Phép lạ lớn nhất (audio)

Bạn đã nhận được phép lạ nào từ Đức Chúa Trời? Trong số những phép lạ đó, phép lạ nào là lớn nhất? Nếu chúng ta đã học được cách nhận được phép lạ lớn nhất, thì có phải là những phép lạ nhỏ hơn rồi cũng sẽ nhận được cả, đúng không?

Xin mời nghe tham khảo bài giảng tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

Người giảng: Ms Quốc Hùng. Ngày 19-02-2006.

 
© 1999-2017 Tinlanh.Ru