Nhiệm vụ Chúa giao (audio)

Hội thánh được phát triển bằng cách nào? Chúng ta vui mừng thấy nhiều người đến được với Chúa, nhưng một thời gian sau, nhiều người vì bị thiếu chăm sóc dạy dỗ mà đã bị thất lạc đi. Chúa đã phán bào chúng ta và Ngài muốn xức dầu cho chúng ta để chúng ta đi và đem Tin lành của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta giảng Tin lành này bằng cả tấm lòng mình, bằng cả cuộc sống mình. Chúng ta là nhân chứng, là mùi thơm của Đấng Christ...

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng. Ngày 26-03-2006.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru