Báo "Tin lành" số 53

Xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc - số 53 báo "Tin lành" - mới phát hành, có nhiều lời làm chứng về công việc kỳ diệu Chúa đang làm trong cộng đồng người Việt ở Mátxcơva qua Hội thánh Tin lành Mátxcơva.

 

Báo Tin lành số 53

 

Xin mời tải xuống, đọc và chia sẻ với những người khác.© 1999-2017 Tinlanh.Ru