Sáu điều dối trá (e-book)

Một quyển sách nhỏ rất hữu ích trong việc vạch trần các mưu kế của ma quỉ để gìn giữ và phục hồi các cuộc hôn nhân:

Sứ đồ Phao-lô đã viết ... "Chúng ta không phải là không biết các mưu kế của nó ..."

Ma quỉ từ ban đầu vốn là kẻ lừa dối và phá hoại. Nó đến tấn công đời sống con người (một lĩnh vực nào đó - thí dụ hôn nhân) bằng những tư tưởng nghe qua tưởng chừng hấp dẫn, nhưng cuối cùng khi con người nghe theo chúng thì chính họ đã mở cửa cho ma quỉ chiếm lĩnh lấy lĩnh vực đó trong đời sống mình. Điều giống y hệt như vậy đã xảy ra từ khi sáng thế ...

Chính vì vậy nên chúng ta cần phải học biết phân biệt và chống lại những tư tưởng mà tà linh dùng để phá hoại đời sống mình...

Sáu điều dối trá mà tà linh dùng để phá hoại hôn nhân© 1999-2017 Tinlanh.Ru