Dựng nên trong con (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Dựng nên trong con"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Dựng nên trong con  (G, 4/4)

(Dựng nên trong con trái tim thật trắng trong,

tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn !) *2


Xin Chúa chớ cất con lìa xa bóng Chúa hỡi Ngài !

Lạy Chúa chớ cất Thánh Linh ra khỏi lòng con !

Làm mới trái tim con niềm vui cứu rỗi trong nơi Ngài,

tâm linh con cũng xin được Ngài đổi mới luôn !© 1999-2017 Tinlanh.Ru