Hãy chọn những quyết định đúng đắn (audio)

Mỗi một quyết định đều là một sự lựa chọn. Ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời vẫn luôn cho loài người được quyền tự do lựa chọn cho cuộc sống mình. Trong vườn có cả cây sự sống và cây phân biệt điều thiện và điều ác. Vậy thì chúng ta hãy học cách quyết định đúng.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng. Ngày 16-04-2006.

 

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru