Đức tin tự tin (audio)

Một trong những vấn đề then chốt, khi chúng ta nói đến đức tin thực tế cho cuộc sống thực tế của mình là một người tin Chúa, đó là chúng ta phải tự tin về mình. Khi chúng ta nói là tự tin về mình, đấy không phải là cái tự tin tự cao thông thường của một con người xác thịt. Nhưng tự tin về mình trong Chúa. Chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời tin tưởng chúng ta thế nào, để chúng ta có thể tự tin và sống với đức tin thực tế của mình.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru