Báo "Tin lành" số 49

Các bạn thân mến, xin giới thiệu với các bạn số báo Tin lành 49, phát hành vào tháng 9-2009

Số báo lần này là chuyên mục nhân dịp lễ kỷ niệm Hội thánh Mát-xcơ-va 9 tuổi, cho nên có một số bài viết hướng chắc chắn sẽ rất gần gũi với những độc giả là con cái Chúa từ Mát-xcơ-va.

Mời các bạn đọc và tải xuống chia xẻ cho mọi người.

 

Báo "Tin lành" số 49

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru