Sản nghiệp của Chúa (audio)

Có thể bạn đang có nhiều lo lắng trong cuộc sống? Có thể bạn đang gặp nhiều khó khăn và đang vô cùng bối rối? Hay có thể đó chỉ là vì chúng ta đã đặt sai trật tự trong cuộc sống mình. Lời Chúa nhắc với chúng ta rằng chúng ta không thể làm tôi cho hai chủ được. Có một sản nghiệp mà Chúa đã dành cho chúng ta, miễn là chúng ta nhớ được ai là Chúa là chủ của mình, thì khi đó chúng ta mới có được phước hạnh thực sự.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

Người giảng: Ms Quốc Hùng. Ngày 19-03-2006.

 

 
© 1999-2017 Tinlanh.Ru