Chuyến viếng thăm của mục sư

Một mục sư dành ngày thứ bảy để đi thăm các thành viên Hội thánh của mình. Đến một ngôi nhà kia, có những biểu hiện rõ ràng rằng có người ở trong nhà, nhưng không ai ra mở cửa ngay cả khi nhà truyền giáo gõ cửa nhiều lần. Cuối cùng, vị mục sư lấy danh thiếp của mình ra, rồi ghi dòng chữ "Khải huyền 3:20" (*) trên mặt sau của nó, và nhét nó vào khe cửa.
Ngày hôm sau, ông tìm thấy danh thiếp của mình được gửi trả lại trong túi đựng của lễ dâng hiến. Dưới dòng chữ của người truyền đạo, có một dòng với nét chữ khác đã viết thêm:
”Sáng thế ký 3:10” (**)

 

 

 

 

 

*- "Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta."


** "A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình."

 

(st và dịch - Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru