Chúng con tôn vinh danh của Chúa (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Chúng con tôn vinh danh của Chúa"

Bài nhạc lấy từ Album "Je-sus tình yêu của tôi"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Cùng bài hát này nhưng phiên bản phối khí mới

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

 

 

CHÚNG CON TÔN VINH DANH CHÚA

Chúng con tôn vinh danh của Cha

Chúng con tôn vinh danh của Chúa
Chúng con tôn vinh danh của Ngài Jesus


Chúng con tôn vinh danh của Cha

Chúng con tôn vinh danh của Chúa
Chúng con tôn vinh danh của Ngài đến muôn đời.


Một ngọn tháp vững bền, ấy chính danh _ Ngài,
Người công chính trong Ngài, sẽ sống mãi cùng Cha ----
Một ngọn tháp vững bền, ấy chính danh _ Ngài,
Người công chính trong Ngài, sẽ sống mãi muôn đời.

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi

 

Jesus-tinh-yeu-cua-toi-b© 1999-2017 Tinlanh.Ru