Cất tiếng reo mừng Chúa (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Cất tiếng reo mừng Chúa" - "Shout To The Lord"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Cùng bài hát này nhưng phiên bản phối khí mới

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

 

Cất tiếng reo mừng Chúa


Lạy Jê-sus - nguồn cứu rỗi,
chẳng có thể ai so cùng Chúa.
Suốt trọn cả ngày mãi luôn ca ngợi
Ôi cao sâu thay tình yêu thương Cha !


Người an ủi và chở che,
Tháp ẩn náu cho con mạnh sức.
Hết trong tâm hồn, cả hơi thở này
Không bao giờ ngừng tôn vinh Cha !


La vang dậy lên cả trời đất chúc tôn Ngài,
Oai nghi quyền năng con dâng Chúa qua lời ca.
Núi cao quì xuống cả đại dương vang rền
trong thanh âm__ Danh Jê-sus !


Con vui mừng ca vang vì công việc tay Ngài,
Muôn muôn ngàn năm con yêu Chúa, con thuộc Cha.
Không chi so sánh bao lời hứa Cha đã dành cho con !

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru