Một trong những vấn đề then chốt, khi chúng ta nói đến đức tin thực tế cho cuộc sống thực tế của mình là một người tin Chúa, đó là chúng ta phải tự tin về mình. Khi chúng ta nói là tự tin về mình, đấy không phải là cái tự tin tự cao thông thường của một con người xác thịt. Nhưng tự tin về mình trong Chúa. Chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời tin tưởng chúng ta thế nào, để chúng ta có thể tự tin và sống với đức tin thực tế của mình.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Bạn đang trông đợi Chúa? Bạn mong muốn được dẫn dắt đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh, đến với đời sống thành công? Chúng ta có thể học được qua những câu chuyện phép lạ Chúa ban cho những con người trong Kinh thánh để hiểu biết hơn về cách Ngài hành động. Khi đó chúng ta có thể nhạy bén với Chúa khi Ngài thăm viếng đời sống mình.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Nếu để ý, có thể thấy cách cư xử của nhiều người tín đồ khi ở trong Hội thánh thì khác xa hẳn với cách cư xử của họ khi sống ngoài đời. Vậy liệu có phải những người đó là những người đạo đức giả hay không, hay chỉ là vì những anh chị em đó còn chưa nhận thức ra điều gì đó? Và làm thế nào để mà sống luôn đẹp lòng Chúa, luôn làm sự sáng để tôn vinh danh Chúa trong đời sống mình.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng về vấn đề này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

Người giảng: Ms Quốc Hùng. Ngày 30-04-2006.

 

 


Nếu bạn đang có chỗ để ở, có gia đình, và làm ăn có thu nhập, thì bạn đang ở mức đầu tiên của việc quản trị kinh doanh. Nhưng, ngoài việc sống tháng nào biết tháng đó, có những nguyên tắc nào trong Chúa có thể giúp chúng ta quản trị đời sống mình tốt hơn nữa? Vì, như lời chia xẻ của tác giả - bà Kelsey Schwartz, bà đã học được để vươn lên từ một người nghèo khó để thành một người quản trị được Chúa tin tưởng giao vào tay bà nhiều việc và nhiều người. Bà nhắc lại với chúng ta:

Phục truyền 8:18 Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp,

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 


Chúa Jê-sus yêu các bạn, bất kể bạn là người dân tộc nào. Chúa đã tạo dựng nên chúng ta giống Ngài, mà chúng ta giống Ngài từ trong tâm linh mình. Sau khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cách để tha thứ cho mỗi chúng ta và tiếp nhận chúng ta quay trở về.

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

Người giảng: Ms Terry Young, Người dịch: Ms Quốc Hùng. Ngày 23-04-2006.

 

 


© 1999-2017 Tinlanh.Ru