Điểm yếu chết người của Sam-sôn (audio)

Người tin Chúa được Kinh thánh gọi là thánh đồ, là những người được biệt riêng ra cho Chúa. Trong Cựu Ước chúng ta đọc thấy câu chuyện về một người đặc biệt đã được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, là Sam-sôn. Câu chuyện bi hùng của cuộc đời ông có thể làm một bài học quí giá vô cùng cho chúng ta.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: Ms Quốc Hùng.

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru