Báo Tin lành số Giáng sinh 2009

Các bạn thân mến,

Số báo Tin lành ra mắt vào dịp Giáng sinh lần này cũng là số báo thứ 50, đó là một cột mốc đẹp. Trong suốt hơn 10 năm qua, chúng tôi những người làm báo Tin lành đã chứng kiến nhiều cuộc đời được biến đổi, từ bóng đêm quay về với Đức Chúa Trời, qua những trang báo mà đã thay chúng tôi giãi bày tình yêu và quyền năng của Chúa Jê-sus cho các bạn đọc gần xa. Nhờ những bài viết của "Tin lành" không ít người đã tin nhận Chúa, được lớn lên trong tâm linh và hiện nay đã trưởng thành hầu việc Chúa ở Việt nam.

Mời các bạn đọc một số báo mới, với nhiều bài làm chứng về công việc kỳ diệu của Chúa trên cộng đồng người Việt ở Moscow và tại Hội thánh "Tin lành Mát-xcơ-va".

Xin nhấn vào kết nối dưới đây để mở hoặc nhấn chuột phải rồi chọn (Save As...) để tải xuống máy tính của mình. (Lưu ý: Nếu máy tính của bạn chưa có chương trình Acrobat Reader để đọc ebook, có thể tải xuống từ địa chỉ trang chủ của Adobe)

Download:

Báo Tin lành số 50

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru