Sự sống siêu nhiên (e-book)

1 Cô-rinh-tô 12:1 "Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng".

Một quyển sách gồm những trích đoạn từ Kinh thánh về Đức Thánh Linh và các ân tứ Thánh Linh:

Sự sống siêu nhiên (e-book)

Tác giả: A.L. & Joyce Gill

Trong sách giãi bày cho chúng ta những khái niệm căn bản để bắt đầu một cuộc sống siêu nhiên thực sự - tìm hiểu và bước đi theo Đức Thánh Linh trong quyền năng và ân tứ Thánh Linh.

Được trình bày dưới dạng các bài học, quyển sách này sẽ là một công cụ rất thuận tiện giúp bạn tra cứu và tự học hỏi về những đề tài được nêu lên ở đây theo Kinh thánh.© 1999-2017 Tinlanh.Ru