Chúa muốn khuấy động lòng người (audio)

Bạn đang trông đợi Chúa? Bạn mong muốn được dẫn dắt đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh, đến với đời sống thành công? Chúng ta có thể học được qua những câu chuyện phép lạ Chúa ban cho những con người trong Kinh thánh để hiểu biết hơn về cách Ngài hành động. Khi đó chúng ta có thể nhạy bén với Chúa khi Ngài thăm viếng đời sống mình.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng. Ngày 21-05-2006.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru