14. 2Tê-sa-lô-ni-ca - bd 2002

14. 2Tê-sa-lô-ni-ca - bản dịch 2002

Tips: Cách đọc và chuyển trang e-book tốt nhất: 1. Click chuột vào phần trang bên ngoài cửa sổ trang sách đang đọc, rồi dùng bánh xe chuột để kéo trang lên xuống (Scroll)

2. Click chuột vào cửa sổ trang sách đang đọc để chuyển trang (trái/phải/lên xuống).

{pdf=/thuvien/kinhthanh/nvb2002/53Thessalonians2.pdf|600|1000}

Bản quyền thuộc Hội Kinh thánh Việt nam @nvbible.net© 1999-2017 Tinlanh.Ru