Các nguyên tắc của nước Trời (audio)

Nước Đức Chúa Trời là một vương quốc thật hữu, nhưng vô hình. Nước Chúa không thuộc về thế gian này, nhưng ngay trong lòng những con người tin Chúa đang sống giữa thế gian. Phước hạnh của nước Đức Chúa Trời không ở đâu xa cả, nếu chúng ta biết tìm kiếm ngay nơi sâu thẳm trong lòng mình. Người ta tưởng rằng phải tìm mọi cách thoát tục, khổ hạnh, tích đức thì mới đến gần được với Chúa Trời, nhưng thực tế thì đã được Chúa Jê-sus làm cho trở nên đơn giản vô cùng. Và bây giờ chúng ta phải học cách khám phá ra nước Đức Chúa Trời ngay trong lòng mình, để từ đó có được một cuộc sống thành công.

Lu 12:31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru