, đàn bà và thanh thiếu niên nam nữ. Cuộc thử nghiệm cho thấy bản dịch mới đã đáp ứng đúng nhu cầu của nhiều tầng lớp giữa người Việt Nam.
Sau khi phiên dịch, mỗi sách được một chủ bút, một ủy ban và chủ biên duyệt lãm và sửa chữa với sự góp ý của dịch giả. Bản dịch cũng đã được một số tôi tớ Chúa và tín hữu duyệt lãm tại Việt Nam để bảo đảm bản dịch thích hợp với hội thánh và người đọc tại Việt Nam.
Ủy Ban Phiên Dịch tin quyết rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và cố gắng chuyển ngữ chính xác để bảo tồn thẩm quyền và ý nghĩa của Lời Chúa.
Chúng tôi tin rằng Lời Chúa chứa đựng những câu giải đáp thiêng liêng cho những nhu cầu tâm linh của người Việt chúng ta. Kinh Thánh có thể đem lại ánh sáng khải thị của Chúa Cứu Thế cho những người đang sống trong bóng tối, và có thể đem lại sự sống vĩnh phúc cho những người hư mất. Chúng tôi tin rằng bản dịch mới sẽ là bản Kinh Thánh được tín hữu và hội thánh Việt Nam khắp nơi sử dụng để giảng, dạy và đào luyện môn đệ 2229 cho Chúa Cứu Thế.
Chúng tôi mong rằng lòng quí vị sẽ tràn ngập niềm vui khi quí vị đọc, nghiên cứu, ghi nhớ Lời Hằng Sống của Chúa.
Hội Kinh Thánh Việt Nam
© 1999-2017 Tinlanh.Ru